Mersin Mezitli'de 120 m² 3+1 daire icradan satılıktır

Mersin Mezitli'de 120 m² 3+1 daire icradan satılıktır

Mezitli 04.11.2021, 15:39 Mersin Radikal
Mersin Mezitli'de 120 m² 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2017/1 İFLAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 516 Ada, 9 Parsel, B Blok,2.kat, 3 nolu Bağımsız Bölüm.
TAŞINMAZ İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Emsal Nizam-1,50 Konut Alanı olarak işaretlendiği, ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 839 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının onaylandığı, revizyon İmar planında Yençok=15 kat, KONUT ALANI olarak işaretlendiği, söz konusu Revizyon Plan Notlarının 10 maddesinde "Bu planın onay tarihinden önce onaylanmış ve bu plan kadarlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bu plan kararlan doğrultusunda revize edileceği, söz konusu parsel Nazım İmar Planı doğrultusunda revize edileceğinden İmar durumu verilemediği belirtilmektedir.
TAŞINMAZ ADRESİ: Merkez Mahallesi, 52084 & kak, No;2, Umut Plaza, 6 Blok, Kat:2, İç kapı No:3, Mezitlî/MERSİN.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Taşınmaz, kuzeyinden Eskiköy Caddesine, güneyinden 2005 Sokağa, batısından 52084 Sokağa cepheli olup doğusundan ise henüz açılmamış 52076 Sokağa cephelidir. Taşınmaz, Gazi Mustafa Kemal Bulvarının 70 m. kuzeyinde, Vatan Caddesi'nin 320 m. doğusunda, Mezltli Merkez Ortaokulumun I20m.güneydûğusunda, Merkez Mahallesi Muhtarlığının 250 m güneybatısında, Akdeniz Sahilinin l,14 km. kuzeyinde, Soli AVM'nin 1,15 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.Taşınmaz, Mersin il merkezinin 11,00 km güney batısında bulunmaktadır. Etrafında yüksek kattı apartmanlar ve siteler mevcuttur. Taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, park vb, sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediyenin tüm imkânlarından yararlanmaktadır.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu Umut Plaza Sitesi Mezitli Belediyesi tarafından yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Site içerisinde 2 adet blok mevcuttur. Kıymet takdirine konu taşınmaz B Blokta olup B Blok, zemin kat+11 katlı betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Sitenin girişi parselin batı cephesinden ve 52084 Sokaktandır. B Blok site bahçe kapısından girildiği zaman sağ kol tarafındaki bloktur. Sitenin etrafı bahçe duvarı İle çevrilmiş olup içerisinde, güvenlik kulübesi, açık otopark, yetişkin ve çocuk havuzu, basket sahası, çocuk oyun parkı ve kamelya mevcuttur. Apartmanın giriş kapısı güney cephedendir. B Blokta, her katta 2'şer daireden toplam 22 adet bağımsız bölüm vardır. Apartman giriş kapısı, şifreli fotoselli kapıdır. Binanın giriş zemini ve yaşı, duvarları tavana kadar, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları granit seramik iie kaplıdır. Merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Bina girişinin tavanında dekoratif spotlu asma tavan vardır. Binada 2 adet asansör ve 1 adet yangın merdiveni mevcuttur, Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı düz teras betondur. Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Kıymet takdirine konu esas 1/44 arsa paylı, Blok, 2.kat (3} no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfındadır. Mesken kuzey-güney-doğu cephelidir. 2.kat 3 no.lu bağımsız bölümün yeri, konumu ve alanı, onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir, Mesken, binanın 2.katında ve asansörden çıkınca sol kol tarafında kalmaktadır. Meskenin, net inşaat alan : 120,00 m²(kat sahanlığı, asansörler ve yangın merdiveni, havalandırma boşluğu vb.hariç) brüt inşaat a(anı:143,00 m² olarak hesaplanmıştır. Mesken, onaylı mimari projeye göre, antre, hol, salon, mutfak, 3 oda, ebeveyn banyosu, wc, banyo, 2 adet balkon ve 1 adet fransız balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapı olup iç kapılar Amerikan kapıdır. Pencereler pvc'dir. Antrenin, holün ve mutfağın zemini seramik ile diğer tüm odaların zemini parke İle kaplıdır. Duvarları sıvalı, üzeri boyalı kısmen de duvar kağıdı ile kaplıdır Mutfak bölümünde mutfak tezgâhı ve mutfak dolaptan mevuttur. Odaların tavanında dekoratif spotlu asma tavan vardır. WC'nin, genel banyonun ve ebeveyn banyosunun zemini ve duvarları tavana kadar seramik ile kaplıdır. Tavanında asma tavan vardır. Genel banyoda jakuzi ve klozet, ebeveyn banyosunda duşakabın bulunmaktadır. Balkonun zemini seramik ile kaplı olup korkulukları alüminyum doğramadır. Keşif anında yerinde yapılan tesplttja kuzey cephede bulunan yatak odası önündeki balkon ile güneydoğu cephede bulunan balkonun açılır, katlanır cam paneller İle kapatıldığı görülmüştür. Meskenin doğalgaz, elektrik ve suyu mevcuttur. Yapı kullanma İzninin verildiği tarih inşaatın bittiği tarihjtir. Dosya içerisinde yapı kullanma İzni bulunmamaktadır. Ancak tapu kaydı üzerinde 02.05.2012 tarihinfte yönetim planı kurulduğu görülmektedir. Dolayısıyla taşınmazın yaşını yönetim planının kurulduğu tarihe göre hesaplayacak olursak daire max 9 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranlan Gösteren Cetvele göre, 6-10 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %10'dur, Meskenin değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulacaktır.

Yüzölçümü 3.718,96 m2 , Arsa Payı 1/44, Kıymeti 550.000,00 TL, KDV Oranı %1,
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 18/01/2022 günü 14:10 - 14:20 arası,
2. Satış Günü 15/02/2022 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874568/emlak/konut/mersin-mezitlide-120-m%C2%B2-3-1-daire-icradan-satiliktir

Yorumlar (0)
banner69
22
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2022
İmsak 03:42
Güneş 05:21
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:56
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31