T.C.SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Bahçe Mahallesi, Bük Mevkii, 185 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 8.000,00 m2. Miktarlı, mahalle merkezine kuş uçuşu 2,5-3 km. , Göksu nehrine kuşuçuşu 650-700 metre mesafede, tarla niteliğinde, her türlü tarım alet ve ekipmanlarınca işlenebilen yapıda, işlenebilir derin toprak yapısına sahip, organik maddece zengin, killi, tınlı, su geçirgenliği iyi, drenaj ve erozyon sorunu olmayan, sulu tarla vasfında, içerisinde keşif tarihi olan 05/04/2021 tarihiitibariyle herhangi bir zirai ve inşai muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.

İmar Durumu : Taşınmaz Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 16.06.2017 gün ve 7026 sayılı OLUR'u ile onanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "tarım alanı" olarak tanımlı alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 840.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bazı hissedarların hisseleri üzerinde hacizler vardır.
1. Satış Günü : 19/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Dallıca mevkii, 166 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtla, 18.800,00 m2. Miktarlı, yerleşim alanı dışında, tarımsal alan içerisinde yer alan, mahalle merkezine kuş uçşu 2,5-3 km. Mesafede, doğu tarafında bulunan yola cepheli, elektrik, su gibi sorunları olmayan, bölge genelinde arazilerde açık sebze ve meyve gibi tarımsal ürünler ekimi yaygın,tarla niteliğinde, her türlü tarım alet ve ekipmanlarınca işlenebilen yapıda, işlenebilir derin toprak yapısına sahip, organik maddece zengin, killi, tınlı, su geçirgenliği iyi, drenaj ve erozyon sorunu olmayan, sulu tarla vasfında bir taşınmaz olup , içerisinde keşif tarihi olan 05/04/2021 tarihiitibariyle içerisinde sezonlukçilek ekili olup ürün sezonluk olduğundan ekonomik değerlendirilmeye alınmamıştır.

İmar Durumu : Taşınmaz Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 16.06.2017 gün ve 7026 sayılı OLUR'u ile onanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı " olarak tanımlı alanda yer almaktadır.
Kıymeti : 1.692.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kaydında "1.Derece SİT ŞERHİ: 18.04.1996 YEV:1419", "3083 Sayılı Yasanın 13.Maddesi Gereğince Kısıtlıdır", "Tamamı/Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı" şerhleri bulunmakta olup TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.
1. Satış Günü : 19/11/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.