T.C.MERSİN 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Toroslar İlçesi, 7376 Ada, 1 nolu Parsel, Karaisali Mahalle/Köy, Toroslar Belediye Başkanlığı'nın 03.05.2021 tarih ve E.15928 sayılı yazısında; Dava konusu Karaisalı Mahallesi, 7376 ada, 1 no.lu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Serbest Nizam 2 kat(S-2) Konut Alanı olarak işaretlidir. Kuzeybatısı(kısmen) ve güneybatısı briket bahçe duvarı ile çevrili parsel sosyal donatı alanlarına yakın ve parsel üzerinde 3.Sınıf (A) yapı grubunda yarı karkas türde farklı tarihlerde zemin katına ilave şeklinde ve 1. Katına sonradan ilave inşaat yapılarak kullanılagelmiş ve kullanılmakta olan 2 katlı, her bir katı tek daire olmak üzere 2 daireli binadan, bahçesinde çeşitli cins ve yaşta ağaçlardan ibarettir. Meskün alanda yer alan, taşınmazın bulunduğu çevrede (sokak içlerinde) bınaların zemin katları yer yer dükkan'/çeşitli işyerleri, üst katları mesken olarak kullanılan bahçeli iki katlı yapılardan oluşmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, yakın civarındaki Caddeden, Akbelen Bulvarından ve 50m güneyindeki Sebahattin Çakmakoğlu Caddesinden geçen toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmazın üzerindeki muhtesatlar ve yapılar ile birlikte toplam değeri 422.587,00 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz bu haliyle satışa sunulmuştur.

Adresi : Akbelen Mah. 84033 Sk. No: 2 Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 198 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 422.587,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Satış Şerhi
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 31/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.