T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ
2021/90 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Mersin İli Yenişehir İlçesi Çiftlik Mah. Sultaşa Mevkii, 1718 Parselde kain taşınmaz Mersin 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 24/01/2020 Tarih ve 2019/670 Esas, 2020/57 Karar sayılı dosyasından yapılan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa olarak görülse de taşınmazın üzerinde natamam inşaat olduğu görülmüştür. Taşınmaz Eğriçam Mah. GMK Bulvarı üzeri 2204 sok. ile 2206 sok. arası Sefa Sitesi No:5 Bitişiği Yenişehir Mersin adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E=1,50 yoğunluklu konut alanı olarak işaretlendiği ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı çalışmalarının devam etmekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Taşınmaz GMK Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı arasında yer almaktadır. Yakınında Mersin Marina, Kasım Ekenler Sitesi ve Mahmut Arslan Anadolu lisesi bulunmaktadır. Her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım GMK bulvarı üzerinden geçen toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Yakınında ticari işletmeler ve konutlar yer almaktadır. Taşınmaz şehrin tercih edilen bir bölgesindedir. Taşınmaz ile bulvar arasında yer alan 147 nolu parselin imarda tamamen yolda kalması nedeni ile GMK bulvarına yaklaşık 56 m cepheli olduğu görülmüştür. Parselin bir cephesi bulvara, doğu ve batı cephesi de sokağa bakmaktadır. Taşınmazın keşif tarihi ile zemin değeri 12.656.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Parselin üzerinde keşif tarihi itibari ile B+Z+Asma Kat+7 Kat üzerine inşa edilmekte olan inşaatın betonarme karkasının (taşıyıcı sisteminin) tamanlandığı, henüz duvar örme aşamasına geçilmediği, son kattaki döşeme altı kalıbının henüz sökülmemiş olduğu (beton priz alma süresi beklendiğinden) görülmüştür. İnşaatın 19/07/2017 Tarih, 04/17-171 sayılı ilk 28/06/2019 Tarih, 2/20 sayılı tadilat ruhsatlarının bulunduğu görülmüştür. Tadilat ruhsatına göre inşaat 42 mesken ve 1 adet dükkan olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bodrum kat inşaat alanı yaklaşık 640 m2 olup sığınak, binaya ait 1 adet depo, işyerine ait 1 adet depo ve müştemilatlardan oluşmaktadır. Zemin kat 476 m2 oturumunda olup dükkan ve müştemilatlardan oluşmaktadır. Asma kat 175 m2 normal katlar 632 m2 oturumunda olup, 6 katın toplam alanı, 3792 m2 dir. Çatı kat, jeneratör binası, hidrojor ve su deposu ile birlikte 158 m2 lik müştemilat alanı olmak üzere toplam inşaat alanı 5241 m2 dir. Yapı 4.Sınıf C Grubu yapı sınıfından olup tamamlanma yüzdesi % 30 seviyesindedir.
Adresi : Eğriçam Mah. 2204 Sok. No:9 Yenişehir Mersin
Yüzölçümü : 1.582,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=1,50 yoğunluklu konut alanı olarak işaretlendiği, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı çalışmalarının devam etmekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Kıymeti : 15.218.849,00 TL
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/11/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Mersin Adalet Sarayı Zemin Kat (Z20) İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Akdeniz Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir
.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Taşınmaz satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olupİİK. .nun127. Maddesi gereği işbu satış ilanı tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4333 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.