T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2018/89 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Yenişehirİlçesi,MenteşMahallesi, 6273 ada, 13 nolu parselde kayıtlı,3.674,00m2 yüz ölçümlü, portakal Bahçesi nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakınagöre,1/26 arsa paylı, 11.Kat, 21 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz, İstemihan Talay caddesi ile, 20.Caddenin kesiştiği kavşağın yaklaşık 300 m güneyinde, Barbaros Bulvarı üzerinde yer almaktadır.Ulaşım, H.Okan Merzeci Bulvarı yolu ile,Barbaros Bulvarı üzerinden toplu ulaşım araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Form Alış Veriş Merkezine yürüyüş mesafesindedir. Her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın,Yenişehir Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden veverilen bilgiden,ana taşınmazın,Yenişehir Belediyesinceverilen, 08.05.2008tarih ve 1/88-43/2008nolu İnşaat Ruhsatına göre,tekblok şeklinde,Z+13 Katüzerinebetonarme karkas olarak inşa edildiğibilgisi edinilmiş, konumuz dairenin, 29.12.2009 tarih, 28/44-2009/152 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu tesbit edilmiştir. Ana taşınmazın, ihata duvarı çekilmiş, açık otopark alanı düzenlenmiştir. Jeneratörlü, güvenlikli, peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Blok, çift asansörlü olup, doğalgaz hattı çekilidir. Fransız balkon uygulaması yapılıdır. Bloğun dışı sıvalı dış cephe boyası ile boyalıdır. Onaylı projesine göre blok,zemin katta;giriş holü,kapıcı dairesi ve sığınak, normal katlarda her katta 2 daireden 13 katta 26 daire, toplam olarak ta, 26 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok giriş kapısı şifreli fotoselli alüminyum cam kapı, giriş zeminleri granit seramik kaplı, duvar ve tavanlar dekorasyonlu, merdiven basamakları ve kat holleri mermer kaplı, korkuluklar alüminyum imalattır. Merdiven kovası alçı sıvalı saten boyalıdır. Değerlemeye konu daire, 11. katta asansörden çıkışta, sağkol üzerinde kalan, güney-kuzey-batı cepheli 21 nolu dairedir. Daire giriş kapısıçelik kapı, iç kapılar panel kapı, pencereler ısı camlı pvc doğramadır.Oda zeminleri laminat parke, antre, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıvalısaten boyalı, kısmen duvar kağıdı kaplı, tavanlar alçı dekorasyon uygulamalıdır. Balkon korkulukları alüminyum imalattır. Doğalgazbağlı, petekler takılıdır. Mutfak tezgahı granit mermer dolaplar mdf kapaklıdır. Onaylı projesine göredaire; 4 oda+ Salon+ Mutfak +Antre-Hol+ Banyo+ wc-lavabo+ Ebeveyn Banyosu-Giyinme Bölümüve 3adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin brüt alanı, 233,10 m2,net kullanım alanı da yaklaşık, 171,42 m2 dir. Halen boş durumdadır.Taşınmazın özelliği, bulunduğu yer ve çevresi, konumu, imar durumu, ulaşımı yanında değere etki edecek diğer içsel ve dışsal unsurlar dikkate alındığında taşınmazın piyasa değeri 700.000,-TL.dir.

Adresi :Menteş Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Yasemin Park Apartmanı, Dış Kapı No:99, Kat:11, Daire:21 Yenişehir / Mersin
İmar Durumu : YenişehirBelediye Başkanlığı yetkililerindenedinile bilgiye,ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneğine göre,ana taşınmazın imar planında,E=1.25yoğunluklu konut alanı olduğu,
Kıymeti : 700.000,00 TLKDV Oranı : 18
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri
1. Satış Günü : 16/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası 2. Satış Günü : 10/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/89 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/870298/emlak/konut/mersin-yenisehirde-171-m%C2%B2-4-1-daire-icradan-satiliktir