T.C.MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2021/3350 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İl, Toroslar İlçe, 2973 Ada, 2 Parsel, ARPAÇSAKARLAR Mahalle/Köy, K Blok 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 2973 Ada, 2 Parselde kayıtlı 15.191,00m² yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre; 80/13628 arsa paylı (K) Blok (1)'inci kat (6) numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölüm taşınmazın, 09.08.2017 tarih ve 14641 yevmiye numaralı Satış ve İpotek işlemi ile (1/1) TAM HİSSE olarak kayıtlı olduğu görülmüştür.Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilen şifahi bilgiye göre; taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E:1,30 yoğunluklu Konut Alanı olarak işaretlenmiştir.Ancak; Mersin Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2018 tarih ve 839 sayılı kararı ile AkdenizYenişehir MezitliToroslar 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kabul edilmiş olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının bu plana uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. İlgili plan notlarının 1.10 maddesi; Bu planın onayından önce onaylanmış ve bu plan kararlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir. denilmektedir. Söz konusu parsel nazım imar planı doğrultusunda revize edileceğinden yeni imar durumu verilememektedir. 1/5000 Ölçekli İmar Planı aşağıda b ilgi amaçlı verilmiştir. Değerleme konusu bağımsız bölüm taşınmazın içerisinde yer aldığı ana taşınmaz; dört cephesi yol ile çevrili imar adasıdır. Ana taşınmaz üzerinde 6 ana kütleden oluşan yapılarda 14 adet zemin + 3 katlı blok bulunmaktadır.eğerleme konusu bağımsız bölüm taşınmazın içerisinde yer aldığı blok ana taşınmazın güney batısında Turgut Reis Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesinin kesiştiği kavşağın kuzeyinde konumlanmış vaziyettedir. Blok girişi binanın kuzeyinden sağlanmaktadır. Blok giriş kapısı camlı demir kapı, Girişte zeminler karo, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Merdiven basamakları hazır basamak olup yer yer kırılmıştır. Merdiven korkulukları demirden imal edilmiştir. Blokta asansör bulunmamaktadır. Değerleme konusu bağımsız bölüm taşınmaz mimari projesine göre; 2 oda, 1 salon, antre, hol,mutfak, banyo wc ve 1 balkondan oluşmakta olup kuzey ve batı cephelidir. Bağımsız bölüm taşınmazın brüt alanı, 77,04m² net alanı 71,99m² olarak hesaplanmıştır.Bağımsız bölüm taşınmazın giriş kapısı merdiven çıkışına göre sağ tarafta konumlanmış olup; giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan kapıdır. Pencere doğramaları, balkon kapıları ile banyo ve wc kapıları PVCden imal edilmiştir. Odalar, hol ve salonda zemin kısmen seramik, kısmen karo, kısmen de laminat parke ile kaplanmıştır. Islak hacimlerde zemin ve duvarlar zeminden tavana kadar seramik ile kaplı olup, diğer alanlarda duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta mdfden imal edilmiş alt üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı mevcuttur. Tavanlarda kartonpiyer mevcuttur.

Adresi : Halkkent Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı. İslam Apartmanı K Blok Kat:1 Daire:6 Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 15.191 m2 Arsa Payı : 80/13628
İmar Durumu : E:1.30 yoğunluklu Konut Alanı olarak işaretlenmiştir.
Kıymeti : 136.000,00 -TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının ş bendi Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 24/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3350 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.