banner80

banner78

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar lira

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, güllük gülistanlık bir belediye devralmadıklarını belirterek, "Bizim amasız, fakatsız, lakinsiz zaman geçirmeden tasarruf yapmaya ihtiyacımız var.

Siyaset 25.04.2019, 16:54 25.04.2019, 16:54
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar lira

Genişlemiş delikler varsa bunları daraltacağız veya tümden tıkayacağız. Harcayacağımız her kuruşu 10 düşünüp 1 harcama dönemi başlamıştır" dedi.

Seçer, Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali ve idari yapısı ile devam eden projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçim kampanyası boyunca sürekli ifade ettiği gibi adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışını, katılımcı demokrasi temelinde hedeflediğini vurgulayan Seçer, bu tür basın bilgilendirme toplantılarını 3 ayda bir tekrarlayacaklarını söyledi.

Yeni dönemde kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanacaklarını kaydeden Seçer, "Geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı Mersin için ertelenemez bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam personel sayısının 7 bin 124 olduğunu açıklayan Seçer, önümüzdeki dönem söz konusu personelin özlük ve her türlü sosyal haklarının korunacağını ve ücretlerinin zamanında yatırılmasının birinci öncelikleri olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye bütçesinin önemli harcama kalemlerinden birinin personel giderleri olduğunu kaydeden Seçer, 2018 yılı gelir kesin hesabına göre personel gider oranının yüzde 43.78, gider kesin hesabına göre ise yüzde 31.27 olduğunu belirterek, "Bu büyüklükteki bir personel sayısı ve giderlerinin gerçekçi bir insan kaynakları analizi ile doğru yerde ve doğru sayıda görevlendirilmesinin yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

"Toplam borç 2 milyar 40 milyon 470 bin lira"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 85'ler düzeyinde merkezi idareden ve İller Bankası payından verilen gelirlerden oluştuğunu, öz gelirlerinin ise yüzde 15'ler civarında bulunduğunu dile getiren Seçer, "2019 yılı Büyükşehir Belediyesi tahmini bütçesi 2 milyar 255 milyon liradır.

Bu bütçeden verimlilik sağlanması için 344 milyon 500 bin lira borçlanma konulduğu görülmektedir. 2018 yılı bütçesine bakıldığında, gerçekleşen gelir bütçesi 1 milyar 329 milyon 668 bin lira. Aynı yıl içerisinde gerçekleşen gider bütçesi ise 1 milyar 862 milyon 114 bin liradır.

Bir başka ifade ile elde edilen gelirlerden 532 milyon 346 bin lira fazla harcama yapılmıştır. Buna göre 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle firmalara ödenmesi gereken toplam tutar 457 milyon 431 bin liradır. Yine aynı tarih itibariyle banka kredi borcu toplamı 1 milyar 583 milyon lira.

Bu yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken banka kredileri borcu tutarı 271 milyon 630 bin lira. 1 Ocak 2020 ile 1 Ocak 2026 tarihine kadar ödenmesi gereken toplam kredi borcu 1 milyar 311 milyon 409 bin liradır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 2 milyar 40 milyon 470 bin liradır" şeklinde konuştu.

Seçer, belediyenin bazı firma ve kişilerden alacağının ise toplam 135 milyon 794 bin 623 lira olduğu ifade ederken, belediyenin borcunun da arkasında olduklarını, alacaklarının da arkasında olduklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönem kısa vadede tasarruf dönemi olacaktır"

"Rakamlardan da anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönem kısa vadede tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiği hepimizce malumdur" diyen Seçer, "Diğer yandan orta vadede borçlanma politikalarından daha çok yap-işlet-devret ya da işlet-devret gibi finansal yöntemlerinin uygulanması daha yerinde olacaktır.

Ayrıca en kısa sürede belediye gelirlerinin bütçe içerisindeki payının yüzde 15'lerden, yüzde 25'ler seviyesine çıkartılmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

"Resmi ve kiralık araç maliyetlerinde tasarrufa gidilecek"

Seçer, ayrıca kiralanan 17 hizmet binası için bu yıl 1 milyon 805 bin lira ödeme yapıldığını, aynı dönem içinde sahiller ve orman kira bedeli olarak da 3 milyon 908 bin lira kira bedeli ödeneceğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araç ve iş makinası sayısının bin 382 olduğunu ifade eden Seçer, kiralık araç sayısının ise 306 adet olduğunu söyledi.

Resmi araçların 2018 yılı yakıt sarfiyatının 105 milyon 963 bin lira, kiralık araçlara ödenen bedelin de 47 milyon 60 bin lira olduğunu dile getiren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait gerek resmi gerekse kiralık araç maliyetlerini düşürebilmek amacıyla, kısa bir süre içerisinde kiralık araç ve iş makinası parkı hizmet ihtiyaç analizleri yapılarak, hizmet sunumunda her hangi bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde azami olarak tasarrufa gidilecektir.

Bununla birlikte özellikle engelliler, sağlık ve itfaiye hizmetleri alanındaki araçların kalite ve sayı bakımından iyileştirilmeleri önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.

"Anıt Köprülü Kavşağı 19 Mayıs'ta hizmete açılacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 8 yapım işinin devam ettiğini belirten Seçer, "Ancak sorunları bulunmaktadır. Değişik nedenlerden dolayı 4 adet yapım işi yarım kalmış durumdadır. Anıt Köprülü Kavşağı'ndaki inşaat uzun süredir akamete uğramıştır.

Ancak hemen yönetime gelir gelmez yüklenici firma ile yaptığımız istişareler sonucunda oranın inşaat yapım işi derhal başlatıldı ve her hangi bir aksilik olmazsa 19 Mayıs'ta açılışını hep beraber yapacağız" şeklinde konuştu.

Kendilerinden önce başlatılan özellikle eğitim, kültür, sosyal, sağlık, engelliler ve kadın istihdamı ile tarımsal üretimin desteklenmesi olmak üzere bütün olumlu uygulamalarının geliştirilerek devam ettirileceğini ifade eden Seçer, kimsenin bundan şüphesi olmamasını istedi.

MESKİ'nin mali ve idari durumu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MESKİ) 2019 yılı Nisan ayı itibariyle 2 bin 523 personel bulunduğunu, bunun bütçe gelirlerine oranının yüzde 26.56 olduğunu söyleyen Seçer, "MESKİ'nin 2019 yılı bütçesi 723 milyon liradır.

Gelirlerin yüzde 79 civarında olan kısmı, kendi öz gelirlerinden ve yüzde 21'lik kısmı da bütçe paylarındandır. Burada da Büyükşehir Belediyesi'ne paralel olarak öz gelirlerin arttırılması yönünde çalışmalarımız olacaktır.

MESKİ'nin 2019 yılı Nisan ayı itibariyle 671 milyon 454 bin lira borcu bulunmaktadır. Bizim önceki yönetimden aldığımız borç miktarı budur. 2019 yılı sonuna kadar 252 milyon 396 bin lira ödeme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güllük gülistanlık bir belediye devralmadık"

"Görüldüğü üzere öyle güllük gülistanlık bir belediye devralmadık" diyen Seçer, şöyle devam etti; "Elbette, biz seçimlerden önce seçmenlerimize Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yönetmek istediğimizi aktarırken, bu makamlara oturduktan sonra da şikayet etme hakkımızın olmadığını da söyledik.

Dolayısıyla bu koşullarda devraldığımız belediyeyi, tabiki başta kendi yönetim anlayışımızla, kendi sistematiğimizle aldığımız bu noktadan çok daha iyi noktalara getirmek için her türlü gayretin içerisinde olacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; yaklaşık 2 haftadan biraz zaman önce göreve başladık ve belediyede bazı düzenlemeler yapıyoruz.

Birikmiş sorunları nasıl ortadan kaldıracağız, eksikleri nasıl tamamlayacağız. Varsa yeni yollar nasıl açacağız ya da bulacağız, bunların çalışmasını da yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir çalışma siyasi ideolojik saiklerle yapılmıyor, tamamen rasyonel, tamamen akılcı, olması gereken şekilde oluyor. Personel düzenlemesinde de aynı bakış açısı ile olaya yaklaşıyoruz.

Liyakati olan, birikimi olan, belediyecilik konusunda iyi yetişmiş kadrolarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama bunun yanı sıra yetersiz gördüğümüz bazı birimlerdeki, özellikle üst yönetim kadrolardaki değişimleri de cesaretle yapmak durumundayız."

"Genişlemiş delikler varsa bunları daraltacağız veya tümden tıkayacağız"

Mersin Büyükşehir ve MESKİ'de çalışan personel sayısının 9 bin 750 civarında olduğunu belirten Seçer, "Peki etkin, verimli bir çalışma var mı? Elbette tartışılır, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bizim için işini iyi yapan, işine gelen, aldığı maaşı hak eden her çalışanımız, başımızın tacıdır.

Ama işine gelmeyen, sadece maaşını alan ama her hangi bir katkı sağlamayan tespit edeceğimiz personel olursa, bunun da yasal olarak gereğini yapacağız. Vatandaşlarımız da ödediği vergilerin boşa gitmesini istemeyecektir. Bir diğer konu tasarruf konusu.

Araç sayılarını gördünüz. Yakıt tüketimini gördünüz. Gelir gider miktarımızı rakamlarla incelediğiniz. Bizim amasız, fakatsız, lakinsiz zaman geçirmeden tasarruf yapmaya ihtiyacımız var. Genişlemiş delikler varsa bunları daraltacağız veya tümden tıkayacağız.

Olması gereken, hizmetleri aksatmayacak şekilde hem araç sayılarında hem yakıt tüketiminde hem de personel giderlerinde yeni düzenlemelere gitmek zorunluluğumuz var. Harcayacağımız her kuruşu 10 düşünüp 1 harcama dönemi başlamıştır, bundan sonra daha da ciddiyetle devam edecektir. Çalışan ve çalışkan bir belediye oluşturmaya çalışacağız.

Bizim için çalışan, mesaisini etkin kullanan, işini iyi yapan, gerçekten zaman öldürmek için değil bir şeyler oluşturmak, Mersin halkına fayda sağlamak isteyen personelimiz, bizim için en önemli en öncelikli personelimizdir. Halk odaklı bir belediyecilik anlayışını önemsiyoruz, çevreye daha duyarlı olalım istiyoruz, yeşil dostu belediyecilik anlayışı içerisinde olalım istiyoruz" dedi.

"Mersin'i yatırım üssü haline getirmeliyiz"

Göreve geldikten sonra en fazla iş talebi aldığını ifade eden Seçer, "Bunun geldiği nokta önemin çok ötesinde, vahim bir nokta. Bizim 65 bin iş arayan kayıtlı vatandaşımız var Mersin'de. Bunu siz iki ile çarpabilirsiniz. Bunun içerisinde kalifiye olan, olmayan, lise mezunu, üniversite mezunu gençlerimiz bulunuyor.

Bu sebeple yeni dönem belediyecilik anlayışımızda bizim düsturumuz, Mersin'i bir yatırım üssü haline getirmek. Siz de taktir edersiniz ki, bu kadar iş talebinde bulunan vatandaşlarımıza, belediyelerin istihdam sağlaması mümkün değil. Onun için çok farklı alanlarda çok önemli potansiyellerimiz değerlendirmek durumundayız.

"Su fiyatlarında indirim yapılacak"

Seçer, bir soru üzerine, seçim döneminde vaatleri arasında yer alan su fiyatlarındaki indirim konusunu 13 Mayıs'taki meclis toplantısında gündeme getireceklerini belirterek, halkın yararına olan bir konunun meclis üyeleri tarafından da kabul göreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner69
21
açık
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak 03:51
Güneş 05:26
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:49
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31