T.C.TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Avadan Köyü Arabayolu mevkii 804 parsel sayılı 7.147,00.m2 yüzölçümlü malzeme ocağı ana taşınmaz nitelikli taşınmaz; etrafındaki diğer parseller ile birlikte narenciye bahçesi olarak kullanıldığı, sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu, %4-8 eğime sahip olduğu, kapama bahçe şeklinde yaklaşık 15 yaşındı küt diken limon bitkisinin dikili olduğu, taşınmaz üzerinden başkaca herhangi bir yapı, tesis ve inşai muhtesatın bulunmadığı, Avadan Mahalle merkezine 950 metre, tarsus ilçesi merkesizen 21,66 km, Adana-Mersin otoyoluna 500 metre kuş uçuşu mesafede olduğu görülmüştür.

Yüzölçümü : 7.147,00 m2
İmar Durumu :Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı, ancak mücavir alan içerisinde , kadastro parseli olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 536.025,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 17/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin ili Tarsus ilçesi Avadan köyü Arabayolu mevkii 806 parsel sayılı 6.024,00.m2 yüzölçümlü malzeme ocağı nitelikli taşınmaz; etrafındaki diğer parseller ile birlikte narenciye bahçesi olarak kullanıldığı,sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu, %4-8 eğime sahip olduğu, kapama bahçe şeklinde yaklaşık 15 yaşındı küt diken limon bitkisinin dikili olduğu, taşınmaz üzerinden başkaca herhangi bir yapı, tesis ve inşai muhtesatın bulunmadığı,Avadan Mahalle merkezine 885 metre, tarsus ilçesi merkesizen 21,67 km, Adana-Mersin otoyoluna 500 metre kuş uçuşu mesafede olduğu görülmüştür.

Yüzölçümü : 6.024,00 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı, ancak mücavir alan içerisinde , kadastro parseli olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 451.800,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/01/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 17/02/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893511/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-7-147-m%C2%B2-narenciye-bahcesi-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-