T.C.TARSUS 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesi 144 ada 8 parsel (eski 696) sayılı tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmazın özellikleri; halihazır zemin durumu itibariyle keşif esnasında üzerinde mısır ekili olup, başkaca herhangi bir yapı, tesis ve muhtesatın bulunmadığı, satışa konu taşınmaz tarla yolu kenarında bulunduğu, bağlı olduğu Günyurdu Mahalle merkezine 850 metre, Tarsus ilçe merkezine 20.61.km. kuş uçuşu mesafede olduğu, belediye hizmetlerinden olan alt yapı, aydınlatma, su, kolluk hizmetlerinden faydalanmadığı, köy yerleşkesi içinde olmadığı, toprak profili orta derinlikte, fizyolojik derinliği oldukça yüksek, tesirli toprak derinliği 60-80 cm.den fazla, killi-kumlu-tınlı toprak yapısında, geçirgenliği iyi, tesviyeli, yüzey drenajlı, toprağın kullanımı kısıtlayıcı sorunu bulunmayan tarım arazisi vasfında olup, % 1-2 eğime sahip olduğu, 1. sınıf mutlak tarim arasizi niteliğinde, DSİ sulama alanları içerisinde, sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Günyurdu Mahallesi Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 12.850,74 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde olduğu, 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planı dışında kaldığı, imar parseli olmadığı anlaşılmıştır.
Kıymeti : 514.029,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır
1. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 27/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, % 18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872751/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-12-850-m%C2%B2-tarim-arazisi-mahkemeden-satiliktir