T.C.MERSİN 4. İCRA DAİRESİ
2021/832 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, Yalınayak Mahallesi, 7973 Ada, 8 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm satışa çıkarılmıştır. Satışa Konu parsel üzerinde ayrık nizam şeklinde, A, B, C, D, E ve F isimleriyle isimlendirilmiş 6 bloklu site bulunmaktadır. Site çevre duvarları ile çevrili, güvenlikli girişli, çocuk oyun alanlı, açık otoparklı ve yüzme havuzludur. Alacak konusu bağımsız bölümün bulunduğu F blok parselin kuzeybatı köşesinde konumludur. Blok, 2 Bodrum+Zemin+4 normal katlı, III-B yapı grubunda inşa edilmiştir. (Sitenin yapımına 28.10.2015 tarih ve 1/738-442 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı akabinde 31.12.2015 tarih ve 1/1005-604 numaralı Yapı Ruhsatı ile bitirildiği, konu bağımsız bölüm mesken için 31.12.2019 tarih ve 684 numaralı Yapı Kullanma İzni alınmış olduğu bilgisi verilmiştir.) Bloğun 2. bodrum katında ortak alanlar ve 1 dükkân, 1. bodrum kat+normal katların her birinde 3?er meskenden toplam blokta 19 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Blok giriş kapısı demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri mermer döşeme+seramik döşeme, duvarlar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalı olup tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcuttur. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri seramik döşeme, merdiven basamakları mermer döşeme olup duvar hacimleri alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Blokta tek asansör ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Satışı yapılacak taşınmazF Blok, 4. Kat, 16 no.lu bağımsız bölüm MESKEN Toroslar Tapu Müdürlüğü?ndeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde (Bloğa giriş 1. Zemin kattan sağlandığından, asansörün 5 numaralı tuşuna basarak 4. normal kata ulaşılmaktadır.) asansör ve merdiven çıkışlarına göre sağ tarafta konumlu doğu batı ve güney cephelere sahiptir. Bağımsız bölüm mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol, duş ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencereleri sert pvc doğrama, yer döşemeleri laminat parke-seramik döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar hacimlerinin tamamı seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri saten boyalı+kağıt kaplı, tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcut olup, mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmaz hali hazırda borçlu malik ve ailesi tarafından ikametgah amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz Brüt: 161,00 m², Net: 136,90 m² hacimlidir.

Adresi : Yalınayak Mahallesi 102353 Sokak No: 2 F Blok Kat: 4 Daire: 16Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 6.006,00 m2
Arsa Payı : 144/14400
İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Bitişik Nizam 5 (B-5) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : -Krokisinde gösterildiği şekilde 40.14 m2'lik kısmına 99 yıllığına, Tedaş Genel Müdürlüğü adına kira şerhi vardır. -Aile konut şerhi vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 30/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/832 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.