T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2019/339 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 110 Ada, 25 Parsel, DEMİRCİLİ Mahalle/Köy, Pamukalanı Mevkii, Taşınmaz susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz kırsal yerleşik alan sınırları içerisinde olup çevresinde seyrek yapılaşmalar mevcut ve yerleşim yerlerine bitişik konumdadır. Silifke ilçe merkezine 5,7 km, Demircili merkezine ve asfalt yola 260 mt. mesafededir. Taşınmaz kuzey-güney yönünde % 2-4 oranında eğimli, geometri şekil dikdörtgene yakın, toprağı çok az taşlıdır. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda , organanik maddelerce zengindir. Taşınmazın zemini üzerinde, güneyden kuzeye doğru bir kısım boş arazi, 10-12 yaşlarında 98 adet zeytin ağacları, 7-8 yaşında 1 adet armut, 10-12 yaşında 1 adet harnup ağacı,7-8 yaşlarında 3 adet ceviz , 7-8 yaşlarında 10 adet incir,7-8 yaşlarında 5 adet badem ve çok sayıda bakımsızlıktan kurumuş erik ağacı vardır. Taşınmazdaki ağaçlar su kaynağı taşınmaz içerisindeki yapının altında bulunan 250 ton kapasiteli su deposudur. Ağaçlar bu depodan motorla sulanmaktadır. Taşınmazın güney kısmına yakın bölümü içerisinde yaklaşık 8-10 yıllık , tek katlı , mesken olarak kullanılan, 1 adet yapı vardır. Yapının dış cephesi sıvalı boyalı , 3 adet odası,1 salonu, banyo ve wc.sinin olduğu, güneydoğu cephesinde genişçe bir terasın olduğu, tespit edildi. Yapının taban kaplamasının seramik, pencerelerin PVC, , iç kapılarının ahşap olduğu tespit edildi.

Adresi : Demircili Mah. Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 9.450 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 408.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE/MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/339 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867873/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-silifkede-9-450-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir