T.C.MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2021/55 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Köyü, Karamseki Mevkii, 310 Ada, 6 Parselde kayıtlı 628,00 m2 yüz ölçümlü Tarla nitelik taşınmaz Özellikleri: Taşınmaz Mersin şehir merkezinin 30km kuzeyinde eski ir Te beldesinde, Belenkeşlik Mahallesi sınırları içinde, Cumhuriyet Caddesi(Bekiralanı-Soğucak yolu)- Tehnelli Caddesi kavşağının 1100m kuzeyindeki yamaçlarda, Mersin şehir yerleşimine göre daha havadar, serin, nemsiz, 945 rakımlı bölgede yer almaktadır. Taşınmazın batısı 10m.lik imar yoluna/420 nolu sokağa, doğusı 7mlik imar yoluna(henüz açılmamış) cepheli ve boş halde bekletilen, üzerinde muhtesat bulunmayan ihar planı içinde parseldir. Taşınmazın batısındaki 420 Sokak(imar yolu) taşınmazın 30m gürleyine kadar devam etmekte olup, taşınmazın cephe kazandığı imar yolları henüz açılmamış durumdadır. Taşınmaz Soğucak eski Belediye binasına/çarşıya, Sağlık Merkezine, ilkokula, orta okula 1,5 ila 2km arasında değişen mesafededir. Taşınmazın çevresinde/güneyindeki bölgede 2-3 katlı genelde yaz aylarında kullanılan yayla evleri bulunmakta, belediyenin yol su çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım Cumhuriyet Caddesinden geçen toplu taşım araçları ile sağlanmaktadır.

Adresi :Belenkeşlik Mahallesi 420 Sokak Sonu (Kuzeydoğusu) Boş Arsa Toroslar Mersin
Yüzölçümü : 628,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E-0,50 (Emsal 0,50) Yapılaşma koşullu Konut Alanma isabet etmektedir.
Kıymeti : 188.400,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 01/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 Akdeniz Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur02/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/898682/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-toroslarda-628-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir