İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

Tarsus 25.10.2021, 14:32 Mersin Radikal
İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

              Tarsus,   Şehitmustafa  mahallesi 279 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu,  281 ada 10,11,12,13,14,15 nolu, 282 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71  nolu,  283 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu,  284 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 nolu, 285 ada 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120,127,129,130 nolu, İnceark mahallesi 642 ada 1, 2  nolu, 643 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,126,127,130 nolu,  645 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu, 647 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu, 1100 ada 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 84, 85 nolu parseller onaylı imar planında Bitişik Nizam 5 Katlı ve 8 Katlı Ticaret Alanlarına, E=3.50  Hmax = 24.50 Ticaret Alanına, E=3.50  Hmax = 24.50 Konut Alanlarına, Trafo alanlarına, İlköğretim Tesisleri Alanına ,Spor Tesisleri Alanlarına, Belediye Hizmet Alanına, yeşil alanlara ve imar yollarına isabet etmektedir.
            Söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar plan uygulaması yapılmış,  plan uygulaması sonucu oluşan mülkiyet dağıtım cetveli ve parselasyon haritası,  Belediye encümeninin 18/07/1996 tarih ve 1730 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Belediye Encümeninin almış olduğu karar sonucunda 3550 ada 1 nolu, 3551 ada 1,2,3 nolu, 3552 ada 1 nolu, 3553 ada 1,2 nolu, 3554 ada 1,2,3 nolu, 3555 ada 1,2,3 nolu, 3556 ada 1,2 nolu, 3557 ada 1,2,3,4 nolu, 3558 ada 1,2 nolu, 3559 ada 1 nolu, 3560 ada 1 nolu, 3561 ada 1,2 nolu, 3562 ada 1,2,3 nolu, 3563 ada 1,2 nolu, 3564 ada 1,2,3 nolu, 3565 ada 1 nolu, 3566 ada 1 nolu imar parselleri oluşmuştur. Oluşan bu imar parselleri ve çevresinde Belediye encümenin 05/06/2001 tarih ve 1235 sayılı kararıyla yeniden imar plan uygulaması yapılması sonucunda, 3550 ada 2 nolu, 3551 ada 4, 5, 6 nolu, 3552 ada 2 nolu, 3553 ada 3, 4 nolu, 3554 ada 5, 6,7,8 (4 nolu parselin ifrazu sonucu oluşan) nolu, 3555 ada 4, 5, 6 nolu, 3556 ada 3, 4 nolu, 3557 ada 5, 6, 7, 8 nolu, 3558 ada 3, 4 nolu, 3559 ada 2 nolu, 3560 ada 2 nolu, 3561 ada 3, 4 nolu, 3562 ada 4, 5, 6 nolu, 3563 ada 3, 4 nolu, 3564 ada 4, 5, 6 nolu, 3565 ada 2 nolu, 3566 ada 2 nolu imar parselleri oluşmuştur.
            Oluşan imar adalarından 3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565 nolu adalar 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planlarında 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Düzenleme sahasındaki Kadastro parsel malikleri Mersin 1. İdare Mahkemesine 18/07/1996 tarih ve 1730 sayılı encümen kararının iptal edilmesi için dava açmışlardır. Mersin 1. İdare Mahkemesi 18/05/2012 tarih 2012/52 esas 2012/558 sayılı kararlarıyla Belediye encümeninin 18/07/1996 tarih ve 1730  sayılı kararıyla onaylanan 18.madde imar plan uygulamasının iptaline  karar vermiştir. Yine Mersin 1. İdare Mahkemesine, 05/06/2001 tarih ve 1235 sayılı encümen kararının iptal edilmesi için açılan dava  sonucunda  Mahkeme, 13/09/2012 tarih 2012/803 esas 2012/923 sayılı kararlarıyla Belediye encümeninin  05/06/2001 tarih ve 1235 sayılı kararıyla onaylanan 18.madde imar plan uygulamasının iptaline  karar vermiştir.
            Bu mahkeme kararları doğrultusunda imar geri dönüş ve yeniden imar plan uygulaması yapılması için, Şehitmustafa  mahallesi 279 ada           1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu,  281 ada 10,11,12,13,14,15 nolu, 282 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71  nolu,  283 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu,  284 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 nolu, 285 ada 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120,127,129,130 nolu, İnceark mahallesi 642 ada 1, 2  nolu, 643 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,126,127,130 nolu,  645 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu, 647 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu, 1100 ada 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 84, 85 nolu parsellere geri dönüş yapılmasına, Şehitmustafa mahallesi 285 ada 72 nolu parsel, İnceark mahallesi 643 ada 82,83,86 nolu parsellerin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 5945, 6184 ve 6185 sayılı kararlarına istinaden düzenleme dışında bırakılmasına, geri kalan parselleri içerinde alan alanda yeniden imar plan uygulaması yapılması için, söz konusu parselleri içerisine  alan ve haritada gösterilen sınırın 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerine göre düzenleme sınırı olarak seçilmesine bu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar planı uygulaması yapılmasına, 17. maddesinin  3.fıkrasına ve 25.Maddesine göre imar planı uygulaması yapılmasına, imar uygulaması sonucu oluşan mülkiyet dağıtım cetveli ve parselasyon haritasının onaylanmasına Belediye Encümeninin 06.10.2021 tarih ve 596 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
İmar geri dönüş ve İmar plan uygulama sonucu oluşan mülkiyet dağıtım cetveli, parselasyon haritası ve Encümen kararı 14.10.2021-13.11.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile mahallinde, Belediye ilan tahtasında ve internet sitesinde ilan edilecektir.
Mal sahiplerine ilanen duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/865476/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/imar-plani-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
İmsak 06:03
Güneş 07:27
Öğle 12:35
İkindi 15:11
Akşam 17:33
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7