T.C.TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3204 ada 2 parselsayılı taşınmaz; içerisinde 2 adet tek katlı 34 m2, ve tek katlı 86 m2. 'lik yapı mevcuttur, başka müştemilat ve muhdesat yoktur. Taşınmazlar briket duvarlı, yığma bina olup, ruhsatlı olmayan binaların ekonomik değeri yoktur. Taşınmaz Kemalpaşa mahallesi içinde olup, Tarsus Adliyesine 100 m., Şehir terminaline 750 m. kuş uçuşu mesafededir. Alk ve üst yapı hizmetleri tamdır. Ulaşım sorunu yoktur.

Yüzölçümü : 1.599,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Taks=0,30, Kaks=1,70 ayrık nizam 5 katlı konut alanı içerisindedir.
Kıymeti : 1.359.150,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3205 ada 1 parsel sayılı taşınmaz; binalı arsa vasfındadır. taşınmaz içerisinde 1 adet 235,00m2 lik tek katlı yapı mevcuttur. Başkaca müştemilat ve muhdesat yoktur. Bina ruhsatlı olmadığından herhangi bir maddi değeri yoktur. Kemalpaşa mahallesi içinde bulunan taşınmaz Tarsus Adliyesine 100 m., Şehirler arası otobüs terminaline 750 m. mesefededir. Ulaşım sorunu yoktur. Alt ve üst yapılar tamdır.

Yüzölçümü : 1.004,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Taks=0,30, Kaks=1,70, Ayrık nizam 5 katlı konut alanı içerisindedir.
Kıymeti : 1.214.840,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3237 ada 8 parsel sayılı taşınmaz; arsa vasfındadır. içerisinde herhangi bir müştemilat ve muhdesat yoktur. Kemalpaşa mahallesi içeriisndeYarbaş şemsettin mahalle muhtarlığına 270 m. kuş uçuşu mesafededir. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Ulaşım sorunu yoktur.

Yüzölçümü : 188,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 80.840,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3237 ada 9 parsel sayılı taşınmaz; arsa vasfındadır. içerisinde herhangi bir müştemilat ve muhdesat yoktur. Kemalpaşa mahallesi içeriisndeYarbaş şemsettin mahalle muhtarlığına 270 m. kuş uçuşu mesafededir. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Ulaşım sorunu yoktur.

Yüzölçümü : 364,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 156.520,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 3238 ada 2 parsel sayılı taşınmaz; arsa vasfındadır. Taşınmaz içerisinde müştemilat ve muhdesat yoktur. Kemalpaşa mahallesi içinde bulunan taşınmaz Yarbay Şemsettin mahallesi muhtarlığına 270 m. kuş uçuşu mesafededir. Ulaşım sıkıntısı yoktur. D 750 Ankara karayoluna cephelidir. Alk ve üst yapı hizmetleri tamdır.

Yüzölçümü : 516,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 221.880,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3238 ada 3 parsel sayılı arsa vasfında bulunan taşınmaz; üzerinde herhangi bir muhtesat ve müştemilat yoktur. Kemalpaşa mahallesi içinde bulunan taşınmaz Yarbaş Şemsettin mahallesi muhtarlığına 270 m. kuş uçuşu mesafededir.Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Ulaşım sorunu yoktur.

Yüzölçümü : 430,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyes 1/1000 ölçekli uygulama imar planındadır. Ayrık nizam 2 katlı konut alanıdır.
Kıymeti : 184.900,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 409 ada 55 parsel sayılı taşınmaz; tarla vasfında tapuda kayıtlı olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir müştemilat ve muhdesat gözlemlenmemiştir. Taşınmaz Kemalpaşa mahallesi içinde Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde caddenin güneyine cephelidir. Tarsus Adliyesine 100 m., otobüs terminaline 750 m. kuş uçuşu mesafededir. DOP kesintisi yapılmamıştır. Parsel yol, kısmen park, kısmen gelişen konut alanına isabet etmektedir. Ulaşım sorunu yoktur. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır.

Yüzölçümü : 10.465,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama planında; Taks=0,30, Kaks=1,70 Ayrık nizam 5 katlı konut, ayrık ziman 2 katlı konut, 7m, 12m, İmar yolu ve park alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.034.850,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin ili Tarsus ilçesi Kemalpaşa mahallesi 3208 ada 10 parsel sayılı taşınmaz; arsa vasfındadır. Parsel içerisinde müştemilat ve muhdesat yoktur. Taşınmaz Kemalpaşa mahallesi içinde bulunmakta olup, Bilal-i Habeş caddesi üzerindedir. Tarsus Adliyesine 100 metre, Şehir terminaline 750 m. kuş uçuşu mesafededir. Alt ve üst yapılar tamdır. Ulaşım sorunu yoktur.

Yüzölçümü : 1.000,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı içerisindedir. Ayrık nizam 2 kat konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 570.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5.69 Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/12/2021

https://www.ilan.gov.tr/ilan/898641/emlak/bina-apartman/mersin-tarsusta-1-599-m%C2%B2-arsa-ve-uzerinde-yer-alan-2-adet-tek-katli-bina-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-