T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2021/705 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi,Yeni Mahalle, 4810 Ada, 4 Parsel, 6. Kat. 12 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmaz. Tarsus Belediyesi Onanlı İmar Planında ayrık nizam 8 katlı konut alanına isabet etmektedir. E:2.75 Yençok =25,00. Eğimsiz düz arazidir. Konut yapılaşmasının yoğun olduğu bölgedir. İlçe merkezine yürüme yolu uzaklığında, Sağlık kuruluşlarına, AVM lere ve Eğitim kurumlarına yakındır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Yol-Su-Elektrik-Kanalizasyon ve Doğalgaz hizmetleri tamdır. Çevrede oluşan arsa alım-satım m2 rayiç fiyatı 5.000,00 TL'dir. Betonarme karkas yapı 8 katlı olup, B-blokun her katında 2 daire vardır. Kıymet Takdirine mesken daire Kuzey-Batı-Güney cephelidir. 6.kat - 12 nolu Bağımsız Bölüm dairenin taban oturum alanı 138,00 m2 olup, 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo ve 2 balkondan ibarettir. Yer döşemesi mdf lam parke kaplıdır. Mutfak tezgahı üzeri granit mermer kaplı, alt ve üst dolapları MDF lam mobilya esaslıdır. Pencereler renkli alüminyum doğrama, iç kapılar Amerikan panel kapıdır. Tavanlar kartonpiyerlidir. Gömme dolaplar ve vestiyer mobilya esaslıdır. Islak hacimler yer-duvar seramik kaplıdır. Çelik kapılı dairenin elektrik ve su aboneliği mevcuttur. Soba ile ısıtmalıdır. Merdiven dairesi karo-mozaik kaplı olup, 2 (iki) kişilik asansörlüdür. Yapı yaklaşık 27-28 yaşlarında olup yıpranma payı %25 tir. Satışa Esas 6.kat - 12 nolu Bağ. Böl. Dairenin Arsa Payı dahil toplam bedeli: 298.720,00-TL (İki Yüz Doksan Sekiz Bin Yedi Yüz Yirmi Lira) taşınmazın satışa konu hissesi tam olup, bu bilgiler 22/05/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır. Sırasıyla satışa çıkarılan 4 Adet taşınmazdan bir yada birkaçının satışının yapılması ve yapılan satış işleminden elde edilen satış bedeli Esas İcra Dairesi ve taşınmaz kaydındaki diğer haciz alacaklılarının alacağını karşılaması halinde İ.İ.K'nun 109. Maddesi gereği sonra gelen taşınmazların SATIŞI DÜŞÜRÜLECEKTİR.

Kıymeti : 298.720,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ağzıdelik Mah./Köyü,Köyiçi Mevkii, 379 Parseldeki taşınmaz 915,00-m2 yüzölçümlü olup, ana taşınmazın niteliği Kerpiç Ev ve Avlulu olarak tapuda kayıtlıdır. Fiili durumda avlu duvarı, sundurma ve zirai ağaçlar mevcuttur. Borçlu O.Ö adına tam (1/1) paylıdır.
ARSA: Tarsus Belediyesi imar planı sınırları dışında olup, Belediye sınırları içerisindedir. Köy yerleşik alan içerisindedir. 380 nolu parsel ile beraber bir bütün halinde kullanılmaktadır. Geometrik olarak şekilsiz, eğimsiz düz arazidir. Yol-Su-Elektik hizmetleri tam, Tarsus ilçe merkezine 27km uzaklıktadır. Ulaşım yolu asfalt, ana yol kenarındadır. Çevrede oluşan asa alım-satım emlak rayiç değerlerine göre m2 fiyatı kanaatimizce 120,00 TL
ÇEVRE DUVARI: 2,50mt yüksekliğinde, briket duvardan inşa edilmiş. Beton kolon ve lentolu duvarın uzunluğu 70mt. Sıvasız-boyasız yapı yaklaşık 25 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %25 tir. I-A Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 255,00 TL
SUNDURMA : 50,00m2 alanlı, demir profil taşıyıcılı demir profil çatılı üzeri çinko kaplı, etrafı açıktır. Yapı yaklaşık 25 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %25 tir. I-A Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 255,00 TL
DEĞERLENDİRME
Çevre Duvarı : (70x2,50) mx255,00 TL/m2 x 0,75 = 33.468,75 TL
Sundurma : 50,00 m2 x 255,00 TL/m2 x 0,75 = 9.562,50 TL
Arsa : 915,00 m2 x 120,00 TL/m2 = 109.800,00 TL
TOPLAM 152.831,25 TL
Ağzıdelik mahallesi 379 nolu parsel Zirai Muhtesat Değerlemesi : 18.609,00 TL
Kıymet Takdiri yapılan 379 nolu parselin İNŞAAT+ARSA+ZİRAAT toplam bedeli: 152.831,25+18.609,00 = 171.440,25 TL (Yüz yetmiş bir Bin Dört Yüz Kırk Lira Yirmi Beş Kuruş) tur.Bu bilgiler 22/05/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.Sırasıyla satışa çıkarılan 4 Adet taşınmazdan bir yada birkaçının satışının yapılması ve yapılan satış işleminden elde edilen satış bedeli Esas İcra Dairesi ve taşınmaz kaydındaki diğer haciz alacaklılarının alacağını karşılaması halinde İ.İ.K'nun 109. Maddesi gereği sonra gelen taşınmazların SATIŞI DÜŞÜRÜLECEKTİR.

Kıymeti : 171.440,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçe, Çatalca Köyü/Mahallesi, 129 Ada, 5 Parseldeki taşınmaz.
TAŞINMAZIN KONUMU: Kıymet Takdirine esas Mersin İli - Tarsus ilçesisi Çatalca (köyü) mahallesi, 129 ada / 5 nolu parsel olup, taşınmazın tamamı 138.316,44-m2 yüzölçümlüdür. Ana taşınmazın niteliği TARLA'dır. Fiili durumda taşınmazın bir kısmında Buğday, bir kısmında Pamuk ekili, bir kısmının da boş olduğu görüldü. Borçlu O.Ö hissesi 3050/138317 dir.
Zirai ve İnşaat Değerlendirme
Satışa konu taşınmazın tapu kayıtlarında TARLA vasfında olup, taşınmazın bir kısmında Buğday, bir kısmında Pamuk ekili, bir kısmının da boş olduğu görüldü.
Taşınmaz toprak yapı itibarı ile killi-tınlı yapıdadır. Bu toprağın su infilitrasyonu (suyun toprağa girişi) ve perkilasyonu (suyun toprak içerisindeki hareketi) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin orta dereceli olduğu, dolayısıyla bu kısmın fiziksel özellikleri itibari ile Birinci Sınıf sulanabilir tarım arazisi olduğu görüldü. Taşınmaza ulaşımın kolay olduğu, topoğrafik yapısı düz eğimsiz arazi olduğu ve köy yolu kenarında olduğu görülmektedir.
Ürün deseninin değişme kabiliyeti v.b gibi olguları dikkate alarak taşınmazın arazi değeri; 50,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir.
129 ada / 5 nolu parselin Arazi Değeri: 138.316,44 m2 x 50,00 TL/m2 = 6.915.822,00 TL
Satışa Esas Borçlu O.Ö'nün 3050/138317 hissesine isabet eden bedel: 6.915.822,00 TL x 3050/138317= 152.499,38 (Yüz Elli İki Bin Dört Yüz Doksan Dokuz Lira Otuz Sekiz Kuruş) de/da bulunan yüzölçümü 138.316,44 m2 olan Tarla vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi 3050/138317 olup, aşağıdaki bilgiler 22/05/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.Sırasıyla satışa çıkarılan 4 Adet taşınmazdan bir yada birkaçının satışının yapılması ve yapılan satış işleminden elde edilen satış bedeli Esas İcra Dairesi ve taşınmaz kaydındaki diğer haciz alacaklılarının alacağını karşılaması halinde İ.İ.K'nun 109. Maddesi gereği sonra gelen taşınmazların SATIŞI DÜŞÜRÜLECEKTİR.

Kıymeti : 152.499,38 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : " 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır." Diğer şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. ( İhale alıcıları ilgili şerhle birlikte taşınmazı satın alacağı ve tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılacaktır.)
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ağzıdelik Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 380 Parseldeki satışa konu taşınmaz 1.062,00-m2 yüzölçümlü olup, ana taşınmazın niteliği Kerpiç Ev ve Arsa olarak tapuda kayıtlıdır. Fiili durumda da iki katlı iki adet ev mevcut. Borçlu O.Ö'ye 1/6 pay ve hisseye sahiptir.
ARSA: Tarsus Belediyesi imar planı sınırları dışında olup, Belediye sınırları içerisindedir. Köy yerleşik alan içerisindedir. 379 nolu parsel ile beraber bir bütün halinde kullanılmaktadır. Geometrik olarak şekilsiz, eğimsiz düz arazidir. Yol-Su-Elektik hizmetleri tam, Tarsus ilçe merkezine 27km uzaklıktadır. Ulaşım yolu asfalt, ana yol kenarındadır. Çevrede oluşan arsa alım-satım emlak rayiç değerlerine göre m2 fiyatı kanaatimizce 120,00 TL
1.EV : 2 katlı yığma kâgir yapının taban oturum alanı 184,00-m2 olup, Zemin kat; depo amaçlı kullanılmakta,sıvalı-badanalı, yer döşemesi betondur. Kapı ve pencere doğraması demir profildi.1.kat;açıktan çıkılan merdivenli, 120,00-m2 alanlı olup çekme kat seklinde inşa edilmiş. 3 oda-salon-mutfak-banyo-wc den ibarettir. Sıvalı-kahverengi boyalı, yer döşemesi beton, ıslak hacimler duvarlar sıvalı, yerler betondur. Pencereler PVC esaslı olup, iç kapılar ahşap üzeri yağlı boyalıdır. Mutfak tezgahı beton, alt ve üst dolapları yoktur. Soba ile ısıtmalı, elektrik ve suyu mevcuttur. Yapı yaklaşık 55-60 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %55 tir. Zemin kat II-B Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 940,00 TL - 1.kat III-A Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 1.360,00 TL dir.
2.EV : 2 katlı betonarme karkas yapının taban oturum alanı 135,00-m2 olup, Zemin kat; depo amaçlı kullanılmakta,sıvalı-badanalı, yer döşemesi betondur. Kapı ve pencere doğraması demir profildi.1.kat;85,00-m2 alanlı olup 2 oda-salon-mutfak-banyo-wc den ibarettir. Sıvalı-boyalı, yer döşemesi seramik kaplıdır. Islak hacimler duvarlar fayans-yerler seramik kaplıdır. Pencereler PVC esaslı olup, iç kapılar Amerikan panel kapıdır. Mutfak tezgahı mermer, alt ve üst dolapları mdf lam mobilyadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Demir profil çatılı üzeri çinko kaplıdır. Yapı yaklaşık 20-25 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %25 tir. Zemin kat II-B Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 940,00 TL - 1.kat III-A Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 1.360,00 TL dir.
BEKÇİ KULÜBESİ: Tek katlı yığma kâgir yapının taban oturum alanı 25,00-m2 olup, sıvalı-boyalı, yer döşemesi betondur. Ahşap çatılı üzeri çinko kaplıdır. Yapı yaklaşık 15-16 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %20 dir. II-B Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 940,00 TL dır.
ÇEVRE DUVARI: 2,50mt yüksekliğinde, briket duvardan inşa edilmiş. Beton kolon ve lentolu duvarın uzunluğu 75mt. Sıvasız-boyasız yapı yaklaşık 25 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %25 tir. I-A Yapı Sınıfından olup (2021 yılı) itibari ile inşaat m2 fiyatı 255,00 TL
BAHÇE KAPISI : 5 mt uzunluğunda 2,50 mt yüksekliğinde 2 adet demir profilden imal edilmiş sürgülü raylı kapının üzeri yağlı boyalı. Yapım bedeli maktu en Malzeme+İşçilik dahil adedi 6.000,00 TL
380 Parselde bulunan yüzölçümü 1.062 m2 olan Kerpiç Ev ve Arsa vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi 1/6 olup, aşağıdaki bilgiler 22/05/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.Sırasıyla satışa çıkarılan 4 Adet taşınmazdan bir yada birkaçının satışının yapılması ve yapılan satış işleminden elde edilen satış bedeli Esas İcra Dairesi ve taşınmaz kaydındaki diğer haciz alacaklılarının alacağını karşılaması halinde İ.İ.K'nun 109. Maddesi gereği sonra gelen taşınmazların SATIŞI DÜŞÜRÜLECEKTİR.

Kıymeti : 88.880,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/705 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/865493/emlak/konut/mersin-tarsusta-138-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-