T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2020/101 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 665 Ada, 7 Parsel, ATİK Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu da avlulu kargir ev ve arsası olarak geçmekte olup üzerinde yukarda belirtildiği gibi meyve ağaçları bulunmakta, imar planında yer aldığından dolayı arsa vasfındadır. Arsanın üzerinde inşai muhdesat bulunmamaktadlr. TaşınmazIn doğu cephesinden imar yolu geçmekte fiilen açık durumda değildir. Taşınmazın Göksu nehrine olan mesafesi 100m, Mersin-Antalya yoluna olan mesafesi ise 170 m dir. İçerisinde muhtelif yaş ve cinste nar, erik. narenciye, yenidünya ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz meskun mahal içerisinde kalmakta olup, Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.
''Mersin ili Silifke İlçesi Atik Mah 665 Ada 7 nolu Parselde yapılacak her türlü uygulama öncesinde yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine uyulmak ve Koruma Bölge Kurulunun izni alınmak koşuluyla özel mülkiyete ait olduğu anlaşılan taşınmazın icra yoluyla satışına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığı"

Adresi : Atik Mah. Silifke/Mersin Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 294,40 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 147.428,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/101 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868636/emlak/arsa/mersin-silifkede-294-m%C2%B2-arsa-icradan-satiliktir