T.C. MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi 613 Ada16 parsel sayılı portakal bahçesi vasfında taşınmazdır. Taşınmaz her ne kadar tapuda portakal bahçesi olarak kayıtlı ise de içerisinde Bodrum+ Zemin kat+ çekme kattan oluşan kargir bina mevcuttur.Yapı toplamda 189,00 m2 alana sahiptir. Dış cephe boyalı, çatısı gezilebilin teraslıdır. Merdiven basamakları karo, sahanlıklarının korkulukları profi demirdendir. Zemin katmesken3 oda, 1 salon,banyo, wc'den ibarettir. Zeminler laminent parke ve karo mozaik döşelidir. Daire giriş kapısı panjurlu demir ve ahşap kapıdır.banyo ve wc duvarları yarıya kadar fayans, yarısından sonra sıva üzeri boyadır. Çekme katta yapı malzemeleri olarak aynı özelliklere sahiptir. Taşınmaz Muğdat Camisinin güney doğusundadır. Mersinin gelişmiş ve eski yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Alt yapı ve diğer belediye hizmetlerinin tamamından faydalanabilmektedir. Taşınmaz bu haliyle satışa
çıkartılmıştır.

Adresi : Gazi Mah. 1305 Sokak No. 20 Yenişehir Yenişehir / Mersin
Yüzölçümü : 245,00 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 5 (A-5) kat " Konut Alanı" olarak işaretlenmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 14/12/2018 tarihve839 sayılı kararı ile1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imarplanında535 k/ha Ticari+Konut Alanı olarak işaretlenmiştir. Söz konusu Revizyon planı notları: 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir. denilmektedir.
Kıymeti : 569.520,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/10/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 22/11/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mersin 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.