T.C.SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 337 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 425,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin güney-doğu tarafında ve mahalle merkezine 1-1,5 km. Mesafede,girintili çıkıntılı halk arasında hirim veya ekenek olarak tabir edilen yapıda, zemin kısımları say olarak ifade edilen yapıda, kısmen taşlık, çalılık,Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhdesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 6.375,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1297 parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa vasfında kayıtlı, 578,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin kuzey-batı tarafında, mahalle merkezine 250-300metre mesafede, %7-8 eğimli, kısmen taşlık ve çalılık vaziyette, yolu bulunmayan, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhdesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 23.120,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 09:55 - 10:00 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 09:55 - 10:00 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 346 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 400,00 m2. Miktarlı,mahalle merkezinin güney-doğu tarafında ve mahalle merkezine 1-1,5 km. Mesafede,girintili çıkıntılı halk arasında hirim veya ekenek olarak tabir edilen yapıda, kısmen taşlık, çalılık,Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhdesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 6.000,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi,Yeğenli Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1548 parsel sayılı taşınmaz tapuda Kargir Ev vasfında kayıtlı, 460,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinde, merkezdeki yolun batısında yer alan, içerisinde 2 katlı taş duvar eski ev ile 10-12 yaşlarında 1 adet badem ağacı ve 1 adet su sarnıcı bulunan taşınmazın toprak kısımları çok az, sayolarak tabir edilen taşlık yapıda, güney kenarının köy boşluğuna sınır olması nedeni ile yol, su, elektrik gibi sorunu olmayan, su sarnıcının tarihi taştan oyma olduğu, taşınmaz içerisinde bulunan ve40-50 yıllık, taş duvar ve üstü betonla örtülü, mesken olarak kullanılan yapının hali hazırda kullanılmadığı, oturum alanının 66,00 m2. Olduğu, zemin katının ahır ve depo olarak üst katının mesken olarak yapıldığı, %60 eksik yapılanma ve yıpranma mevcut olduğu, taşınmaz içerisinde başkaca muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 125.758,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Kekeç mevkii, 136 parsel sayılı taşınmaz tapuda bağ vasfında kayıtlı, 850,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin kuzey-batı tarafında, Silifke-Yeğenli yolunun kuzeyinde ve bu yola cephe, mahalle merkezine 350-400 metre mesafede, bir kısmı taşlık çalılık vaziyette, bir kısmı düz arazi şeklinde, tapuda bağ vasfında tescilli ise de içerisinde bağ bulunmayan, bir kısmı ekilebilir vaziyette, yola cephesi kısmen taşlık çalılık, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte bir taşınmazdır.

İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 34.000,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 340 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 2.875,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin güney-doğu tarafında yer alan ve mahalleye 1-1,5 km. Mesafede, taşınmaz kısmen taşlık ve çalılıklarla kaplı, halk arasında hirim veya ekenek olarak ifade edilen çok girintili çıkıntılı orta düzey arazi şeklinde,Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, taşınmazın kuzey batı kısmında ağzı kapalı su sarnıcı olan bir taşınmazdır.

İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 47.625,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 1 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 625,00 m2. Miktarlı, mahalle yerleşim yeri içerisinde ve merkezde bulunan yola cepheli, taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı ise de içerisinde 2 adet mesken olarak kullanılan bina ile 2 adet wc olarak kullanılan yapının bulunduğu, tescilsiz olan ve mesken olarak kullanılan yapılardan birinin alanının 256,47 m2. Olduğu, bu yapının 32,50 m2.lik kısmının yola isabet ettiği, yapının parselin kuzey tarafında plansız şekilde yapıldığı, keşif anında zemin katların içi pencerelerden görülmüş, mesken olarak kullanılan1.katın kapalı olduğu için içi görülememiş olup, zemin katın kaba inşaat halinde, kalın sıvalarının yapıldığı, depo amaçlı kullanıldığı, kapı ve pencerelerinin olmadığı, takılanların da camlarının kırık ve deforme olduğu, binanın dış sıvalarının yapıldığı ve ön cephesinin boyalı olduğu, zemin katı depo olarak, 1.katın mesken olarak kullanılan binanın eksik imalat ve eskimeden dolayı yaklaşık %15 yıpranma payı olduğu, 3.sınıf (A) grup yapılardan olduğu, 1.katın kapı ve pencerelerinin takılı ve mesken olarak kullanıldığı, taşınmaz içerisinde bulunan yine tescilsiz olan tek katlı yapının alanının 56,23 m2. Olduğu, plansız yapıldığı, mesken olarak kullanıldığı, keşif esnasında kapalı olması nedeniyle içerisinin görülemediği, eksik imalat ve eskimeden dolayı yaklaşık %15 yıpranmasının olduğu, 3.sınıf (A) grup yapılardan olduğu, taşınmaz içerisinde wc olarak kullanılan 3,32 m.lik bir yapının bulunduğu, yine taşınmaz içerisinde 2,17 m2. Olup wc olarak kullanılan yapının 1,52 m2.lik kısmının yola isabet ettiği, taşınmaz içerisinde 1 adet 15-20 yaşlarında ceviz, 1 adet 15-20 yaşlarında dut, 1 adet 10-12 yaşlarında kiraz, 1 adet 2-3 yaşlarında ceviz, 2 adet 10-15 yaşlarında incir ağacının bulunduğu bir taşınmazdır.

İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 730.711,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 341 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 4.750,00 m2. Miktarlı taşınmazmahalle merkezinin güney-doğu tarafında yer alanve mahalle merkezine yaklaşık 1-1,5 km. Mesafede, kısmen taşlık ve çalılıklar arasında boğaz olarak ifade edilen çok girintili çıkıntılı, orta düzey arazi şeklinde, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.
İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.

Kıymeti : 71.250,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 339 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 1.250,00 m2. Miktarlı taşınmaz mahalle merkezinin güney-doğu tarafında yer alan ve mahalle merkezine yaklaşık 1-1,5 km. Mesafede, kısmen taşlık, çalılık, halk arasında hirim veya ekenek olarak ifade edilen çok girintili çıkıntılı küçük düzey arazi şeklinde,Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.
İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.

Kıymeti : 18.750,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Kekeç mevkii, 435 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla ve bağ vasfında kayıtlı, 1.000,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin kuzey-batı tarafında ve Silifke Yeğenli yolunun kuzeyinde ve bu yola cepheli, mahalle merkezine 350-400 metre mesafede, yol cephesi kısmen taşlık ve çalılık olup diğer kısımları düz arazi şeklinde, tapuda tarla ve bağ olarak tescilli olmasına rağmen bağ özelliğini kayıp etmiş,Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızıtoprak yapısında, iş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 40.000,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Kekeç Mevkii, 633 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 875,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin kuzey-batı kısmında mahalle merkezine yaklaşık 1-1,5 km. Mesafede, zemin olarak parselin bir kısmı hafif düzlükten başlayarak %3-5 eğimli yamaç şeklinde ve batı kısımlarında bulunan ekim ve tarıma uygun kısımlarda zamanında damlama sulama sistemi ile sulu tarım yapıldığı, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, taşlık ve çalılık kısımlarıiş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.
İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.

Kıymeti : 13.125,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Köyiçi mevkii, 2508 parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa vasfında kayıtlı, 544,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinde, mahalle yolunun batısında yer alan, zeminolarak %3 eğimli, taşlık ve say olarak tabir edilen kısımları olan, güney kenarı köy boşluğuna sınır olması nedeniyle yol, su ve elektrik sorunu olmayan, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan taşınmazdır.
İmar Durumu :Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.

Kıymeti : 59.840,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Kekeç mevkii, 1630 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 37.487,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinin kuzey-batı tarafında yer alan, mahalle merkezine 1-1,5 km. Mesafede, parsel büyük alan kapladığından ekim ve tarıma uygun kısımlarının çok taşlık ve eğimli olduğu, diğer kısımlarının tepelik şeklinde çalılıklar arasında , halk arasında girim veya ekenek olarak ifade edilen çok girintili ve çıkıntılı parçacıklardan oluşan küçük düzeyde arazi parçacıklarından oluştuğu, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında,, birçok kesimleri taşlık ve çalılıklarla kapalı olduğunden ekilemez durumda bulunduğu, taşınmaz içerisinde 232,69 m2. Alana sahip sulama havuzu yapıldığı ve bölgede bulunan sulama su hattından havuza alınan su ile 5-6 yıl öncesine kadar damlama sulama yöntemi ile tarıma elverişli kısımlarda tarım yapıldığının anlaşıldığı, taşlık ve çalılık kısımları iş makinaları ile iyileştirme yapılması halinde sulu tarım yapılabilir özellikte olduğu, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan taşınmazdır.

İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 563.805,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kaydında Ziraat Bankasının ipoteği mevcut olup bankanın cevabi yazısına göre ipoteğe dayalı herhangi bir borç bulunmadığı bildirilmiştir.
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeğenli Mahallesi, Aşkar mevkii, 135 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 1.450,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezinde, mahalle merkezinin kuzey-batı tarafında ve Silifke-Yeğenli yolunun güneyinde ve bu yola cepheli, mahalle merkezine 350-400metre mesafede, yol cephesinden başlayıp %7-8 eğimli ve kısmen taşlık ve çalılıklar arasında, halk arasında hirim veya ekenek olarak ifade edilen çok girintili çıkıntılı ve küçük düzey arazi şeklinde, Akdeniz Bölgesine ait (terra-rosa) kırmızı taşlı toprak yapısında, taşlık ve çalılık kısımlarıiş makinası ile iyileştirme yapılması ve bölgede bulunan sulama suyu hatlarından su hakkı alınması halinde tarım yapılabilecek nitelikte, içerisinde herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.
İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına göre Taşınmazın bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup "Kırsal yerleşik alan sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 58.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 16:30 - 16:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 16:30 - 16:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/897216/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-silifkede-425-m%C2%B2-tarla-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-