Mersin Tarsus'ta 19.620 m² tarla üzerinde yer alan sera ve dubleks ev icradan satılıktır

Tarsus 03.12.2021, 21:40 Mersin Radikal
Mersin Tarsus'ta 19.620 m² tarla üzerinde yer alan sera ve dubleks ev icradan satılıktır

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2020/691 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydına göre; Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yeşil mh, 1020 ada 165 parsel sayılı taşınmaz;19.620,00 m² yüzölçümlü, "Betonarme dubleks bahçe evki yüksek sera ve tarla vasfında olup, taşınmaz tam hisse olarak M.H.FİD.TAR.PAZ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ adına tam paylı olup aşağıdaki bilgiler Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/242Esas sayılı dosyasına sunulan 25/11/2020 havaletarihli bilirkişi kurulu raporu ve 15/04/2021 havale tarihli ek bilirkişi kurulu raporlarına göre düzenlenmiş olup, Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 27/05/2021 tarih, 2020/242 2021/232 EK sayılı ilamına göre düzenlenmiştir.
"Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün cevabi yazısına göre taşınmazın yapı ruhsatı bulunmamakla birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. Taşınmaz kadastro parseli olup, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaza en yakın yerleşim yeri yeşil evlere kuş uçuşu 361 metre mesafede doğu cephesinde, Tarsus ilçe merkezine kuş uçuşu 2,40 km, Mersin-Adana karayoluna 1,60 km mesafededir. Taşınmaz asfalt yoluna kuzey batı cephesinden cepheli vaziyette olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde dubleks bahçe evi, depo (yemekhane), mutfak, yüksek sistem sera, 2 adet 8-10 yaşlı mandalina, 2 adet 8-10 yaşlı limon, 1 adet 5-8 yaşlı greyfurt, 1 adet 30-35 yaşlı kauçuk, 14 adet 7-9 yaşlı mazı çam ağaçları olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri hesaplanırken dava tarihine kadarki kullanımı, bulunduğu bölgedeki genel tarımsal aktiviteler ve Tarsus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün verileri dikkate alınarak belirlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu alanlara yakın ve benzer konumda olan arazilerin değeri ile ilgili araştırmalar, yerleşim yeri mevki ve şartlarına, otoyol anayol gibi üstün ve eksik özellikleri ve taşınmazın değerini etkileyen tüm nitelik ve unsurları ile taşınmazın değer tespitinin belirlenmesinde gerek Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün onaylı cetvellerindeki birim net gelir araştırmasının gerek piyasa rayiç değerleri, emlakçı ve mülk sahibi ile yöredeki emsal araştırması belediye emlak beyan değerleri dikkate alınarak taşınmazın çıplak zemin değeri 19.620,00 m² x 100,00 TL/m² =1.962.000,00 TL olduğu, yine yukarıda vasıf ve özellikleri yazılı taşınmaz üzerindeki ağaçların toplam değerinin ise 11.585,00 TL olduğu, taşınmazın toprak yapısı olarak ortalama %2-3 kuzey-güney ve doğu-batı yönünde meyilli olduğu, derin profilli bir yapıya sahip olduğu ve orta kireçli killikumlu bir yapıya sahip olduğu, DUBLEKS BAHÇE EVİ; 107,00m² oturumlu, zemin kat 73,00m² veranda bulunan dubleks betonarme karkas yapıdır. Zemin katta salon, mutfak, WC, 1 oda ve teras mevcuttur, birinci katta 3 yatak odası banya ve teras, bodrum katında mutfa ve WC, çatı katında dinlenme odası vardır, duvarlar sıvalı ve boyalı, elektrik ve su tesisatı mevcut, çatı katı duvarları lambri, çatı üzeri kiremit kaplama, mutfak tezgahı mermer dolaplar ahşap masif mobilya ıslak hacim duvarları fayans kaplı, yerler seramik kaplama olup keşif tarihi olan 09/11/2020 tarihi itibari ile kapı doğramalarının çoğunlukla sökülmüş olduğu görülmüştür. Pencereler PVC 18-20 yaşlarında olup %30 yıpranma oranı vardır, taşınmaz III-A yapı grubunda olup m² değeri 1.100,00 TL/m²'den toplamda 303.380,00 TL, SEBZE SERALARI; 15.706,00 m² taban alanlı 5,00m yüksekliğinde demir profil taşıyıcılı ve demir profil çatılıdır, çatı kaplaması ve çevreyi örten duvarlar naylon örtülüdür, kısmen hasarlıdır, yağmur olukları saçtan imal edilmiştir, yapı yaklaşık 6-7 yaşlarındadır, yapının havalandırma sistemi sökülmüştür, yapı yaklaşık %50 oranında eksik ve yıpranmıştır, I-A yapı grubunda olup m² birim fiyatı 210,00 TL/m²'den toplamda 15.706 m²x 210,00 TL/m² x 0,50 (yıpranma oranı) = 1.649.130,00 TL, DEPO (YEMEKHANE); iki adet bitişik depo amaçlı kullanılan yer boş durumdadır, demir profil taşıyıcılı, demir profil çatı üzeri naylon kaplı yerler betondur, taban oturumu1.183,00 m² olup, 6-7 yaşlarında %12 yıpranma oranı vardır, m² birim fiyatı 210,00 TL/m² olup toplamda 1.1183 m² x 210,00 TL/m² x 0,88 (yıpranma oranı) = 218.618,40 TL, MUTFAK; 100,00 m² oturumlu, tek katlı yığma kargir yapıdır, demir profil çatı üzeri alimünyum saç kaplıdır, sıvalı ve boyalı yer döşemesi şap, WC ler mevcut yerler seramik duvarlar fayans, vitrifiye malzemeleri kapı pencere doğramaları sökülmüş, 6-7 yaşlarında olup, %60 eksik-yıpranmıştır, I-B yapı grubunda, m² birim fiyatı 310,00 TL/m² olup toplamda 100 m² x 310,00 TL/m² x 0,40 = 12.400,00 TL, SAHA BETONU; 500,00m² alanlı yol ve avlu olarak kullanılan kısım betondur, yağmur suyu tahliye sistemi mevcuttur, yapı yaklaşık 6-7 yaşlarında olup, %12 yıpranmıştır, I-A yapı grubunda olup m² birim fiyatı 210,00 TL/m² den toplamda 500 m² x 210,00 TL/m² x 0,88 = 92.400,00 TL olup inşai muhtesatların toplam değeri 2.275.928,40 TL, satışa konu Yeşil mh 1020 ada 165 parsel sayılı taşınmazın inşai muhtesat 2.275.928,40 TL + zirai muhtesat 11.585,00 TL + zemin değeri 1.962.000,00 TL = 4.249.513,40 TL olup, yukarıda zikredilen açıklama ve tespitlerTarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/242Esas sayılı dosyasına sunulan 25/11/2020 havaletarihli bilirkişi kurulu raporu ve 15/04/2021 havale tarihli ek bilirkişi kurulu raporlarına göre düzenlenmiş olup, Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 27/05/2021 tarih, 2020/242 2021/232 EK sayılı ilamı ile Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yeşil mahalle, 1020 ada 165 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki muhtesatlar ile birlikte toplam değerinin 4.249.513,40 TL olarak BELİRLENMESİNE ve TESPİTİNE karar verilmiş olup bu bedel üzerinden satılarak paraya çevrilecektir."

Kıymeti 4.249.513,40 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
1. Satış Günü 19/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 18/02/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası Cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) İhale alıcıları taşınmaz üzerindeki beyanlardan doğan sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ) 

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/691 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894255/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-tarsusta-19-620-m%C2%B2-tarla-uzerinde-yer-alan-sera-ve-dubleks-ev-icradan-satiliktir

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
8
açık
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11