T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2018/224 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mah. 240 Ada, 9 Parsel, A Blok Zemin Kat 22 Nolu Bağ. Bölüm satışa çıkartılmıştır. Kıymet takdirine konu 14/3200 arsa paylı A blok (22) no.lu bağımsız bölüm olup, DÜKKÂN vasfındadIr. Dükkân kuzey, güney ve doğu cephelidir. A blok (22) no.lu bağımsız bölümün yeri, konumu ve alanı, onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dükkân binanın zemin katında ve bina giriş kapısının sağ kol tarafında kalan bağımsız bölümdür. Dükkân neti 99,41 m3 ve brüt: 100,15 m2 olarak hesaplanmıştır. Dükkân giriş kapısı, mimari projeye göre kuzey cepheden olsa da keşif anında yerinde yapılan tespitte giriş kapısının dükkânın güney cephesinde ve doğu köşesine yakın konumda olduğu görülmüştür. Dükkânın güney cephesinin tamamı ve doğu cephesinin güney doğu köşesinin bir kısmı alüminyum doğrama cam vitrin mevcuttur. Dükkânın zeminin tamamı seramik İle kaplıdır. Duvarları sıvalı ve boyalı olup tavanında spotlu asma tavan mevcuttur. Dükkânın kuzey cephesindeki pencereler, havalandırma olarak kullanılmaktadır Pencerelerin dış kısmında demir korkuluk mevcuttur. Dükkan içerisinde mutfak bölümü ve wc mevcuttur- Wc'nin zemini ve duvarları tavana kadar seramik iie kaplıdır. Mutfak bölümünde tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Yapı kullanma izninin verildiği tarih İnşaatın bittiği tarihtir Dosya içerisinde yapı kullanma izni bulunmamaktadır. Dolayısıyla taşınmazın yaşını, ruhsat tarihine göre hesaplayacak olursak daire max 33 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşırma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre, 31-40 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %32'dir. Dükkanın değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulacaktır.

Adresi : Atatürk Mah, 31082 Sok, No: 3, Borcu Kent Sit, A Blok Zemin Kat, İç Kapı No:3/B Yenişehir / Mersin
Arsa Yüzölçümü : 5.444,00 m2 , Arsa Payı : 14/3200
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planları bu plan kararları doğrultusunda revize edileceği, söz konusu parsel Nazım İmar Planı doğrultusunda revize edileceğinden imar durumu verilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 280.000,00 TL ,KDV Oranı : %18 ,
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2021 günü 13:10 - 13:20 arası,
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 13:10 - 13:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir