T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ

2019/371 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Mersin İli, Yenişehirİlçesi,BahçeMahallesi, 857 ada, 84nolu parselde kayıtlı,305,67 m2 yüz ölçümlü Portakal Bahçesi nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre, 2/16 arsa paylı, 1.Kat, 4 nolu bağımsız bölümde kain mesken nitelikli tam hisseli taşınmaz dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre; Konum olarak taşınmaz, Tulumba katlı kavşağının yaklaşık, 120 m kuzey doğusunda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarına 50 m mesafede, 1618 sokak üzerinde yer almaktadır. Edip Burhan Spor Salonuna yakın mesafededir. Ulaşım, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı üzerinden toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın,Yenişehir Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden veverilen bilgiden,ana taşınmazın,Mersin Belediyesin ceverilen, 24.07.1975 tarih ve 196/75- 4/12sayılıİnşaat Ruhsatına göre,tek blok olarak, Z+3kat, üzerine betonarme karkas olarak inşa edildiği bilgisi edinilmiştir. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, ada parsel bazında yer tespiti yapılarak,Yenişehir Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı projesine göre, taşınmazın yeri vevaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Ana taşınmazın, dışı sıvalı dış cephe boyası ile boyalıdır. Giriş kapısı camlı demir doğrama kapı, giriş zeminleri seramik, merdiven basamakları ve kat holleri mozaik kaplıdır. Merdiven kovası sıvalı plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları demir profil imalattır.Ana taşınmaz; onaylı projesine göre, zemin katta, giriş holü ve 2 adet daire, normal katlarda her katta2 daireden 3 katta 6 daire, toplam olarak ta 8 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Değerlemeye konu daire, 1. katta merdivenden çıkışta kat holünün solunda yer alan, doğu batı cepheli 4 nolu bağımsız bölüm dairedir.Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panelkapı, pencereler üzeri korkuluklupvc doğramadır. Oda zeminleri ile, ıslak hacimlerin zemin ve duvarları yarıya kadar olmak üzere seramik kaplıdır.Duvarlar alçı sıvalı plastik boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı granit mermer, dolaplar mdf kapaklıdır. Balkon korkulukları demir profil imalattır.Daire; 2 oda+salon+mutfak+antre-hol+wc-lavabo+banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin balkonlar dahil net kullanım alanı yaklaşık, 89 m2 dir. Halen mesken olarak kullanılmaktadır

Adresi : Cumhuriyet Mah. 1618 Sok. Aktan Ap. No:5 Kat:1Daire:4 Yenişehir Mersin
Yüzölçümü : 305,67 m2 (Ana Taşınmaz) Arsa Payı : 2/16
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneğine göre,ana taşınmazın imar planında,BL-5 olarak gösterilen blok nizam 5 kata imarlı konut alanı olarak işaretlidir.
Kıymeti : 140.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 3402 S.Y.Kadastro Kanunun Ek1.Maddesi gereği Yüz Ölçüm ve Cins değişikliği işlemleri -
11/05/2018-12079
1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 29/12/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Mersin Adalet Sarayı Zemin Kat (Z20) Mersin İcra Müdürlükleri Mezat Salonu Akdeniz Mersin

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Taşınmaz satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olup İİK. .nun127. Maddesi gereği işbu satış ilanı tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçecektir.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/371 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/868652/emlak/konut/mersin-yenisehirde-89-m%C2%B2-2-1-daire-icradan-satiliktir