T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/1195 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe, Sağlıklı Mahalle/Köy, Tütünlük Mevkii, 662 Parseldeki borçlunun 3/20 Hissesinin satışa çıkarılacaktır. Satışa konusu taşınmaz konumlu olduğu bölgede kısmen tarım arazileri, kısmen taşlık, kayalık alan ve kısmen maden sahası şeklinde kullanım teşekkülü gözlemlenmiştir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.
Kıymet Takdirine Konu Taşınmazın Özellikleri:
Krokisinde 1 İşaretli Yapı; kargir yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 9,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup duvarları kaba sıvalı olup üzeri saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz İ-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 2 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 20,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 3 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 32,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 30 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 4 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 45,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 030 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 5 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 260,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı Y630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 6 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu binanın parsel içersinde kalan kısmın zemin katı 340,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 3 10,00TL/m2 dir.
Krokisinde 7 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 700,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı Y30 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde 8 İşaretli Yapı; çelik yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 50,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Arsanın İmar Durumu ve Yapılaşma Koşulları :
Tarsus Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu taşınmazın köy yerleşik alanı içerinde kalmakta olup 1/1.000 İmar planında Kalker Kırma Eleme alanında kalmakta olup Emsal: 0,30Y ençok: 6,50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.
Çevrede oluşan arsa alım - satım değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 35,00 TLdir.
Kıymet takdirine konu olan Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sağlıklı Köyü, Tütünlük Mevkii, 662 parselde konumlu ; tapu kayıtlarında Tarla nitelikli olup 21.02.2020 keşif tarihli toplam değeri — Zemin + İnşaat + Ziraat = 887.607,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.
Borçlunun ( 3/20 Hisse ) hisse değeri = 133.141,05 TL
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sağlıklı Köyü, Tütünlük Mevkii, 662 parselde bulunan yüzölçümü 16.333,00 m2 olan Tarla vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi 3/20 olup, bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 133.141,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : * 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2.fırkasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
* KAMULAŞTIRMA ŞERHİ : 22.07.985 YEV:3828 ( KARAYOLLARI ) 2942 SAYILI YASANIN 7. MAD.GEREĞİNCE)
*Diğer Şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe,Sağlıklı Mahalle/Köy, Ütükdepe Mevkii, 674 Parseldeki borçlunun 1/1 Hissesi satışa çıkarılacaktır. Taşınmazın tapu alanı 23.000m2 dir. Tapu kaydı üzerinde 1. ve 2. Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı beyanı mevcut olup, 3. derecede arkeolojik sit alanı beyanı mevcuttur.
Taşınmaz ortalama 15 eğimli olduğu, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 90cm den daha fazla olduğu, yapı olarak killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek pH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Taşınmazın etrafındaki çevre parsellerinde de tarım yapılmaktadır. Elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı ve pazarlama sorunu yoktur. Dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede taşımazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Parsel Üzerinde Mevcut Kümes Yapısı; Basit yapı tarzında inşa edilmiş olup 70,00 m2
alanlıdır. Duvarları taş duvar olup üzeri demir doğrama profil çatı üzeri atermit kaplıdır. Yer döşemesi sıkıştırılmış topraktır. Mesken binasının efektif plana oranı 7020 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Çe İEreil iç Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan te NEZ öze konu taşınmazın mesken yapısı lll-A yapı sınıfında olup birim Heyeti 1.100,001TL/m2, Teras balkon yapısı I-A yapı sınıfında olup birim maliyeti 210,00TL/m32, dir.
Tel Çit: 340,00 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde beton direkler 3 metre ara ile dikilmiş, üzeri galvanizli fens teli ile kaplanmıştır. Malzeme + İşçilik dahil piyasa yapım bedeli 60,00 TL/m dir.
03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu'nun 3. maddesinin (J) bendine göre değerlendirme yapılmış olup taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.
Tapu kayda üzerinde 1. ve 2 derecede korunması çerekli taşınmaz kültür varlığı beyanı mevcul olup ayrıca 3. derecede arkeolojik sit alanı beyanı mevcuttur. Taşlamazın alım satım kabiliyeti, büyüklüğü, geometrik yapısı, belli merkezlere yakınlığı, ulaşım durumu, sulu olma durumu, taşınmaz üzerindeki şerh ve beyanların yarattığı kısıtlılık ve piyasa araştırma sonucunda taşınmazın m2 değeri 15,00TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmaz değeri ( 15TL/m2 x 23.000,00m2)= 345.000,00 TL
Ağaç değeri = 310.460,00 TL
İnşaat Değer =32.160,00 TL
Toplam Değer = 687.620,00 TL olup borçlunun satışa konu hissesitamdır.
Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 687.620,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :* 1.ve 2. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
* lll. Derece Arkeolojik Sit Alanı
* 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2.fıkrasının ( a) bendi uygulamasına tabidir.
*Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe,Sağlıklı Mahalle/Köy, Ütükdepe Mevkii, 672 Parseldeki 2.950m2 olan tarla vasfındaki borçlunun 1/1 hissesi satışa çıkarılacaktır.
Taşınmaz ortalama 15 eğimli olduğu, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 90cm den daha fazla olduğu, yapı olarak killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek pH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir.Taşınmaz Mersin ili, Tarsus İlçesi, Sağlıklı mahallesi (Köyü) sınırları içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın etrafındaki çevre parsellerinde de tarım yapılmaktadır. Elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı ve pazarlama sorunu yoktur. Satışa konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihli Resmi Gazete” de yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede taşımazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.
İnşai muhtesatlar
Tel Çit: Konu taşınmazın batı ve güneydoğu cephesinde 67,00 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde beton direkler 3 metre ara ile dikilmiş, üzeri galvanizli fens teli ile kaplanmıştır. Malzeme + İşçilik dahil piyasa yapım bedeli 60,00 TL/m dir.
03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 2588( sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu'nun 3 maddesinin (J) bendine göre değerlendirme yapılmış olup taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın alım satım kabiliyeti, büyüklüğü, geometrik yapısı, belli merkezlere yakınlığı, ulaşım durumu, sulu olma durumu, ve piyasa araştırma sonucunda taşınmazın m2 değeri 18,00TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmaz değeri( 18TL/m2 x 2.950,00m2)= 53.100,00TL
Ağaç değeri = 8.360,00TL
İnşai Muhtesatlar = 4.020,00 TL
Toplam Değer = 65.480,00TL
Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 65.480,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sağlıklı Mahalle/Köyü, Ütükdepe Mevkii, 671 Parsel,2.900,00 m2 yüzölçümlü borçlunun 1/1 hissesi satışa çıkarılacaktır.
Taşınmaz ortalama Ye15 eğimli olduğu, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 90cm den daha fazla olduğu, yapı olarak killi-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek pH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir.
Taşınmaz Mersin ili, Tarsus İlçesi, Sağlıklı mahallesi (Köyü) sınırları içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın etrafındaki çevre parsellerinde de tarım yapılmaktadır. Elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı ve pazarlama sorunu yoktur.
Dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede taşımazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Tel Çit: Konu taşınmazın batı ve kuzey cephesinde 90,00 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde beton direkler 3 metre ara ile dikilmiş, üzeri galvanizli fens teli ile kaplanmıştır. Malzeme * İşçilik dahil piyasa yapım bedeli 60,00 TL/m dir. 03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu'nun 3. maddesinin (J) bendine göre değerlendirme yapılmış olup taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşlnmazın alım satım kabiliyeti, büyüklüğü, geometrik yapısı, belli merkezlere yakınlığı, ulaşım durumu, sulu olma durumu, ve piyasa araştırma sonucunda taşınmazın m” değeri 18,00TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmaz değeri( 18TL/m2 x 2.900,00m2) = 52.200,00 TL
Ağaç değeri. = 47.804,00 TL
İnşai Muhtesatlar = 5.400,00 TL
Toplam Değer = 105.404,00 TL
Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 105.404,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : * 1.ve 2. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
* lll. Derece Arkeolojik Sit Alanı
* 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2.fıkrasının ( a) bendi uygulamasına tabidir.
*Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sağlıklı Köyü, Gaybet Mevkii, 102 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazdaki borçlunun 1/1 hissesinde bulunan yüzölçümü 1.144,00 m2 olan ARSA vasıflı taşınmaz satışa çıkarılacaktır.Taşınmazın konumlu olduğu bölgede kısmen tarım arazileri, kısmen taşlık kayalık alan ve kısmen maden sahası şeklinde kullanım teşekkülü gözlemlenmiştir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.
Kıymet Takdirine Konu Taşınmazın Özellikleri:
Kıymet takdirine konu olan taşınmaz keşif günü yapılan incelemede konu parselin boş olduğu üzerinde her hangi bir inşai ve zirai muhdesatın bulunmadığı görülmüş olup Arsa vasfındadır. Arsanın İmar Durumu ve Yapılaşma Koşulları : Tarsus Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu taşınmazın köy yerleşik alanı içerinde kalmakta olup 1/1.000 İmar planında Ayrık Nizam 2 kat, Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Y ençok: 6,50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır. Çevrede oluşan arsa alım+ satım değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 50,00 TLdir. Taşınmaz üzerinde zirat muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmazın toplam değeri : 57.200,00-TL'dir Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 57.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : * 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2.fıkrasının ( a) bendi uygulamasına tabidir.
* Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı Mahalle/Köyü, 105 Ada, 1 Parsel, Ankara - Adana Yolu Üzeri Mevkii, borçlunun 1/1 hissesinde bulunan yüzölçümü 2.500,14 m2 olan taşlık ve çalılık vasıflı taşınmaz satışa çıkarılacaktır. Taşınmazın konumlu olduğu bölgede kısmen tarım arazileri, kısmen taşlık kayalık alan ve kısmen maden sahası şeklinde kullanım teşekkülü gözlemlenmiştir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.
Kıymet Takdirine Konu Taşınmazın Özellikleri:
Kıymet takdirine konu olan taşınmaz keşif günü yapılan incelemede parsel üzerinde herhangi bir inşai muhdesat bulunmamakta olup zirai muhdesatın bulunduğu görülmüş olup Arsa vasfında olup mahallinde Tır Garajı olarak kullanılmaktadır.
Arsanın İmar Durumu ve Yapılaşma Koşulları :
Tarsus Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu taşınmazın köy yerleşik alanı dışında kalmakta olup belediye sınırları içerisinde kalmaktadır. Yol ve Elektrik alt yapısı tamdır. Ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır. Arsanın dikdörtgene yakın formada olup eğimsi düz topografik özelliklere sahiptir. Çevrede oluşan arsa alım + satım değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 70,00 TLdir.
Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat bulunmamaktadır.Satışa konu taşınmazın toplam değeri 177.409,80-TL olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 177.409,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe, Kurbanlı Mahalle/Köyü, Ankara - Adana Yolu Üzeri Mevkii, 105 Ada, 2 Parseldeki borçlunun 1/1 hissesinde bulunan yüzölçümü 2.910,29 m2 olanHam Toprak vasıflı taşınmaz satışa çıkarılacaktır. Taşınmazın konumlu olduğu bölgede kısmen tarım arazileri, kısmen taşlık kayalık alan ve kısmen maden sahası şeklinde kullanım teşekkülü gözlemlenmiştir. Ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.
Kıymet Takdirine Konu Taşınmazın Özellikleri:
Krokisinde Yemekhane İşaretli Yapı; betonarme yapı tarzında zemin +1 katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı İ03,00 m2 1. Katı 103,00 m2 alanlı olma üzeri toplam 206,00 m2 alanlıdır. Zemin katı depo şeklinde tefriş edilmiş olup 1. Katı yemekhane, mutfak ve ofis odası şeklinde tefriş edilmiştir. 1. Kat zeminleri seramik kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları PVC malzeme olup iç kapıları ahşap doğramadır. Konu binanın
efektif yıpranma oranı 020 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz IIl-A yapı sınıfında olup birim maliyeti 1.100,00TL/m2 dir.
Konu yapıya bitişik yaklaşık 54,00 m2 sundurma yapısı bulunmakta olup demir doğrama kutu profil malzeme ile taşıyıcı sistemi inşa edilmiş olup duvarları ve çatısı trapez saç levha kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı Y630 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz I-A yapı sınıfında olup birim maliyeti 210,00TL/m2 dir.
Krokisinde Mescit İşaretli Yapı; betonarme yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katlı olup 14,00 m2 alanlıdır. Zemin katı mecit şeklinde tefriş edilmiş olup zeminleri seramik kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları PVC malzeme olup iç kapıları ahşap doğramadır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 96020 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz HI-A yapı sınıfında olup birim maliyeti 1.100,00'TL/m2 dir.
Krokisinde Depo İşaretli Yapı; kargir yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katlı olup 11,00 m2 alanlıdır. Zemin katı mecit şeklinde tefriş edilmiş olup zeminleri seramik kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları PVC malzeme olup giriş kapısı demir doğramadır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 020 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz İ-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 310,00TL/m2 dir.
Krokisinde Dükkan İşaretli Yapı; betonarme yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katlı olup 51,00 m2 alanlıdır. Zemin katı tamirhane şeklinde tefriş edilmiş olup zeminleri duvarları plastik boyalıdır. Pencere doğramaları ve giriş kapıları demir doğramadır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 020 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz II-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 750,00TL/m2 dir.
Krokisinde Depo İşaretli Yapı; karigr yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı toplam 40,00 m2 alanlı olup yaklaşık 22,00 m2 kısmı parsel dışında kaldığı tespit edilmiştir. Konu yapının parsel dışında kal kısmı ile yapı bütünlüğü oluşturduğunda parsel içerinde kalan yaklaşık 18,00 m2 kısmına kıymet takdiri hesabı yapılmamıştır.
Krokisinde Tamirhane İşaretli Yapı; kargir yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş olup Konu bina zemin katı 24,00 m2 alanlıdır. Tek hacimli olara tefriş edilmiş olup duvarları sıvalı olup boyasızdır. Giriş kapısı demir doğrama kapı olup zeminin dökme beton kaplıdır. Konu binanın efektif yıpranma oranı 50 olarak tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkın yayımlanan tebliğe göre konu taşınmaz İl-B yapı sınıfında olup birim maliyeti 750,00TL/m2 dir.
Arsanın İmar Durumu ve Yapılaşma Koşulları :
Tarsus Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu taşınmazın köy yerleşik alanı dışında kalmakta olup belediye sınırları içerisinde kalmaktadır. Yol ve Elektrik alt yapısı tamdır. Ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır. Arsanın dikdörtgene yakın formada olup eğimsi düz topografik özelliklere sahiptir.
Çevrede oluşan arsa alım + satım değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 60,00 TLdir.
Yukarıda özellikleri verilen bu taşınmazın toplam değeri 421.573,40-TL Bu bilgiler 21/02/2020 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 421.573,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1195 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868872/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-16-333-m%C2%B2-tarla-maden-sahasi-ve-uzerindeki-yapilarin-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-