T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ
2019/39 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi 1830 ADA 28 parsel numaralı 188,00 m² lik ARSA vasfındaki olup, (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mersin il merkezinin batı cephesinde kalmaktadır. Daha önceleri Özel İdare Müdürlüğü olarak kullanılan ve halen Mersin Valiliği olarak kullanılan hizmet binasının 750 metre kadar doğu cephesinde kalmaktadır. Taşınmazın çevresi bahçe içerisinde müstakil olarak inşa edilmiş binalar mevcuttur. Taşınmaz 1. Çevre yolu ile 2. Çevre yolunun arasında kalmaktadır. Yine yakın çevresinde site veya tek blok halinde yüksek katlı binalar mevcuttur. Bölge belediye alt yapı tesisleri mevcut olup, toplu taşım araçlarının güzergahına yürüme mesafededir. Taşınmaz tapunun Çiftlik Mahallesi 1830 ada 28 parselde 188,00 m²asra olarak kayıtlıdır. Taşınmazın doğu cephesi 22128 sokak olup diğer cepheleri parseller ile çevrilidir. Taşınmaz kuzey ve güney cephesindeki parsel boş arsa olarak zeminde mevcuttur. Batı cephesindeki parseller içerisinde binalar mevcuttur. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın zeminine hafriyat dökülmüştür. Taşınmazın mevcut özelliği, imar durumu, piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, taşınmazın mevcut durum ile 65.000.00 TL. dir.

Adresi : Eğriçam Mahallesi 22128 Sokak No:45 (Boş Arazi)Yenişehir / Mersin/ MERSİN
İmar Durumu : Yenişehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Serbest Nizam 2 Kat yapı koşuluna sahip “Konut Alanı” na isabet ettiği, ancak bölgede yeni onaylanan 1/5000 ölçekli revize nazım imar planında Emsal:1.50 yapı koşuluna sahip olacağı ve bu sebeple parselin bulunduğu bölgede plan çalışması yapılacağı
Kıymeti : 141.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri
1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/39 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864903/emlak/arsa/mersin-yenisehirde-188-m%C2%B2-arsa-icradan-satiliktir