T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ

2020/121 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Mersin İli Toroslar İlçesi Bekiralanı Köyü, Hanifisekisi Mevkii, 148 Ada, 14 Parselde kain tam hisseli 379,88 m2 zeminde kain Betonarme Dubleks Ev ve Arsası cinsindeki ve tapu kaydında " A:H: KROKİDE (E) HARFİYLE GÖSTERİLEN VE SARI İLE BOYALI 18.72 METRE VE 23,10 METRE BOYUNDA 5 M VE 6.60 METRE ENİNDE 104.30 M2 LİK KISIMDA BU PARSEL LEHİNE, 1943 PARSEL ALEYHİNE GEÇİT HAKKI VARDIR" (18/12/1992-6944 yevmiyeli) ibaresinin yer aldığı taşınmaz dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Mersin şehir merkezine yaklaşık 32 km mesafede, yaz aylarında nüfusu yoğunlaşan Mersin'in yakınlığı ile tercih yaylarından, Toroslar Belediyesi Bekiralanı Mahallesi sınırları içerisinde, Bekiralanı Mezarlığının 600 m kuzeydoğusunda, 1000 rakımlı bölgede, genelde 2 katlı bahçeli müstakil yayla evlerinin bulunduğu bölgededir. Taşınmaz bölgesindeki okula, sağlık merkezine, eski köy meydanında bulunan işyerlerine, marketlere, fırına, toplu taşım araçlarının geçtiği Arslanköy-Bekiralanı yoluna yakın mesafede olup, belediye hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. ÇEVRE DÜZENLEMESİ: Kuzey güneye doğal eğimli topoğrafik zemine sahip parselde Çevre düzenlemesi kapsamında yapılan kazı/dolgu, demir korkuluklu/demir kapılı, suni taş kaplı (yer yer traverten kaplı) bahçe duvarları/bahçe teraslama duvarları, merdivenler, traverten kaplı otopark, otoparküzeri demir profil sundurma, peyzaj, peyzaj kapsamındaki ağaçlar ve bitki örtüsü dahil 1.Sınıf A yapı grubunda inşa edilmiş olup hesaplama yapılırken binanın zeminde kapladığı oturum alanı hariç arta kalan alan dikkate alınarak (379,88m2-67,00 m2) = 313,00 m2 olarak hesaplama yapılacaktır.Yapım yılı kullanımı ve görünümü itibari ile %10 yıpranma bulunmaktadır. 3 KATLI BİNA: Kısmi bodrum kat (zemini bahçe seviyesinde) + zemin kat ve 1.Kat olmak üzere 3 katlı bina 3.Sınıf A yapı grubunda, betonarme karkas türde inşa edilmiş olup, ilk yapımı sonrası güncel yapı malzemeleri ve doğal ahşap malzemeler kullanılarak yenilenmiştir. Binanın dış cephesi püskürtme sıva üstü akrilik boya ile boyalı, eğimli beton döşeme şeklindeki çatısı kiremit kaplı, giriş kapısı çelik panjurlu fabrikasyon panel kapı, tretuvar zemini traverten kaplıdır. BODRUM KATI: (güney bahçeden bakıldığında zemini bahçe seviyesinde zemin kat görünümünde) Etrafı açık teras-amerikan mutfak, alafranga wc, depoden ibaret olup 55,00 m2 büyüklüğündedir. Deponun duvar ve tavanı sıvalı ve boyasız, kapısı demir doğrama, zemini traverten kaplı olup yükseklik 2.30 m dir. Açık alan kısmında zemini traverten, duvarlar, kolanlar, wc zemini ve duvarları seramik kaplı, mutfak tezgahı, tezgah altı ve tezgah üstü dolabı mevcuttur. ZEMİN KAT: Giriş-Sundurma/dış merdiven, salon (şömineli)+mutfak (salona açık), oda, wc, 1.kata devam eden merdiven teras balkon (barbekülü), teras balkondan arka bahçeye iniş merdiveninden ibaret olup, 90,00 m2 büyüklüğündedir. 1.KAT: 3 oda, banyo+wc, kat holü/merdiven ve balkondan ibaret olup, 60.00 m2 büyüklüğündedir. DUBLEKS MESKENİN giriş kapısı çelik panjurlu panel kapı, iç kapılar ahşap doğrama, pencelereler (zemin katta demir korkuluklu) ve balkon kapıları pvc doğrama, zemin katta duvarlar, tavanlar ve balkon tavanları ahşap lambri kaplı zeminleri vernikli ahşap doğrama, banyo+wc ve balkon zemin ve duvarları barbekü seramik kaplı, mutfak tezgahı, mutfak tezgahı altı ve tezgah üstü dolapları, elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Binada yapılan iyileştirme ahşap işcilik vb. karşılığı birim m2 fiyatı %15 artırılarak hesaplanıp yapı yıpranma payı düşülecektir. Binada yapım yılı kullanım ve genel görünüm itibari ile %15yıpranma bulunmaktadır.

Adresi : Bekiralanı Mah/Eski Karaağaç Pınarı Mahallesi, Mezarlığın 600 M Kuzeydoğusu, Bekiralanı Karaağaç Pınarı Mahallesi, No:632 Toroslar Mersin
Yüzölçümü : 379,88 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam 2 Kat (5/A-2/3) Konut Alanı olarak
işaretlidir.
Kıymeti : 378.352,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının ş bendi Uyarınca tüm katılımcılar K.D.V den Muaftır.
Kaydındaki Şerhler : İntifa Hakkı : A:H: KROKİDE (E) HARFİYLE GÖSTERİLEN VE SARI İLE BOYALI 18.72 METRE VE 23,10 METRE BOYUNDA 5 M VE 6.60 METRE ENİNDE 104.30 M2 LİK KISIMDA BU PARSEL LEHİNE, 1943 PARSEL ALEYHİNE GEÇİT HAKKI VARDIR. (18/12/1992-6944 YEVMİYE)
1. Satış Günü : 23/12/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 24/01/2022 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Mersin Adalet Sarayı İcra Müdürlükleri Mezat Salonu (Z20) Akdeniz Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Taşınmaz satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olupİİK. .nun127. Maddesi gereği işbu satış ilanı tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/121 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/876083/emlak/konut/mersin-toroslarda-379-m%C2%B2-dubleks-ev-ve-arsasi-icradan-satiliktir