T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2021/3894 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mah. Menteş Mah. 6444 Ada, 1 Parsel, 1. Kat 1 Nolu Bağımsız bölüm satışa çıkartılmıştır. Konu parsel üzerinde Zemin+1 Normal Kat bulunmaktadır. Alacak konusu bağımsız bölüm 1. Kat,l nolu bağımsız bölümdür. Bulunduğu binanın dış kapı no 81/A?dır. Alacak konusu edilen bağımsız bölümün bulunduğu bina , III. Sımf A yapı grubunda, betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir (Binanın yapımına 10.09.2014 tarih ve 4149-157 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı anlaşılmıştır.). Alacak konusu taşınmazın bulunduğu kat son kat olup, bulunduğu binanın zemin katı otogaleri olarak işletilmektedir. Ana binanın giriş kapısı demir doğrama, Merdiven basamaktan bağımsız bölüm girişine kadar granit döşeme olup, Asansör bulunmamaktadır. Değer tespiti yapılacak 1. Kat. 1 no.lu bağımsız bölüm MESKEN; Yenişehir Tapu Müdürlüğündeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde merdiven çıkışına göre sol tarafta konumlu güney-kuzey- doğu-batı cephelere sahiptir. Bağımsız bölüm mesken projesinde ve yerinde; 2 oda, salon, mutfak, banyo, ve tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı, iç kapılan amerikan panel kapı doğrama, pencereleri sert pvc doğrama, yer döşemeleri parke döşeme, ıslak zeminler yer ve duvar döşeme ve kaplamaları seramik döşeme ve kaplama, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri desenli plastik boyalı olup mutfak altı ve üstü dolaptan takılı ,tezgahı mermer ile kaplı vaziyettedir. Taşınmaz imar projesinde salonu 175 m2 ve ara bölmesiz durumda, mutfak 23,30 m2, yatak odası 18,10 m2, çocuk odası 13 m2, duş 4,10 m2,lavabo 1,67 m2 durumda olup,hali hazırda kiraca tarafından spor salonu amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmazın niteliğinin MESKEN (halen Spor salonu olarak kullanılan) olduğu, net alanının 235,9 m2 olduğu ve yapı inşaat sınıfının III. sınıf ,A Grubunda olduğu, Taşınmaz Brüt: 265,70 m2, Net: 235,9 m2 hacimlidir.

Adresi : Batıkent Mah. 2603 Sk, Kardelen Apt, Kat, Daire No:L (Nevit Kodallı Cad. 81 A) Yenişehir / Mersin
Arsa Yüzölçümü : 549,00 m2 ,
Arsa Payı : 284/692
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Serbest nizam Zemin+1 kata (Yeni planda Emsal= 0.90 (E=0.90) inşaat yoğunluklu ?Konut Alanı? )Mesken olarak düzenlenen alana isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 800.000,00 TL ,
KDV Oranı : %18 ,
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü : 10/12/2021 günü 13:15 - 13:25 arası
2. Satış Günü : 07/01/2022 günü 13:15 - 13:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3894 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879204/emlak/konut/mersin-yenisehirde-235-m%C2%B2-2-1-daire-icradan-satiliktir