T.C. MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2021/3474 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 114 Ada, 1 Parsel,H Blok 5. Kat 18 nolu bağımsız bölümün 1/8 hissesi satışa çıkartılmıştır. Kıymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu yapı, 2 kapı numaralı Akmim H Blok Apartmanı aslında Bilim Kent Sitesi olarak adlarından 114 ada 1 parsel içerisinde kalan bir bloktur. Adanın güney doğu köşesine isabet etmektedir. Bitim Kent Sitesi içerisindeki bloklar farklı tarihlerde farklı müteahhitler tarafından inşa edildiğinden konu blokların site özelliği yoktur. Her blok bağımsız apartman gibi kullanılmaktadır. Akmim H blok' ta yeni yapılan ancak yapı ruhsatının 22.05.1997 tarih 3/53 -169/1993 sayılı yapı ruhsatına istinaden inşa edilmiş. Apartmanın doğu cephesinde 5. Cadde, batı cephesinde 2321 sokak ve güney cephesinde 2319 sokak mevcuttur. Apartmanın bulunduğu zemin yol kotundan aşağıda kalması sebebi ile bina 2 bodrum kat + zemin kat + 9 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 2. Bodrum katında sığınak alanı ve diğer ortak alanlar, 1. Bodrum alanında, 3 adet dükkan, bina girişi ve diğer ortak alanlar, zemin kat dahil diğer normal katlarda 3 erden toplamda 30 adet meskenden binada 33 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Yol kotundan kaynaklı bina girişi yapının 1. Bodrum katından ve yapının batı cephesindendir. Yoldan birkaç merdivenle ulaşılan bina girişinde şifreli, otomatik alüminyum doğrama cam giriş kapısı bulunmaktadır. Bina girişi, giriş holü, merdiven basamak ve merdivenleri, kat sahanlıkları seramik ve mermer kaplıdır. Merdiven ve balkon korkulukları alüminyum doğramadır. Bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalıdır. Bina çatısı düz teras beton şekündendir. Binada 2 adet asansör ve açık otopark alanları mevcuttur. Binada asansör 1. Bodrumdan başladığından binadaki bütün katlar 1 kat fazla yazılarak ulaşılmaktadır. Örnek olarak binadaki zemin kata 1. Kat olarak ulaşılmaktadır. Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre EV. sınıf A Grubu yapıya girmektedir.H BLOK 5. KAT (18) NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdirine konu yer 9/2400 arsa paylı H blok 5. kat (18) no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında olup, kuzey, güney ve batı cephelidir. Mesken binanın altınca (zemin kat 1. Kat sayıldığından asansörde S.ncı kat yazılı yere çıkılınca) katında asansör çıkışına göre tam karşı istikamette kalan meskendir. Meskenin zemininde yapılan incelemede onaylı mimari proje ile konum ve alan olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mesken salon, 3 oda, mutfak, wc + lavabo, antre, hol, banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Meskenin zeminde yapılan İncelemede; salon: 36,00 m1, l.oda: 20,52 m2, 2.oda: 19,64 m2, 3.oda: 16,05 m2, mutfak: 15,00 m2, antre + hol: 10,05 m2, wc + lavabo: 3,12 m2, çamaşırlık: 2,20 m2, banyo: 7,31 m2 ebeveyn duş alanı: 2,73 m2 ve balkonlar: 23,42 m2 olarak ölçülendirilmiştir. Mesken net: 156,04 m2 ve brüt: 174,61 m2 hesaplanmıştır. Meskenin giriş kapısında mobilya görünümlü çelik kapı olup iç kapılan Amerikan panel doğramadır. Giriş kapısının dış kısımda demir doğrama korkuluk mevcuttur. Meskenin dış doğramaları pvc'dir. Meskenin ıslak zeminleri seramik, diğer odaları parke kaplanmıştır. Meskenin duvarları sıvalı üzeri boyalı olup tavanda asma tavan bulunmaktadır. Meskenin mutfak bölümünde mermer mutfak tezgahı ve tezgah üstü ve altı mdf gövdeli hazır mutfak dolapları mevcuttur. Banyo, lavabo, vvc ve ebeveyn duş alanlarının zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Banyo alanında mobilyalı lavabo, klozet ve duşa kabin bulunmaktadır. Mesken halen kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın arsa payının (1/8) hissesi dosya borçlusu adına kayıtlı olduğundan (1/8) hissesinin parasal değerinin (550.000,00 TL X (1/8) = 68.750,00TL) olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Akkent Mah. 2321 Sokak No: 2 Akmim Apt. H Blok Kat: 6 İç Kapı No: 18Yenişehir / MERSİN
Yüzölçümü : 8.256,00 m2 - Arsa Payı : 9/2400
İmar Durumu :1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı kapsamında kaldığı, H: 30,50 Kat: 10 adet inşaat nizamlı ve Konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 68.750,00 TL - KDV Oranı : %18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 16/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası -
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866115/emlak/konut/mersin-yenisehirde-156-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir-hisseli-satis-