Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Mut 25.10.2021, 14:33 Mersin Radikal
Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

T.C.MUT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 90 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.570,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 45.310,53 TL olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 2.862,32 m2
Kıymeti 47.880,53 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 204 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.255,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 3.047,59 TL olarak değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 192,52 m2
Kıymeti 5.302,59 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 102 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere haiz zirai nebat bulunmamaktadır.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 14.295,34 m2
Kıymeti 226.295,23 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 86 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %3-4 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere haiz zirai nebat bulunmamaktadır.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 1.754,81 m2
Kıymeti 27.778,64 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 81 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.420,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 68.450,98 TL olarak değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 4.324,13 m2
Kıymeti 70.870,98 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 103 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 70.065,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 279.049,50 TL olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 17.627,89 m2
Kıymeti 349.114,50 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867025/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-mutta-2-862-m%C2%B2-tarim-arazisi-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11