Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Mut 25.10.2021, 14:33 Mersin Radikal
Mersin Mut'ta 2.862 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

T.C.MUT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 90 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.570,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 45.310,53 TL olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 2.862,32 m2
Kıymeti 47.880,53 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 204 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.255,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 3.047,59 TL olarak değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 192,52 m2
Kıymeti 5.302,59 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 102 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere haiz zirai nebat bulunmamaktadır.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 14.295,34 m2
Kıymeti 226.295,23 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 86 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %3-4 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere haiz zirai nebat bulunmamaktadır.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 1.754,81 m2
Kıymeti 27.778,64 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 81 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 2.420,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 68.450,98 TL olarak değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 4.324,13 m2
Kıymeti 70.870,98 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Mut İlçe, 159 Ada, 103 Parsel, KADIKÖY Mahalle/Köy, YILANYUVASI Mevkii, Satışa konu taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyeye sahip olup eğimi %2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde toplam değeri 70.065,00 TL olduğu değerlendirilen zirai nebat bulunmaktadır. Taşınmazın toprak değeri keşif günü itibarı ile 279.049,50 TL olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi Kadıköy, Yılanyuvası Mevkii Mut / MERSİN
Yüzölçümü 17.627,89 m2
Kıymeti 349.114,50 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 24/11/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü 24/12/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867025/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-mutta-2-862-m%C2%B2-tarim-arazisi-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9