Mersin Üniversitesi Kampüsünde kafe, restoran ve kırtasiye taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir

Mersin Üniversitesi Kampüsünde kafe, restoran ve kırtasiye taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir

Yaşam 11.11.2021, 17:15 Mersin Radikal
Mersin Üniversitesi Kampüsünde kafe, restoran ve kırtasiye taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir

İ L A N
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 

Üniversitemiz Kampüsleri içinde yer alıp aşağıda bilgileri verilen taşınmazların, idarece belirlenen faaliyet konularında hizmet vermek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 3 yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir.

1. İdarenin;
  a) Adı: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü
  b) Adresi: ÇİFTLİKKÖY KAMPUSU MERSİN
  c) Telefon numarası: 0324-3610030
   ç) Faks numarası     : 0324- 3610031
2- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü)         
b) Tekliflerin sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu MERSİN

            İhale İhale
Kiralanacak Yer Faaliyet Konusu Kapalı Alan (m2) Açık Alan (m2) Tarihi Saati
2 Nolu Taşınmaz                         Kafe ve/vaya Restorant 154 166 22.11.2021 10:00
Pembe Köşk İsimli Taşınmaz Kafe ve/vaya Restorant 222 1095 22.11.2021   11:30
Kır Kahvesi İsimli Taşınmaz        Kafe ve/vaya Restorant 455 200 23.11.2021 10:00
Çardak Kafe İsimli Taşınmaz Kafe ve/vaya Restorant 133 23.11.2021 11:30
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası içerisinde bulunan Fotokopi Odası Fotokopi Çekimi ve Küçük Kırtasiye Gereçleri Hizmeti 16 24.11.2021 10:00

                                                                                                                                 
c) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Çiftlikköy Kampusu MERSİN
d)  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhale ile ilgili kira şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Çiftlikköy Kampusundaki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden  temin edilebilir.

3-  Tekliflerin Veriliş Şekli ve Geçici Teminat Miktarı:Teklifler 1 (Bir) Yıllık tahmini bedel üzerinden verilecektir. (Geçici teminat bedeli 3 yıllık tahmini bedel üzerinden %3 oranında hesaplanmıştır.)
                                                                               Bir Yıllık                        Yatırılacak
Kiralanacak Yer                              Faaliyet Konusu                  Tahmini Kira Bedeli        Geçici Teminat

                                                                                                                                                 Miktarı
2 Nolu Taşınmaz                               Kafe ve/vaya Restoran        132.312,00 TL          11.908,08 TL               
Pembe Köşk İsimli Taşınmaz            Kafe ve/vaya Restorant         60.000,00 TL           5.400,00 TL
Kır Kahvesi İsimli Taşınmaz             Kafe ve/vaya Restorant          80.580,00 TL           7.252,20 TL            
Çardak Kafe İsimli Taşınmaz           Kafe ve/vaya Restorant               42.000,00 TL      3.780,00 TL                                                                                                           
Tıp Fakültesi Dekanlık Binası           Fotokopi Çekimi ve Küçük     9.000,00 TL               810,00 TL          
içerisinde bulunan Fotokopi Odası    Kırtasiye Gereçleri Hizmeti            

4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A- Türkiye’deki tebligat adresi (ilgili makamdan alınmış ikametgâh belgesi)
B- Mevzuatı gereği içinde bulunan yıla ait kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)  Ortak girişim olması halinde  ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
E- Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu. (2286 sayılı Devlet İhale Kanununda 26 ncı maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.).
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
G- Kira Şartnamesinin ve Sözleşme Tasarısının her sayfası istekli tarafından bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
Ğ- İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge.
H- İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu olmadığı gösterir belge.
I- Arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi veya ilgili Devlet Kurumundan alınmış belge (Evlilik Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb. fotokopisi) olmalıdır.
İ- İhaleye katılan isteklinin ve varsa vekaleten ihaleye katılan vekilin son 30 (otuz) takvim günü içerisinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi. (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devlet güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar ihaleye katılamaz.)
 (Şirket olması halinde tüm ortakların, şirket müdürünün ve varsa vekilin).
J- İsteklinin İdaremize kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin idaremize borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi (yazı vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alarak ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
İstekliler tarafından “B”, “C”, “D” ve “F” bendindeki belgelerin aslı ve/veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenmiş örneği ve/veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür ya da bu anlama gelecek şekilde onaylanmış şeklinin ihale dosyasına/zarfına konulması gerekmektedir.
Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/880589/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mersin-universitesi-kampusunde-kafe-restoran-ve-kirtasiye-tasinmaz-3-yilligina-kiraya-verilecektir

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
23
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Mayıs 2022
İmsak 03:42
Güneş 05:21
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:56
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31