T.C.TARSUS1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin ili Tarsus ilçesi İncirlikuyu mahallesi Köyiçi mevkii 201 ada 3 parsel sayılı ev ve bağ ana taşınmaz nitelikli taşınmazın özellikleri; keşif tarihi itibari ile hali hazır zemin durumu itibariyle 44 m2 'lik tek katlı taş bina ile 15 m2'lik tek katlı basit yapılı biriket binanın bulunduğu, geriye kalan kısmının arsa olarak kullanıldığı, taşınmaz üzerinden başkaca bir yapı, tesis ve inşaa muhtesin olmadığı görülmüştür. Binaların yığma olduğu, kullanılamayan binaların içerisine girilemediği, 45-50 yıllık olduğu, oldukça yıpranmış, bakım ve onarımının yapılmadığı görülmüştür. taşınmaz üzerinde ayrıca, zeytin, incir, liman , asma ve nar ağaçlarının bulunduğu, görülmüştür. İncirlikuyu merkezinde bulunmakta olup, tarsus şehir merkezi yoğum yerleşiminin başladı en yakın yere 1.00 km ilçe merkezine 4,90 km kuş uçuşu mesafede olduğu anlaşılmıştır.

Yüzölçümü : 791,37 m2
İmar Durumu : Tarsus Belediyesi mücavir alanı, mahalle köy yerleşik alanı meskun mahal sınırları içerisinde, ancak imar alanı sınırları dışında kaldığı, kadastro parseli olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 279.237,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : TARSUS ADLİYESİ 2. KAT SATIŞ SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868892/emlak/arsa/mersin-tarsusta-791-m%C2%B2-arsa-ve-uzerindeki-2-adet-bina-mahkemeden-satiliktir