T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/6048 TLMT.
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

*** Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ***
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahallesi/Köyü, İstasyon Mevkii, 520 Parselde bulunan yüzölçümü 60.100,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nın satışa konu hissesi 1013/2240 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 815.374,55 TL(Borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1013/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 13:10 - 13:15 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 13:10 - 13:15 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, İstasyon Mevkii, 520 Parselde bulunan yüzölçümü 60.100,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nın satışa konu hissesi 57/280 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 244.692,85 TL (Borçlu M.A.Y'nın Satışa Konu 57/280 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 13:25 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 13:25 - 13:30 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 117 Parselde bulunan yüzölçümü 48.000,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nın satışa konu hissesi 1013/2240 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 390.728,57 TL(Borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1103/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre;Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 117 Parselde bulunan yüzölçümü 48.000,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nın satışa konu hissesi 57/280 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 127.028,57 TL (Borçlu M.A.Y'nın Satışa Konu 57/280 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 13:55 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 13:55 - 14:00 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 75 Parselde bulunan yüzölçümü 31.400,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1109/2240 olup Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 279.824,46 TL(Borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1109/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 75 Parselde bulunan yüzölçümü 31.400,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nin satışa konu hissesi 15/56 olup Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 100.928,57 TL (Borçlu M.A.Y'nın Satışa Konu 15/56 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 55 Parselde bulunan yüzölçümü 44.400,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1109/2240 olup Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 395.675,36 TL(Borçlu N.Y'nın Satışa Konu 1109/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 55 Parselde bulunan yüzölçümü 44.400,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nin satışa konu hissesi 15/56 olup Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 154.607,14 TL(Borçlu M.A.Y'nin satışa konu hissesi 15/56 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 39 Parselde bulunan yüzölçümü 31.200,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1109/2240 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 278.042,14 TL (Borçlu N.Y'nin satışa konu hissesi 1109/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 39 Parselde bulunan yüzölçümü 31.200,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nin satışa konu hissesi 15/56 olup, aşağıdaki Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 100.285,71 TL ( Borçlu M.A.Y'nin Satışa Konu 15/56 Hissenin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 38 Parselde bulunan yüzölçümü 36.100,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nın satışa konu hissesi 1109/2240 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 321.709,02 TL (Borçlu N.Y'nin Satışa Konu 1109/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 38 Parselde bulunan yüzölçümü 36.100,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nın satışa konu hissesi 15/56 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 116.035,71 TL (Borçlu M.A.Y'nın Satışa Konu 15/56 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı" Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 06/01/2022 günü 15:55 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 01/02/2022 günü 15:55 - 16:00 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 816 Parselde bulunan yüzölçümü 60.000,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu N.Y'nın satışa konu hissesi 1013/2240 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 488.410,71 TL(Borçlu N.Y'nin Satışa Konu 1103/2240 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 15/03/2018tarih ve 8022 Yevmiye numaralı "M. E.'nin vergi ilişiği kesilmiştir." 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı "Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir"Çukurova Vergi Dairesinin "15/09/2020 tarih ve 32751 Yevmiye ili 32755 Yevmiye numarasıyla M. K.'ın vergi ilişiği kesilmiştir." KaraisalıMal Müdürlüğü 23/11/2020 tarih ve 43310 Yevmiye numaralı " M. K.'ın ilişik kesilmiştir." beyanları bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 27/04/2022 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 24/05/2022 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirgediği Mahalle/Köyü, Bozyer Mevkii, 816 Parselde bulunan yüzölçümü 60.000,00 m2 olan TARLA vasıflı taşınmazda borçlu M.A.Y'nın satışa konu hissesi 57/280 olup, Taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda (14. taşınmazdan sonra) Tarsus İcra Hukuk Mahkemesi 14/07/2021 tarih ve 2021/90 Esas 2021/324 Karar sayılı ilamına konu Mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Kıymeti : 158.785,70 TL(Borçlu M.A.Y'nin Satışa Konu 57/280 Hissesinin Değeridir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Kızılmurat Vergi Dairesi'nin 15/03/2018tarih ve 8022 Yevmiye numaralı "M. E.'nin vergi ilişiği kesilmiştir." 20/11/2019 tarih ve 38794 Yevmiye numaralı "Y. D.'ın vergi ilişiği kesilmiştir"Çukurova Vergi Dairesinin "15/09/2020 tarih ve 32751 Yevmiye ili 32755 Yevmiye numarasıyla M. K.'ın vergi ilişiği kesilmiştir." KaraisalıMal Müdürlüğü 23/11/2020 tarih ve 43310 Yevmiye numaralı " M. K.'ın ilişik kesilmiştir." beyanları bulunmaktadır. Taşınmaz ihale alıcısına bu beyanla tescil edilecek olup ihale alıcısı bu beyanın doğurduğu hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılacak ayrıca tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır. Diğer kayıtları kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 27/04/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 24/05/2022 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu- Tarsus/MERSİN
SATIŞINA KARAR VERİLEN 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 NOLU TAŞINMAZINLARIN TARSUS İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2021/290 ESAS SAYILI DOSYASINDAN YAPILAN KEŞİF ESNASINDAKİ HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ
İmar Durumu: Mersin ili, Tarsus ilçesi, İncirgediği Mahallesi 38, 39, 55, 75, 117, 520, 816 nolu parsellerin Tarsus Belediyesi Sınırları içerisinde ancak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Köy yerleşik alan dışarısında kaldığı anlaşılmış olup, imar parseli olmadığı, tarafımızca yapılan tespitlerde belediye hizmetlerinden olan Alt yapı (kanalizasyon), Aydınlatma, Su, Kolluk(İnzibati) hizmetlerin hiç birinden faydalanmadığı, köy yerleşke alanı içerisinde olmadığı ve meskûn saha dışında olduğu, çevresinin tarım arazileri ile çevrili olduğu,konuyla ilgili Yargıtay içtihatları ve 11.03.1983 tarih ve 17984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28.02.1983 gün ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17.4.1998 tarih 1996/3-1998/1 Karar sayılı arsa sayılabilme niteliklerini içeren İçtihadı Birleştirme Kararı dikkate alınarak taşınmazın fiilen tarım arazisi olarak kullanıldığı ve tüm nitelikler itibariyle tarım arazisi olduğu tespiti ile taşınmazlar tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
Taşınmazların Niteliği ve Yetiştirilen Ürünler: Taşınmazlar, toprak profili orta derinlikte, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 70-80 cm den daha fazla olduğu gözlemlenmiştir killi - kumlu - tınlı toprak yapısında, geçirgenliği iyi, tesviyeli, drenajsız ( yüzey drenajlı ) toprağın kullanımını kısıtlayıcı( asit –baz- tuzluluk ) sorunu bulunmayan, tarım arazisi vasfındadır. Bölgede ağırlıklı olarak tarımı yapılan Buğday, Arpa, Ayçiçeği ve her türlü kışlık sebze gibi tarım ürünleri ile kapama Zeytin ve Bağ gibi bahçelerinin rahatlıkla yetiştiriciliğinin yapılabilmesi, komşu parsellerle bütünlük teşkil etmesi gibi faktörleri göz önüne alındığında 2. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olduğu kanaatine varılmıştır. Satışa konu parseller D.S.İ. ye ait sulama sistemi olan sulama kanaletleri ile sulanabilen yerlerden olmadığı tespit edilmiştir.
Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu’nun 3. maddesinin (J)bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri, diye tanımlamıştır. 03.07.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince taşınmaz kuru tarım arazisi, vasfındadır.
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ:
İncirgediği Mahallesi 0 ada 38 ve 39 Parseller:
Parseller yamuk yapıda olup; etrafında tarım arazileri bulunmaktadır.Taşınmazlar yaklaşık olarak % 2-3 eğime sahiptir. Parselin çevresindeki parsellerin kullanım biçimi olarak, açık tarlalar bulunmaktadır. Parselin tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Münavebe aralığı su kaynağı olmadığından dolayı oldukça az durumdadır. Keşif anında, dava konusu parsellerin her ikisinin üzerinde ayçiçeği bitkisinin ekili olduğu görüldü. 38 ve 39 nolu parseller bir bütün halinde kullanıldığı görüldü. Parsellerin tescilli yolu yoktur. Ulaşımlarını komşu parsellerden sağlamaktadır.Parsel İncirgediği Mahallesinin kuzeybatısında olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 980 mt mesafededir. Taşobası Mahallesinin doğusunda olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 3950 mt mesafededir. Tarsus ilçe merkezinin kuzeydoğusunda olup, kuş uçuşu 22.000 mt mesafededir.
İncirgediği Mahallesi 0 ada 55, 117 ve 816 Parseller:
Parseller yamuk yapıda olup; etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazlar yaklaşık olarak % 7 ile 12 eğime sahiptir. Parselin çevresindeki parsellerin kullanım biçimi olarak, açık tarlalar bulunmaktadır.
Parselin tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Münavebe aralığı su kaynağı olmadığından dolayı oldukça az durumdadır.
Keşif anında, dava konusu parsellerin her üçününde üzerinde buğday bitkisinin ekili olduğu ve hasatının yapılarak anız kalıntılarının bulunduğu görüldü. 55, 117 ve 817 nolu parseller birbirine sınır konumda olduğu görüldü. Parsellerin tescilli yolu yoktur. Ulaşımlarını komşu parsellerden sağlamaktadır. Parsel İncirgediği Mahallesinin kuzeybatısında olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 960 mt mesafededir. Taşobası Mahallesinin doğusunda olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 3950 mt mesafededir. Tarsus ilçe merkezinin kuzeydoğusunda olup, kuş uçuşu 22.000 mt mesafededir.
İncirgediği Mahallesi 0 ada 75 Parseller:
Parsel yamuk yapıda olup; etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz yaklaşık olarak % 7 ile 12 eğime sahiptir. Parselin çevresindeki parsellerin kullanım biçimi olarak, açık tarlalar bulunmaktadır.
Parselin tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Münavebe aralığı su kaynağı olmadığından dolayı oldukça az durumdadır.
Keşif anında, dava konusu parselin üzerinde buğday bitkisinin ekili olduğu ve hasatının yapılarak anız kalıntılarının bulunduğu görüldü. Parselin tescilli yolu yoktur. Ulaşımlarını komşu parsellerden sağlamaktadır. Parsel incirgediği Mahallesinin kuzeyinde olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 575 mt mesafededir. Bozcalar Mahallesinin batısında olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 3150 mt mesafededir. Tarsus ilçe merkezinin kuzeydoğusunda olup, kuş uçuşu 22.800 mt mesafededir.
İncirgediği Mahallesi 0 ada 520 Parseller:
Parsel yamuk yapıda olup; etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz yaklaşık olarak % 3 ile 5 eğime sahiptir. Parselin çevresindeki parsellerin kullanım biçimi olarak, açık tarlalar bulunmaktadır.
Parselin tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Münavebe aralığı su kaynağı olmadığından dolayı oldukça az durumdadır.
Keşif anında, dava konusu parselin üzerinde buğday bitkisinin ekili olduğu ve hasadının yapılarak anız kalıntılarının bulunduğu görüldü. Parselin güneydoğu sınırında tescilli ulaşım yolu bulunmaktadır. Parselin kuzey sınırından tren yolu ve bu yolun sınırında ise tescilli durak mahallesi ulaşım yolu bulunmaktadır. Parselin ulaşım yoluna yakın olmasından kaynaklı, kuzey kısmında az sayı yerleşim (3-4 adet) yeri bulunmaktadır.
Parsel incirgediği Mahallesinin kuzeydoğusunda olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 1150 mt mesafededir. Bozcalar Mahallesininbatısında olup, Mahalle (köy) merkezine kuş uçuşu 1300 mt mesafededir. Tarsus ilçe merkezinin kuzeydoğusunda olup, kuş uçuşu 24.500 mt mesafededir.
---SATIŞ ŞARTLARI---
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6048 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/869471/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-60-100-m%C2%B2-tarla-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-