Mersin Tarsus'ta 183 m² iş yeri icradan satılıktır (çoklu satış)

Mersin Tarsus'ta 183 m² iş yeri icradan satılıktır (çoklu satış)

Tarsus 01.11.2021, 17:53 Mersin Radikal
Mersin Tarsus'ta 183 m² iş yeri icradan satılıktır (çoklu satış)
banner82

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2021/341 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İl, Tarsus İlçe, 3814 Ada, 2 Parsel, GİRNE Mahalle/Köy, 3.kısım zemin 74 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan ana taşınmazın yüzölçümü 4.512,00 m² olan Arsa vasıflı olup aşağıdaki bilgiler 15/06/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Taşınmazın konum olarak Tarsus Belediye Başkanlığı yetki alanında kaldığı, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu Girne Mahallesi 3814 ada 2 parselin zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olup, Emsal: 2.75 (E = 2.75) inşaat nizamlı konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı, kıymet takdirine konu taşınmazın, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı No:20 Tarsus/MERSİN adresinde bulunduğu, taşınmaza ulaşım için Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi binasını merkez alınır lise binasının doğusunda yer alan 2028 Sokaktan 100 m kuzeye ilerlenirse taşınmazın yolun doğu tarafından kaldığı, taşınmazın kuzey cephesinde Adana-Mersin yolu olan Sait Polat Bulvarı bulunduğu, taşınmazın 100 m kuzey doğusunda galericiler sitesi ve kuzeyinde eski alışveriş merkezi bulunduğu ve kıymet takdirine konu bağımsız bölümlerin içinde bulunduğu yapı; (20) nolu kapı numaralı taşınmaz 4.512,00 m² lik arsa üzerine bodrum+ zemin üstüne 3 blok olacak şekilde 7 kat olarak inşa edildiği, binaların bodrum, ön bahçe ve yan bahçe toplam otopark alanı2.330,48m² olduğu, 1.Kısımda ; bir normal katta dört daireden yedi normal katta yirmi sekiz daireden , çatıda kazan dairesi, 2. Kısımda ; bir normal katta iki daireden yedi normal katta on dört daire , çatıda kazan dairesi, 3.Kısımda ; bir normal katta dört daireden yedi normal katta yirmi sekiz daire, çatıda kazan dairesi olmak üzere toplam bodrum dahil dokuz kat, üç adet otopark , üç adet elektrik odası , sığınak , su deposu jeneratör odası, kapıcı dairesi , üç adet kazan dairesi , sekiz adet işyeri,(üç işyeri bodrum kattaki üç depo ile ayrı ayrı bağlantı), üç kısım yedi normal katta yetmiş daire bulunduğu belirtilmiştir. . Ana taşınmaz Mersin-Adana yoluna cepheli toplu taşıma araçlarına erişiminin kolay olduğu, taşınmazın 36 / 1528 arsa paylı zemin kat (74) no.lu bağımsız bölüm işyeri vasfında olup; kuzey ve güney cepheli olduğu beyan edilmiştir. Taşınmaz onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede , kıymet takdirine konu (74) no.lu bağımsız bölümün yeri , 3. Kısım zemin kat 74 Nolu bağımsız bölüm tapu kayıtlarından 3. Kısımda kayıtlı iken, Tarsus Tapu Müdürlüğü arşivindeki mimari projede 2. Kısımda olduğunun görüldüğü, İşyernini Brüt 188.1 m² ve net 183.00 m² alanl olduğu, işyeri tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı olduğu, bir adet tuvalet ve lavabo bulunduğu belirtilmiştir.74 nolu bağımsız bölüm ile 73 nolu bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmış olup iki bağımsız bölümün birlikte kullanılmakta olduğu belirtilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın Mersin ili, Tarsus ilçesi, Girne Mahallesi 3814 ada 2 parsel numaralı 4.512,00 m² lik arsa üzerine tesis edilen 36/1528 arsa paylı zemin kat (74) no.lu işyeri için yapılan piyasa araştırması , gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, taşınmazın keşif tarihi itibarı ile arsa payı dahil mevcut durum değerinin 850.000,00 TL (Sekizyüzellibin TürkLirası) olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti 850.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 16/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 11/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat mezat salonu Tarsus/Mersin

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre Mersin İl, Tarsus İlçe, 3814 Ada, 2 Parsel, GİRNE Mahalle/Köy, 3.kısım zemin 73 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan ana taşınmazın yüzölçümü 4.512,00 m² olan Arsa vasıflı olup aşağıdaki bilgiler 15/06/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Taşınmazın konum olarak Tarsus Belediye Başkanlığı yetki alanında kaldığı, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu Girne Mahallesi 3814 ada 2 parselin zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olup, Emsal: 2.75 (E = 2.75) inşaat nizamlı konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı, kıymet takdirine konu taşınmazın, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı No:20 Tarsus/MERSİN adresinde bulunduğu, taşınmaza ulaşım için Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesibinasını merkez alınırsa lise binasının doğusunda yer alan 2028 Sokaktan 100 m kuzeye ilerlenirse taşınmazın yolun doğu tarafından kaldığı, taşınmazın kuzey cephesinde Adana-Mersin yolu olan Sait Polat Bulvarı bulunduğu, taşınmazın 100 m kuzey doğusunda galericiler sitesi ve kuzeyinde eski alışveriş merkezi bulunduğu ve kıymet takdirine konu bağımsız bölümlerin içinde bulunduğu yapı; (20) nolu kapı numaralı taşınmaz 4.512,00 m2 lik arsa üzerine bodrum+zemin üstüne 3 blok olacak şekilde 7 kat olarak inşa edildiği, binaların bodrum, ön bahçe ve yan bahçe toplam otopark alanı2.330,48m² olduğu, 1.Kısımda ; bir normal katta dört daireden yedi normal katta yirmi sekiz daireden , çatıda kazan dairesi, 2.Kısımda ; bir normal katta iki daireden yedi normal kattaon dört daire , çatıda kazan dairesi, 3.Kısımda ; bir normal katta dört daireden yedi normal katta yirmi sekiz daire, çatıda kazan dairesi olmak üzere toplam bodrum dahil dokuz kat, üç adet otopark , üç adet elektrik odası , sığınak , su deposu jeneratör odası, kapıcı dairesi , üç adet kazan dairesi , sekiz adet işyeri,(üç işyeri bodrum kattaki üç depo ile ayrı ayrı bağlantı), üç kısım yedi normal katta yetmiş daire bulunduğu belirtilmiştir. . Ana taşınmaz Mersin-Adana yoluna cepheli toplu taşıma araçlarına erişiminin kolay olduğu belirtilmiştir. Yine kıymet takdirine konu 54/1528 arsa paylı zemin kat (73) no.lu bağımsız bölüm işyeri vasfında olup; kuzey ve güney cepheli olduğu, taşınmaz onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede , kıymet takdirine konu (73) no.lu bağımsız bölümün yeri , 3. Kısım zemin kat 73 No?lu bağımsız bölüm tapu kayıtlarından 3. Kısımda kayıtlı iken, Tarsus Tapu Müdürlüğü arşivindeki mimari projede 2. Kısım?da olduğunun görüldüğü beirtilmiştir.İşyerininBrüt 277.20 m² ve net 270.25 m² alanlı olduğu, İşyeri tavan ve duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, bir adet tuvalet ve lavabo bulunduğu, 73 nolu bağımsız bölüm ile 74 nolu bağımsız bölüm arasındaki duvar kaldırılmış olup iki bağımsız bölüm birlikte kullanıldığı belirtilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın Mersin ili, Tarsus ilçesi, Girne Mahallesi 3814 ada 2 parsel numaralı 4.512,00 m² lik arsa üzerine tesis edilen 54/1528 arsa paylı zemin kat (73) no.lu işyeri için yapılan piyasa araştırması , gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemelerve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, taşınmazın keşif tarihi itibarı ile arsa payı dahil mevcut durum değerinin 1.247.400,00 TL (BirmilyonikiyüzkırkyedibindörtyüzTürkLirası ) olduğu belirtilmiştir

Kıymeti 1.247.400,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 16/12/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü 11/01/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat mezat salonu Tarsus/Mersin

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli Tarsus ilçesi Tekke köyü/mahallesi 2635 ada 19 parsel 13 nolu bağımsız bölümde bulunan ana taşınmaz yüzölçümü 828,50 m² olan taşınmaz Arsa vasıflı olup aşağıdaki bilgiler 15/06/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporunagöre düzenlenmiştir.
Mersin İl, Tarsus İlçe, 2635 Ada, 19 Parsel, TEKKE Mahalle/Köy, zemin 13 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz konum olarak Tarsus Belediye Başkanlığı yetki alanında kaldığı, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu Tekke Mahallesi 2635 ada 19 parselin zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olup, Emsal: 2.75 (E = 2.75) inşaat nizamlı konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı ve taşınmazın, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi B Blok No:2 Tarsus/MERSİN adresinde bulunduğu, taşınmaza ulaşım için Tarsus Devlet Hastanesi binası merkez alınınca hastane binasının güney batısında bulunan Donuktaş Caddesinden 115 m güney doğu istikametine ilerlenir ve taşınmaz yolun sol tarafından ulaşılacağı. taşınmazın sanayi sitesine 200 m ,Devlet Hastanesine 50 mve Adana-Mersin yoluna 110 m uzaklıkta olduğu, taşınmazın 2 tarafı yol cepheli ve etrafı konutlarla çevrili,bulunduğu bölge itibari ile tercih edilen ve ekonomik değeri her gün artan bir bölge olduğu, toplu taşıma araçlarına erişimi kolay olduğu tespit edilmiştir. Yine kıymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu yapı; (2) nolu kapı numaralı İhsan Safsoy Apartmanı 828,50 m² lik arsa üzerine zemin + 4 katlı betonarme yapı olarak inşa edilmiş, 12 daire ve 5 işyeri mevcut olduğu, binanın bodrum katında otopark ve sığınak bulunduğu, bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalı, bina çatısı düz ve beton olduğu, taşınmazın14/304arsa paylı zemin kat (13) no.lu bağımsız bölüm işyeri vasfında olup; doğu ve batı cepheli olduğu, . Taşınmaz onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede , kıymet takdirine konu (13) no.lu bağımsız bölümün yeri , konum ve alan olarak onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. MeskenBrüt 52.33m² ve net 48.53 m² alanlıdır. İşyeri tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı olup, bir adet tuvaletbulunduğu, giriş kapısının alüminyum ve camdan oluştuğu, İşyeri içinde 5 adet lavabo 1 tuvaletve küçük bir mutfaktamevcut olduğu vetaşınmazın mevcut özelliği, piyasa araştırmaları, gözlemler , yer , konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında,taşınmazın keşif tarihi itibarı ile arsa payı dahil mevcut durum değerinin 190.000,00 TL (YüzdoksanbinTürkLirası) olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti 190.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 16/12/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü 11/01/2022 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat mezat salonu Tarsus/Mersin

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin İli Tarsus ilçesi Tekke köyü/mahallesi 2635 ada 19 parsel 17 nolu bağımsız bölümde bulunan ana taşınmaz yüzölçümü 828,50 m² olan taşınmaz Arsa vasıflı olup aşağıdaki bilgiler 15/06/2021 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporunagöre düzenlenmiştir.
Taşınmaz konum olarak Tarsus Belediye Başkanlığı yetki alanında kaldığı, Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu Tekke Mahallesi 2635 ada 19 parselin zemini 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olup, Emsal: 2.75 (E = 2.75) inşaat nizamlı konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı ve taşınmazın, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi B Blok No:2 Tarsus/MERSİN adresinde bulunduğu, taşınmaza ulaşım için Tarsus Devlet Hastanesi binası merkez alınınca hastane binasının güney batısında bulunan Donuktaş Caddesinden 115 m güney doğu istikametine ilerlenir ve taşınmaz yolun sol tarafından ulaşılacağı. taşınmazın sanayi sitesine 200 m ,Devlet Hastanesine 50 mve Adana-Mersin yoluna 110 m uzaklıkta olduğu, taşınmazın 2 tarafı yol cepheli ve etrafı konutlarla çevrili,bulunduğu bölge itibari ile tercih edilen ve ekonomik değeri her gün artan bir bölge olduğu, toplu taşıma araçlarına erişimi kolay olduğu tespit edilmiştir. Yine kıymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu yapı; (2) nolu kapı numaralı İhsan Safsoy Apartmanı 828,50 m² lik arsa üzerine zemin + 4 katlı betonarme yapı olarak inşa edilmiş, 12 daire ve 5 işyeri mevcutt olduğu, binanın bodrum katında otopark ve sığınak bulunduğu, bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalı, bina çatısı düz ve beton olduğu, taşınmazın 46/304arsa paylı zemin kat (17) no.lu bağımsız bölüm işyeri vasfında olup; batı ve güney cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede , kıymet takdirine konu (17) no.lu bağımsız bölümün yeri ,konum ve alan olarak onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiş, meskenBrüt 140m² ve net 123.59 m² alanlıdır. İşyeri tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı olup, bir adet tuvaletbulunmakta, giriş kapısı alüminyum ve camdan olup,Mersin ili, Tarsus ilçesi, Tekke Mahallesi 2635 ada 19 parsel numaralı 828,50 m² lik arsa üzerine tesis edilen 46/304 arsa paylı zemin kat (17) no.lu işyeri için yapılan piyasa araştırması , gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemelerve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında taşınmazın keşif tarihi itibari ile arsa payı dahil mevcut durum değerinin 630.000,00TL (AltıyüzotuzbinTürklirası) olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti 630.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 16/12/2021 günü 15:35 - 15:40 arası
2. Satış Günü 11/01/2022 günü 15:35 - 15:40 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat mezat salonu Tarsus/Mersin

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/341 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874526/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mersin-tarsusta-183-m%C2%B2-is-yeri-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
30
açık
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:17
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31