T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2015/17588 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi,9227 Ada, 5 Parsel, parsel sayılı taşınmaz.
Taşınmazın İmar durumu: 1/1000 ölçekli imar planındaEmsal 0,60 yoğunluklu konut amarıra isabet etmektedir. Taşınmaz tek taklı 150,00 m² zemin oturumlu bina olup, Kocavilayet Mahallesinin batısında yapılaşmanın az olduğu bir bölge olup taşınmaza ulaşım sağlayan imar yolları açılmamış, etrafı tarla vasfında olan bir bölgededir.
Mahkemesi bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz, Adana-Erdemli otoyolunun 250 m, 21.caddeye 450 m, mesafede bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır. Taşınmaz okul, cami, sağlık ocağı, market vs. gibi yerlere yakın durumdadır.Taşınmaz tek katlı müstakil, evin çevresinde 664 m² arsasının olduğu, evin 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo,WC oluştuğu, AVM, özel ve toplu taşıma araçlarına yakın olduğu, taşınmazın betonarme yapı olarak inşa edildiği, Tek katlı, terasa çıkan bir merdiven bulunmaktadır. 145 m² alana sahip olduğu, Taşınmaz 4 oda,1 mutfak, 1 banyo,1 wc ve terastan oluşmaktadır. Dış kapı demir, iç kapılar ahşaptır.Tüm mahallerinyer döşemesi seramiktir. Pencereler PVC'dir. Banyoda duşakabin bulunmamaktadır. Tezgahüstü ve altı dolaplar tamdır. Tezgah Mermer'dir.Yapılan araştırmalar neticesinde taşınmaz üzerinde yer olan evin bedelinin 210.000,00.TL olduğu, parselin zemin değerinin 900,00.TL/M² olduğu kanaatine varılmiştir.664,00m²X900,00.TL= 597.600,00.TL ( Arsa Bedeli) + ( arsa bedeli) 210.000,00.TL, toplam= 807.600,00.TL'dir.
Taşınmaz İhalesine katılacakilgilerinin dikkatine:Tapu kaydında muhtesat olarak " Ağaç, üzerindekiportakal ağaçları Fevzi Yatır'a aittir." ibaresi bulunmaktadır.Bu ibareyle birlikte taşınmaz ihaleye çıkarılmış olup, ihale alıcısının bunu kabul ederek ihale girip kabul edeceği ihtaren tebliğ olunur.

Adresi : Kovavilayet Mahallesi, Kocavilayet Mezarlığı Batısı,2929 Sk. Yenişehir / Mersin
Yüzölçümü : 664,00 m2, Kıymeti : 807.600,00 TL,KDV Oranı : %18,
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası, 2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 md. göresatış ilanınıntebliği ; alacaklı, borçluya, haciz alacaklılarına, hissedarların adresleritapudakayıtlıolan/olmayan( mübreztapu kaydındabelirtilen) alakadarlara takip ilgililerinegönderilentebligatlarıntebliğ imkansızlığı halinde satış ilanınıntebliğ yerinekaim olmak üzereilanen tebliğolunur.
7 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/17588 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874087/emlak/konut/mersin-yenisehirde-145-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir