T.C.MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili,Toroslar ilçesi,Kerimler mahallesi/köyü Kayaybaşı mevkii351 parsel sayılıtarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde muhdesat bulunmamaktadır. Az sayıda çalılıkorman ağaçlarının bulunduğu,%40-50 oranında taşlık olduğu,Köy yerleşim merkezine yürüme mesafesinde olduğu,%3-5 oranında arazinin meyilli, asfalt yola cepheli olduğu gözlemlenmiştir. Orta derin toprak yapısına sahip olduğu, toprak yapısı hafif killi ve kumlu yapıda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz bu haliyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kerimler Mahallesi Toroslar / Mersin
Yüzölçümü : 1.320,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : İmar Uygulaması yapılmamış kadastro parselidir
Kıymeti : 112.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin ili,Toroslar ilçesi,Kerimler mahallesi/köyü Kayaybaşı mevkii350 parsel sayılıtarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazüzerinde muhdesat bulunmamaktadır.Az sayıda çalılıkorman ağaçlarının bulunduğu,%40-50 oranında taşlık olduğu,Köy yerleşim merkezine yürüme mesafesinde olduğu,%3-5 oranındaarazinin meyilli, asfalt yolacepheli olduğugözlemlenmiştir.Orta derintoprak yapısınasahip olduğu,toprak yapısıhafif killive kumlu yapıda olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz bu haliyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kerimler Mahallesi Toroslar / Mersin
Yüzölçümü : 1.900,00 m2
Arsa Payı : Kaydındakigibidir
İmar Durumu : İmar Uygulamasıyapılmamış kadastrol parseldir
Kıymeti : 161.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili,Toroslar ilçesi,Kerimler mahallesi/köyü Kayaybaşı mevkii352 parsel sayılıtarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazüzerinde muhdesat bulunmamaktadır.Az sayıda çalılıkorman ağaçlarının bulunduğu,%40-50 oranında taşlık olduğu,Köy yerleşim merkezine yürüme mesafesinde olduğu,%3-5 oranındaarazinin meyilli, asfalt yolacepheli olduğugözlemlenmiştir.Orta derintoprak yapısınasahip olduğu,toprak yapısıhafif killive kumlu yapıda olduğu tespit edilmiştirTaşınmaz bu haliyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kerimler Mahallesi Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 9.860,00 m2
Arsa Payı : Kaydındakigibidir
İmar Durumu : İmar Uygulaması bulunmamaktadır.
Kıymeti : 838.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındakigibidir
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893759/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-toroslarda-1-320-m%C2%B2-tarla-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-