Toroslar Belediyesi sınırları içinde bulunan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 87 adet imar kanununa aykırı yapıyı yıkmak için ihale açtı.

Toroslar Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 Maddesi Gereğince Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Yapıların Yıkımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

87 adet yapının yıkım ihalesi 28 Eylül 2023 günü saat 10.00'da yapılacak.