Mersin Toroslar'da 2.740 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Mersin Toroslar'da 2.740 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Toroslar 14.12.2021, 23:03 Mersin Radikal
Mersin Toroslar'da 2.740 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ

2020/9719 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 484 Parselde 2.740,00 m2 yüzölümlü BAĞ niteliğinde taşınmazın 3/14 hissesi müşterek mülkiyet şeklinde satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bağlı olduğu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu parsel Toroslar İlçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 11 km. Kuzeyinde Çelebili köy yolu' nun 200 m doğusunda konumludur. Bölgede bulunan parseller genel olarak tarımsal amaçlı kullanılmakta olduğu, mevcut yapıların ise genel olarak 1-2 katlı müstakil yapıların olduğu görülmektedir. Parselin kuş uçuşu yaklaşık 5,75 km güneyinde Adana-Mersin otoban yolu, yaklaşık 1,50 km kuzeyinde Çelebili köyü merkezi, yaklaşık 3 km kuzey doğusunda Esenli köyü merkezi, yaklaşık 4,50 km güney doğusunda hebili köyü merkezi, yaklaşık 4 km batısında dalakderesi köyü merkezi mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmekte olup, belediyenin imkanlarından yararlanmamaktadır. Satışa konu taşınmaz parsel dikdörtgene yakın geometrik yapıda olup zemini batıdan doğuya doğru yaklaşık% 5-10 oranında eğime sahiptir. Parsel üzerinde zirai muhdesat olmadığı,parsel üzerinde tarımsal faaliyet olmadığı görülmüştür. Taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, ulaşım durumu, hisse durumu, topografik ve geometrik yapısı, sulama sistemi, parselin büyüklüğü, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m2 değerinin : 65,00 TL/m2 olabileceği, buna göre; 2.740,00 m2 X 65,00TL/m2 = 178.100,00 TL olabileceği hesap edilmiştir. Satışa konu taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 484 Parselde 2.740,00 m2 yüzölümlü BAĞ (Yerinde BOŞ TARLA) için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuztüm etkiler gözönünde alındığında, taşınmazın mevcut durum değerinin; 178.100,00 TL ( Yüzyetmişsekizbin yüzTürklirası) Borçluya ait satışa konu hisse değeri ise; 178.100,00 TL X (3/14) = 38.164,00 TLdir

Adresi Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 484 Numaralı Parsel Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü 2.740 m2
İmar Durumu :Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 38.164,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyamızdan hacizli olup borçlu hissesinde başka hacizde mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 481 Parselde 11.560,00 m2 yüzölümlü BAĞtaşınmazın 3/14 hissesi müşterek mülkiyet şeklinde satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bağlı olduğu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu parsel Toroslar İlçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 11 km. Kuzeyinde Çelebili köy yolu' nun 200 m doğusunda konumludur. Bölgede bulunan parseller genel olarak tarımsal amaçlı kullanılmakta olduğu, mevcut yapıların ise genel olarak 1-2 katlı müstakil yapıların olduğu görülmektedir. Parselin kuş uçuşu yaklaşık 5,75 km güneyinde Adana-Mersin otoban yolu, yaklaşık 1,50 km kuzeyinde Çelebili köyü merkezi, yaklaşık 3 km kuzey doğusunda Esenli köyü merkezi, yaklaşık 4,50 km güney doğusunda hebili köyü merkezi, yaklaşık 4 km batısında dalakderesi köyü merkezi mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmekte olup, belediyenin imkanlarından yararlanmamaktadır. Satışa konu taşınmaz parsel dikdörtgene yakın geometrik yapıda olup batıdan doğuya doğru %10 -%15 oranında bir eğime sahiptir. Parsel üzerinde dağınık vaziyette kendiliğinden yetişmiş 30-40 adet, 30-40 yaşlarında zeytin ve ceviz ağaçları bulunmakta olduğu, parsel üzerinde tarımsal faaliyet olmadığı, ayrıca parselingüney batı noktasında betonarme karkas sisteminde inşa edilmiş zemin + çatı katlı eski tarımsal depo amaçlı yapı bulunduğu, zemin katında 2 oda, çatı katında tek oda şeklinde olup sıvalı ancak boyasız, kapıları demir doğrama, pencereleri basit ahşap doğrama olduğu görülmüştür. Yapının inşaat alanı 55 m2 hacimlidir. Taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, ulaşım durumu, hisse durumu, topografik ve geometrik yapısı, sulama sistemi, parselin büyüklüğü, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m2 değerinin (parsel üzerinde zirai mühtesat dahil) : 60,00 TL/m2 olabileceği, buna göre; 11.560,00 m2 X 60,00TL/m2 = 693.600,00 TL olabileceği hesap edilmiştir. Parsel üzerindeki Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının/ II sınıf B Grubu yapı sınıfı içinde değerlendirilmesi gerektiği buna göre birim maliyetinin ( 2020 için 750,00 TL iken, 2021 henüz belli olmadığından 2020 yılı TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması olan %20 artırmakla) 2021 yılı için: 750,00 TL X 1,20= 900,00 TL olup taşınmazdaki yıpranma oranı ise %25 seviyesinde olduğu kanaatine varılmıştır. Yapı değeri= 55,00 m2 X 900,00 TL/m2 X (1-0,25) = 37.125,00 TL olabileceği , zemin + yapı değeri : 693.600,00 TL + 37.125,00 TL= 730.725,00 TL olabileceği satışa konu taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 481 Parselde 11.560,00 m2 yüzölümlü BAĞ (Yerinde BOŞ TARLA ve YAPI)için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuztüm etkiler gözönünde alındığında, taşınmazın mevcut durum değerinin; 730.725,00 TL ( YediyüzotuzbinyediyüzyirmibeşTürklirası) Borçluya ait satışa konu hisse değeri ise; 730.725,00 TL X (3/14) = 156.584,00 TLdir

Adresi Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 481 Numaralı Parsel Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü 11.560,00 m2
İmar Durumu :Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 156.584,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyamızdan hacizli olup borçlu hissesinde başka haciz mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 482 Parselde 216,00 m2 yüzölümlü TARLA niteliğinde taşınmazın 3/14 hissesi müşterek mülkiyet şeklinde satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bağlı olduğu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu parsel Toroslar İlçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 11 km. Kuzeyinde Çelebili köy yolu' nun 200 m doğusunda konumludur. Bölgede bulunan parseller genel olarak tarımsal amaçlı kullanılmakta olduğu, mevcut yapıların ise genel olarak 1-2 katlı müstakil yapıların olduğu görülmektedir. Parselin kuş uçuşu yaklaşık 5,75 km güneyinde Adana-Mersin otoban yolu, yaklaşık 1,50 km kuzeyinde Çelebili köyü merkezi, yaklaşık 3 km kuzey doğusunda Esenli köyü merkezi, yaklaşık 4,50 km güney doğusunda hebili köyü merkezi, yaklaşık 4 km batısında dalakderesi köyü merkezi mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmekte olup, belediyenin imkanlarından yararlanmamaktadır. Satışa konu taşınmaz parsel çokgen şeklinde geometrik yapıda olup düz bir zemine sahiptir. Parsel üzerinde dağınık vaziyette kendiliğinden yetişmiş 2 adet, 30-40 yaşlarında zeytin ağacının olduğu, parsel üzerinde tarımsal faaliyet olmadığı görülmüştür. Taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, ulaşım durumu, hisse durumu, topografik ve geometrik yapısı, sulama sistemi, parselin büyüklüğü, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m2 değerinin (parsel üzerinde zirai mühtesat dahil) : 60,00 TL/m2 olabileceği, buna göre; 216,00 m2 X 60,00TL/m2 = 12.960,00 TL olabileceği hesap edilmiştir. Satışa konu taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 482 Parselde 216,00 m2 yüzölümlü TARLA için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuztüm etkiler gözönünde alındığında, taşınmazın mevcut durum değerinin; 12.960,00 TL ( OnikibindokuzyüzaltmışTürklirası) Borçluya ait satışa konu hisse değeri ise; 12.960,00 TL X (3/14) = 2.777,00 TLdir

Adresi Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 482 Numaralı Parsel Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü 216,00 m2
İmar Durumu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 2.777,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyamızdan hacizli olup borçlu hissesinde başka haciz mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 483 Parselde 3.160,00 m2 yüzölümlü KARGİR EV ve TARLA taşınmazın 3/14 hissesi müşterek mülkiyet şeklinde satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bağlı olduğu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu parsel Toroslar İlçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 11 km. Kuzeyinde Çelebili köy yolu' nun 200 m doğusunda konumludur. Bölgede bulunan parseller genel olarak tarımsal amaçlı kullanılmakta olduğu, mevcut yapıların ise genel olarak 1-2 katlı müstakil yapıların olduğu görülmektedir. Parselin kuş uçuşu yaklaşık 5,75 km güneyinde Adana-Mersin otoban yolu, yaklaşık 1,50 km kuzeyinde Çelebili köyü merkezi, yaklaşık 3 km kuzey doğusunda Esenli köyü merkezi, yaklaşık 4,50 km güney doğusunda hebili köyü merkezi, yaklaşık 4 km batısında dalakderesi köyü merkezi mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmekte olup, belediyenin imkanlarından yararlanmamaktadır. Satışa konu taşınmaz parsel çokgen şeklinde geometrik yapıda olup düz bir zemine sahiptir. Parsel üzerinde dağınık vaziyette kendiliğinden yetişmiş 3 adet, 30-40 yaşlarında zeytin ağacı bulunmakta olduğu, parsel üzerinde tarımsal faaliyet olmadığı, ayrıca parselinkuzey doğu noktasında yığma tarzda yapılmış iki odalı 30 m2hacimli eski tarımsal depo amaçlı yapı bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, ulaşım durumu, hisse durumu, topografik ve geometrik yapısı, sulama sistemi, parselin büyüklüğü, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m2 değerinin (parsel üzerinde zirai mühtesat dahil) : 60,00 TL/m2 olabileceği, buna göre; 3160,00 m2 X 60,00TL/m2 = 189.600,00 TL olabileceği hesap edilmiştir. Parsel üzerindeki Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının/ II sınıf B Grubu yapı sınıfı içinde değerlendirilmesi gerektiği buna göre birim maliyetinin ( 2020 için 750,00 TL iken, 2021 henüz belli olmadığından 2020 yılı TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması olan %20 artırmakla) 2021 yılı için: 750,00 TL X 1,20= 900,00 TL olup taşınmazdaki yıpranma oranı ise %50 seviyesinde olduğu kanaatine varılmıştır. Yapı değeri= 30,00 m2 X 900,00 TL/m2 X (1-0,50) = 13.500,00 TL olabileceği , zemin + yapı değeri : 189.600,00 TL + 13.500,00 TL= 203.100,00 TL olabileceği satışa konu taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 483 Parselde 3.1600,00 m2 yüzölümlü KARGİR EV ve TARLAiçin yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuztüm etkiler gözönünde alındığında, taşınmazın mevcut durum değerinin; 203.100,00 TL ( İkiyüzüçbinyüzTürklirası) Borçluya ait satışa konu hisse değeri ise; 203.100,00 TL X (3/14) = 43.521,00 TLdir

Adresi Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 483 Numaralı Parsel Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü 3.160,00 m2
İmar Durumu :Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 43.521,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Dosyamızdan hacizli olup başka hacizde mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 486 Parselde 5.975,00 m2 yüzölümlü BAĞ niteliğinde taşınmazın 3/14 hissesi müşterek mülkiyet şeklinde satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bağlı olduğu Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu parsel Toroslar İlçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 11 km. Kuzeyinde Çelebili köy yolu' nun 200 m doğusunda konumludur. Bölgede bulunan parseller genel olarak tarımsal amaçlı kullanılmakta olduğu, mevcut yapıların ise genel olarak 1-2 katlı müstakil yapıların olduğu görülmektedir. Parselin kuş uçuşu yaklaşık 5,75 km güneyinde Adana-Mersin otoban yolu, yaklaşık 1,50 km kuzeyinde Çelebili köyü merkezi, yaklaşık 3 km kuzey doğusunda Esenli köyü merkezi, yaklaşık 4,50 km güney doğusunda hebili köyü merkezi, yaklaşık 4 km batısında dalakderesi köyü merkezi mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanabilmekte olup, belediyenin imkanlarından yararlanmamaktadır. Satışa konu taşınmaz parsel üçgen şeklinde geometrik yapıda olup zemini kuzeyden güneye doğru yaklaşık% 5-10 oranında eğime sahiptir. Parsel üzerinde zirai veya inşai muhdesat bulunmayıp, boş vaziyette olduğu görülmüştür. Taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, ulaşım durumu, hisse durumu, topografik ve geometrik yapısı, sulama sistemi, parselin büyüklüğü, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m2 değerinin : 55,00 TL/m2 olabileceği, buna göre; 5.975,00 m2 X 55,00TL/m2 = 328.625,00 TL olabileceği hesap edilmiştir. Satışa konu taşınmazın özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen: Mersin İli, Toroslarİlçesi, Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 486 Parselde 5.975,00 m2 yüzölümlü BAĞ (Yerinde BOŞ TARLA) için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuztüm etkiler gözönünde alındığında, taşınmazın mevcut durum değerinin; 328.625,00 TL ( ÜçyüzyirmisekibinaltıyüzyirmibeşTürklirası) Borçluya ait satışa konu hisse değeri ise; 328.625,00 TL X (3/14) = 70,420,00 TLdir

Adresi Çelebili Köyü, Cinlibelen Mevkii, 486 Numaralı Parsel Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü 5.975,00 m2
İmar Durumu :Toroslar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan inceleme ve görüşmede; konu taşınmazın plan dışı, kadastral parsel olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 70.420,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyamızdan hacizli olup borçlu hissesinde başka haciz mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mah. 814 Ada, 37 Parsel, 11 Nolu Bağımsız bölümDükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz 244,36 m² yüzölçümlü, 160/4800 arsa paylı, Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre Zemin kat ,11 Nolu Bağımsız Bölüm, bölüm Dükkan niteliğindedir. Taşınmazın bağlı olduğu Akdeniz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlijğü'ne yaplan inceleme ve görüşmede; konu taşnmaz|n 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Sınırları içinde kalmaktadır. TaşınmazAkdeniz ilçemerkezinde bulunanÖzgür Çocuk Parkı'nın kuş uçuşu yaklaşık 300 m batısında konumludur. Bölgede bulunan taşınmazlar genel olarak eski yüksek katlı apartmanlar ve 1-2 katlı eski müstakil yapılardan oluşmaktadır. Diğer anlatımla çarpık yapılaşmanın olduğu bölgelerden olduğu için kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen bölgedir. Parsel kuş uçuşu yaklaşık 75 m güneyinde İstiklal caddesi, yaklaşık 850 m kuzeyinde yeni Mersin Adliye Sarayı, yaklaşık 415 m doğusunda Sakarya Caddesi, yaklaşık 325 m batısında Cengiz Topel caddesi ile taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, kamu kurumları, banka şubeleri, park vb. Sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanmakta olup, belediyenin tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde bitişik nizam şeklinde bodrum+ zemin + 4 normal katlı, III-B yapı grubunda inşa edilmiş yaklaşık 35 yıllık ( apartmanın yapımına 24.01.1984 tarih 1-29 numaralı yapı ruhsatı ile başlandığı, akabinde 22.04.1985 tarih ve 3/21 numaralı yenileme yapı ruhsatı ile bitirildiği konu bağımsız bölüm için dükkan için 12.05.1987 ve 22/40 numaralı yapı kullanma izni alındığı bilgisi verilmiştir.) apartman bulunmaktadır. Apartmanın bodrum katında ortak alanlar 3 depo, zemin katında ortak alanlar, 1 mesken ve 5 dükkan, normal katların her birinde 2 şer meskenden toplam apartmanda toplam 14 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina güney ve doğu cepheli olup apartman giriş doğu cepheden, konu bağımsız bölüme giriş ise güney cepheden sağlanmaktadır. Apartmanın giriş kapısı demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri ile merdiven basamakları dökme mozaik döşeme, merdiven korkulukları demir doğrama olup duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyadır. Apartman eski ve bakımsız vaziyettedir. Apartmanda doğal gaz ve asansör tesisatı bulunmamaktadır. Taşınmazın Akdeniz Tapu Müdürlüğündeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde binanın güney cephesinin batı yönünden doğu yönüne doğru ikinci sırada konumlu ve sadece güney cephelidir. Bağımsız bölüm mesken projesinde; dikdörtgen şeklinde ve tek hacimden oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz haciz sırasında kapalı olduğundan ve çilingir temin edilemediğinden iç mekan özellikleri görülememiştir. Taşınmazın giriş kapısı ve camekanlarının bulunduğu güney cephesinin tamamı fotoselli darabadır. Taşınmaz projesine göre brüt : 45,00 m2 net: 42,00 m2 hacimlidir.Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mah. 814 Ada, 37 Parsel, 244,36 m2 yüz ölçümlü, 160/4800 arsa paylı, arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kar irtifakına göre zemin kat,11 Nolu Bağımsız bölümDÜKKAN için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyecek olumlu veolumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında taşınmazın mevcut durumdeğerinin arsa payı dahil; 75.000,00 TL olabileceği hesap edilmiştir.

Adresi Barış Mahallesi 4503 Sokak No: 4/B Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü 244,36 m2
Arsa Payı 160/4800
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Sınırları içinde kalmakta olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 75.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Dosyamızdan hacizli olup taşınmaz kaydında başkaca hacizlerde mevcuttur.
1. Satış Günü 03/02/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü 28/02/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/9719 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900279/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-toroslarda-2-740-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
26
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:26
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:50
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31