T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2018/4282 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 9516 Ada, 6 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Akbelen Bulvarı ve devamındaki Mersin- Gözne asfaltı üzeri kuzey yönde 5 km kadar devam ederek 230.cadde üzerinde 200metre kadar mesafededir. Mersin Otogar işletmesinin batı tarafında 1200m mesafededir. Taşınmazın cevresinde konut ve küçük ticari işletmeler mevcuttur. Toroslar Belediyesinin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Taşınmaz çevresinde bulunan bazı taşınmazlarla birlikte bir bütün halinde büz ve altyapı sanat yapıları üreten Assa Beton Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne ait atölye olarak kullanılmaktadır. Zemindeki yapı üzerinde yapılan incelemede orta yüksekliği 13,0m kenar yüksekliği !Üm olan çelik konstrüksiyon üzeri sundurma şeklinde saç kaplama şeklinde yapılı dar. Mevcut alt yapı sanal yapıları üreten atölyenin alanı 2.520,00m2 dir. Davalı taşınmazın bulunduğu mahal ve mevkii, ulaşım kolaylığı, taşınmazın konumu, işçilik ve malzeme kalitesi, imar durumu, özellikleri bu taşınmazın kiymet değeri ile ilgili bilirkişi olarak yaptığım araştırmalarda belediye emlak beyan değeri, piyasa rayiç fiyat araştırması, emlakçı fiyat araştırması gibi hususların yanında bilirkişi olarak kendi gözlemlerimde dikkate alındığında davalı taşınmazın beher m2 sinin değerinin 800,00-TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Zemin değeri:2.667,00m2*800 00TL/m2=2.133.600,00TL alarak hesaplanmıştır. Yapı değeri: Binanın özellikleri ile birlikte yapım yılı ve kullanımı itibari ile 9025 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın dava tarihi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında tebliğe göre II.Sınıf B Grubu yapılarından olup,bu grubun m2 maliyet fiyatı-600.-TL/m2 dir. Buna göre yapının değeri: 2.520,0m2x600.TL/m2x(1-0,25) 1.134.000,00-TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın zemin ve yapı değeri: 2.133,600,00TL+1.134.000,00TL=3.267.600,0TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazda çelik konstrüksiyon üzerine imal edilmiş 3 adet 10 tonluk tavan vinci olduğu tespit edilmiştir. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde 3 adet vincin kontrol paneli, elektrik panosu ve konstrüksiyonlarıyla birlikte kullanılış amacı, tespit tarihindeki hali hazır dürümü ve alım satım piyasasındaki arz talep dengeleri birlikte değerlendirildiğinde toplam değerinin 200.000,00 TL olabileceği tespit edilmiştir.
Satışa konu taşınmaz için Mahkemece taşınmazın fabrika niteliğinde olmadığı, büz üretimi yapan şantiye olduğu, ipotek belgelerinde de taşınmazın fabrika niteliğinde belirtilmediği ve içindeki menkullerin ipotek- haciz kapsamında olmadığı,bu halde içindeki menkuller ile birlikte satışının yapılamayacağından arsa ve üzerindeki çelik konstrüksiyon yapı bina ile birlikte satılması gerekip bilirkişilerin raporlarındaki" baca büz boru makinesi, baca taban makinesi, beton santrali, çimento silosu, havai beton hattı, kimyasal ve su tankı, tartım bunkeri, ayaklı matkap, demir dökme makinesi, demir testere, sac bükme makinesi, hidrolik pres" toplam değeri olan 1.285.000. TL nin tenkisi ile arsa değeri 3.267.600. TL ile çelik konstrüksiyon yapı bina bedeli 200.000. TL toplamı olarak neticeten değerinin 3.467.000. TL olarak tayin ve tespit edilmiştir.

Adresi : Çukurova Mah. 230.Cad. No:12 Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.667,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 (ayrık iki kat) inşaat nizamlı ve konut alanı olarak işaretlidir.
Kıymeti : 3.467.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 25/02/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/897994/emlak/arsa/mersin-toroslarda-2-667-m%C2%B2-arsa-ve-uzerindeki-celik-konstruksiyon-yapi-bina-ile-birlikte-icradan-satiliktir