T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2020/3605 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 88 Ada, 6 Parsel, SARAY Mahalle/Köy, 1.kat 1 nolu Nolu Bağımsız Bölüm İcra konusu taşlnmaz üzerinde 5 katll betonarme bina bulunmaktadır. Taşınmaz büro işyeri olarak kullanılmakta ve merdiven kaplamasının mermer olduğu, dış ve iç cephe sıva ve boyasının yapılı halde olduğu, binada çalışır halde asansör mevcut olduğu tespit edildi.Taşınmazın dış kapısının çelik kapı olduğu, pencere doğramalarının PVC olduğu tespit edildi. Taşınmazın imari projesinin incelenmesi, neticesinde büronun bekleme holü, 3 adet büro odası, mutfak ve tuvaletten oluştuğu tespit edildi. Büro nitelikli taşımazın toplam bürüt alanl 88,00 m2 dir. Taşınmaz konum olarak Silifke İlçesinin çarşı olarak tabir edilen yerde konumlanmaktadır.

Adresi : Saray Mahallesi Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 88 m2
Arsa Payı : 8/40
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 308.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 328 Ada, 7 Parsel, MUKADDEM Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mersin ili Siıifke iıçesi Mukaddem Mahallesi 328 ada 7 Parsel nolu ana taşlnmaz tapu kayltlarlna göre arsa niteliğinde otup, İcra dosyasındaki Tapu kayıtlarına göre parselin yljzölçümü 102 m2 miktarındadlr. icra konusu olan zemin kat 4 bağımslz bölüm numaralı taş|nmaz tam oranlnda hisseli olarak kayıtlıdır. Taşlnmaz dükkan niteliğindedir. Arsa payı 1/4'dür.

Adresi : Mukaddem Mahallesi Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 102 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 204.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 0 Ada, 2930 Parsel, OLUKBAŞI Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tapu kayltlar|na göre arsa niteliğinde olup, icra konusu olan zemin kat 10 bağımsız bölümtam oranlnda hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz dükkan niteliğindedir. Taşınmazln arsa payı 33500 /231240'dir.

Adresi : Olukbaşı MahallesiSilifke / MERSİN
Yüzölçümü : 50 m2
Arsa Payı : 33500/231240
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3605 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.