T.C.MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Mersin ili Toroslar ilçesi Yalınayak Köyü 3576 ada 43 parsel numaralı tapuda bina ve arsa niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 2 ve 3 katlı mesken olarak kullanılan yapılar mevcuttur. Bölgede belediye alt tesisleri tam olup taşınmaz tam olarak faydalanmaktadır. Toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergahlara yürüme mesafesindedir. Taşınmaz üzerinde Zemin+2 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının zemin katı ve birinci katı tamamlanmış son kat ise betornarme kolonları yapılmış kaba inşaat halinde bulunmaktadır. Yapının diş cephesi sıva ve boyalı, bina girişi demir doğramadır. Zemin ve 1. katın dış cephesi sıvalı olup boya imalatı oldukça bozulmuş durumda olup yapı teras çatılıdır. Zemin kat 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve wc'den oluşmak ve 90,00 m2'dir. Mutfak mahallinde tezgah altı ve tezgah üstü dolap mevcut, zeminler karodur. 1. Kat 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den oluşmakta olup 100,00 m2'dir. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Zeminleri seramik kaplıdır. 2. kat 100,00 m2 olup inşaatın natamam olduğu tespit edilmiştir. Kullanımdan kaynaklı %35 oranında yapım eksiği, %35 oranında da yıpranma tespit edilmiştir. Bu hali ile satılacaktır.

Adresi : Güneş Mahallesi 5812 Sk. No:40, 42 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 131,02 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Planda Serbest Nizam 2 Kat İmarlı (S-2)
Kıymeti : 245.246,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 17/01/2022 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 11/02/2022 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Mersin ili Toroslar ilçesi Yalınayak Köyü 3576 ada 44 parsel numaralı tapuda bina ve arsa niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde zemin+1 katlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapının çatısı gezilebilir terasdır. Dış cephesi sıva ve boyalı, iç duvarlar boyalıdır. Zemin kat 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den oluşmaktadır. 95,00 m2'dir. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Döşemesi karodur. 1. kat 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den oluşmaktadır. 105,00 m2'dir. Mutfak tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. %5 oranında yapı eksikliği, %35 oranında yıpranma tespit edilmiştir. Bu hali ile satılacaktır.
Adresi : Güneş Mahallesi 5812 Sk. No:40, 42 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 138,21 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Planda Serbest Nizam 2 Kat İmarlı (S-2)
Kıymeti : 250.886,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 17/01/2022 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 11/02/2022 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894215/emlak/bina-apartman/mersin-toroslarda-131-m%C2%B2-arsa-ve-uzerindeki-bina-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-