T.C.MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2020/101 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Mersin İl, Toroslar İlçe, 107 Ada, 15 Parsel, DEĞNEK Mahalle/Köy, Alaburun Alanı Mevkii, şeftali bahçesi, konum olarak Değnek Mahallesi kapsamında. kalmaktadır. Taşınmaz kadastro parseli olup, tarım arazi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Değnek Mahalle merkezine 1,00 km, Değnek-Tırtar yoluna 200 m, Mersin şehir merkezine 62,00 km mesafede olduğu, kadastrol bir yola cephesinin olmadığı tespit edilmiştir. Toprak Yapısı: Taşınmaz. ortalama % 2-5 meyillidir. Derin profilli bir yapıya sahip tarım arazilerindendir. Toprak yapısı orta kireçli olup, killi-kumlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu, yüksek PH vb. gibi tarımsal özelliklerini sınırlayan problemlerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Akdeniz Bölgesine has kırmızı renkli (terra-rosa) özelliklere sahip, bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içerdiği, suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak. özellikte, köklerin aksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenekte olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın üzerindeki bitki florası dikkate alındığında bitkilere toksik etki yapacak maddeler içermediği sonucuna ulaşılmıştır. Sulama: Taşınmaz sulu tarım arazisi vasfindadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulama kanalları mevcuttur. Bölgenin tamamında taşınmazların tamamı bu şekilde sulanmakta olup taşınmazda ve yöredeki taşınmazlarda su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Tarım: Taşınmazın üzerinde 5-8 yaşlı 3*5 yaşlı ara sıra mesafede dikilmiş şeftali ağaçları olduğu, kapama şeftali bahçesi olarak kullanıldığı, ağaçların verim çağında olduğu, damlama sulama sistemi ile sulandığı, etrafının kendi özelliğinde tarım alanları ile çevrili olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Değnek Köyü Ada No:107, Parsel No:15 Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 10.552 m2
Arsa Payı : 1/1
KDV Oranı : %18
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dışında kaldığı, kadastrol parsel olduğu,
Kıymeti : 685.880,00 TL
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 14/12/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z20 Nolu Oda Akdeniz/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/101 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 28/09/2021