T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2021/1 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mah. 5422 Ada, 11 Parsel, A Blok 4. Kat 8 Nolu Bağ. Bölüm satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz kaydında her ne kadar Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/161 Esas sayılı dosyasından dolayı İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ GÖRÜNSEDE İlgili mahkemece Esas daresi olan Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2020/1546 E. sayılı dosyasına İhtiyati Tedbir Şerhinin kaldırılmasına karar verildiğine ilişkin yazı gönderildiği dosyamıza bildirilmiştir. Kıymet takdirine konu 1/48 arsa paylı, A Blok, 4.kat (8) no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfındadır. Mesken kuzey-güney-doğu cephelidir. 4.kat 8 no.lu bağımsız bölümün yeri, konumu ve alanı, onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mesken binanın 4.katında ve asansörden çıkınca sağ kol tarafında kalan meskendir. Mesken brüt inşaat alanı: 183,00 m2 net inşaat alanı: 147,00 m2(2adet asansör, ana merdiven,bacalar,havaiandırma boşluğu hariç) olarak hesaplanmıştır. Mesken salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, wc, banyo, ebeveyn banyosu, fransız balkon ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Mesken giriş kapısı çelik kapı olup iç kapılar Amerikan kapıdır. Pencereler pvc'dir. Antre ve holün zemini seramik ile diğer tüm odaların zemini parke ile kaplıdır. Duvarları sıvalı, üzeri boyalı kısmen de duvar kağıdı ile kaplıdır. Her odanın tavanında spotlu asma tavan vardır. Doğalgaz petekleri takılmıştır. Meskenin mutfak bölümünde mutfak tezgâhı ve mutfak dolapları mevuttur. Genel banyonun, ebeveyn banyosunun ve wc'nin zemini seramik ile kaplıdır. Her iki banyonun duvarları tavana kadar wc'nin duvarları yarıya kadar seramik ile kaplıdır. Tavanında asma tavan vardır. Her iki banyoda da klozet ve duşakabin mevcuttur. Balkonun zemini seramik ile kaplı olup korkulukları alüminyum doğramadır. Meskende kiracı oturmaktadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Yapı kullanma izninin verildiği tarih inşaatın bittiği tarihtir. Dosya içerisinde yapı kullanma izni bulunmamaktadır. Dolayısıyla taşınmazın yaşını ruhsat tarihine göre hesaplayacak olursak daire max 10 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre, 6-10 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %10?dur. Meskenin değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulacaktır.

Adresi : Çiftlikköy Mah, 3225 Sk, Viport 2 Sit, No:5, A Blok, Kat:4, İç Kapı No:8 Yenişehir / Mersin
Arsa Yüzölçümü : 5.968 m2 ,Arsa Payı : 1/48
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olduğu ve Emsal Nizam 1,20 (E=l,20) Konut Alanı olarak işaretlendiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 600.000,00 TL ,KDV Oranı : %1 , Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü : 23/12/2021 günü 13:30 - 13:40 arası2. Satış Günü : 18/01/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mersin Adalet Sarayı Zemin Kat Z-20 Akdeniz/Mersin

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878536/emlak/konut/mersin-yenisehirde-147-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir