Sağlıklı Kadın ve Sağlıklı Toplum İçin İş birliği

HABER 08.03.2020, 14:35

Öğrenilmiş çaresizlik, tükenmişlik duygusu kadınlarımızın sağlık sorunlarıyla baş etme güçlerini oldukça zayıflatmaktadır. Kurumların temsilcileri olarak, bütün bunları göz önünde bulundurarak iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi olan kadın sağlığı hizmeti kapsamında; sağlık bilgilendirme toplantıları yaparak kadınların kendilerine yönelik sunulan sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin sağlanması ve bu hizmetlerden yararlanmasının arttırılmasını sağladık” dedi.