Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cesaret ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, bilimsel gerçekler ışığında hareket ettiklerini ve yaptıkları projelerle kenti daha dirençli hale getirdiklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesince, ’Depreme dirençli Yenişehir bilgilendirme toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan mahalleler için hazırlanan imar planı önerisi paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de katıldığı toplantıda, ’Sürdürülebilir, akıllı, sağlıklı, dijital ve dirençli Yenişehir’, ’Yenişehir ilçesi zemin yapısı’, ’6 Şubat depreminden sonra Yenişehir ilçesindeki yapıların değerlendirilmesi’ ve ’Afet riski altında dönüştürülecek binaların imar planı revizyon çalışmaları’ konularında vatandaşlara bilgi verildi. Toplantıda Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve 60 kişiden oluşan ’Acil durum arama ve kurtarma ekibi’ de tanıtıldı.

SECAP çerçevesinde 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçe belediyesi oldu

Toplantıda ilk olarak Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden ’Ekoloji ve kentleşme’ ilkeleri çerçevesinde 2020 yılında imzaladığı AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayors) vurgu yapıldı. Başkan Özyiğit, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında başlatılan ve sürdürülebilir geleceği hedefleyen sözleşmeye imza atan Türkiye’deki 19’uncu ilçe belediye başkanı olmuştu. Toplantıda Yenişehir Belediyesinin, ’Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı’ (SECAP) çerçevesinde 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçe belediyesi olduğu da vatandaşlarla paylaşıldı.

Yenişehir Belediyesi ayrıca ilçenin enerji tüketimi ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik 2030 yılında minimum yüzde 40, 2050 yılı için ise net sıfır hedefine yönelik eylemleri oluşturdu. Yenişehir Belediyesi, ’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı’nda, iklim farkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi de oldu. Anket çerçevesinde Yenişehir’de farklı bölgelerden, farklı demografik özelliklere sahip 1600 kişinin katılımıyla ’İklim değişikliği farkındalık anketi’ yapıldı ve plana eklendi. Yenişehir Belediyesi SECAP ile yeni yapılacak konutlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji entegrasyonu, tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları, mevcut konutlarda enerji etkin yenilemelerinin yapılması gibi sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak alanlarda faaliyet yürütecek.

’Kent sağlık profili’ hazırlandı

Yenişehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki, çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin de dahil olduğu Sağlıklı Kentler Birliğine 2021 yılında üye oldu. Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile yaptığı sözleşme doğrultusunda ’Kent sağlık profili’ ve ’Kent sağlık gelişimi planı’ hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlattı, 32 mahallenin tamamında ’kent sağlığı araştırması’ yürüttü ve 8 farklı ana başlık altında ’kent sağlık profili’ hazırladı. Yapılan araştırmanın verileri de paylaşılırken, Yenişehir’de yaşayan vatandaşların yüzde 81’inin fiziksel çevreyi iyi veya orta derecede sağlıklı bulduğu, yüzde 83.4’ü ise Yenişehir’de yaşam kalitesinin iyi olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Yeşil ve erişilebilir Yenişehir

Yenişehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla ilçede bulunan tüm parkları ve yeşil alanları haritalandırıldı ve erişilebilirlik analizini yaptı. Dünya Sağlık Örgütüne göre; kentsel alanda yaşayan vatandaşların yeşil alanlara 500 metre içerisinde erişebilmeleri gerekirken, Yenişehir’de yapılan analiz sonucunda kentsel alanda yaşayan vatandaşların tamamı, neredeyse 300 metre içerisinde yeşil alanlara ulaşabildiği belirlendi. Yenişehir Belediyesinin inşa ederek hizmete açtığı ve beceri temelli eğitimlerin verildiği iki anaokulu da vatandaşların erişilebilirliği göz önünde bulundurularak yapıldı.

Akıllı şehir olgunluk değerlendirme modeline katılan ilk ilçe belediyesi oldu

Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ve bir kentin akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği ve olgunluk seviyesinin iyileştirilmesi için öneriler sunulduğu ’Akıllı şehir olgunluk değerlendirme modeli’ne katılan ilk ilçe belediyesi oldu. Yenişehir Belediyesi, akıllı şehir çalışması ile stratejiler belirleyerek, gelişim için modellemeler yapacak. Akıllı şehirleşme kavramını benimseyen Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı ’Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı göz önünde bulundurarak, ’Mersin Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030”u hazırlamaya da başladı. Hava kalitesi ölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yenişehir Belediyesi kentin ’dijital ikizi’ni çıkaracak

Yenişehir Belediyesi, başlattığı ’dijital ikiz’ projesi ile ilçenin sanal kopyasını çıkaracak ve simülasyonunu oluşturacak. Şehrin gerçek işleyişi, altyapısı ve kaynakları dijital bir ortamda canlandırılacak. Dijital ikiz ile veri analizi, yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak ilgili veriler toplanacak ve simülasyonu yapılacak. Bu şekilde kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması ve şehrin yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacak. Dijital ikiz projesi ile Yenişehir’in sayısal arazi modeli, 3D yapı bilgileri, kentsel ısı adaları, kentsel rüzgar analizleri, taşkın analizleri ve güneşlenme süreleri belirlenecek.

Uzmanlardan oluşan zemin ve temel etüt ekibi ile denetim ve inceleme yapılıyor

Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında, Yenişehir Belediyesinin kentte yapılan binaların zemin etütleri ile ilgili çalışmaları da anlatıldı. Yenişehir Belediyesi inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin yer aldığı ve kapasitesi arttırılan zemin ve temel etüt ekibi ile büyük bir hassasiyetle sürdürdüğü yerinde denetim ve incelemelere devam edeceği ifade edildi. Yenişehir Belediyesi ayrıca Yenişehir’de yapıların değerlendirilmesi için hızlı tarama ekibi de kurdu.

GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan bölgenin dönüşümü için imar planı çalışması yapıldı

Yenişehir Belediyesinin hazırladığı ’Afet riski altında dönüştürülecek binaların uygulama imar planı revizyon çalışması’ da toplantıda paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi, GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan yerleşim alanında afet risklerine hazırlık çerçevesinde yerinde dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama çalışmalarının da bu anlamda uygulanabilir şekilde düzenlenmesini hedefliyor. İmar planı önerisi Pirireis, Palmiye, Gazi, İnönü, Dumlupınar, Barbaros, Eğriçam ve Akkent mahallelerini kapsıyor.

“Kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı planlamalıyız”

Bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel gerçeklerle hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu ülkeyi kurup bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ diyerek bize bilimin önemini işaret etmiş. Günümüzde bilim üreten üniversitelerle gerçek yaşam uygulamaları arasında bir kopukluk var. Bilimi yeterince kullanamıyor, bilimsel gerçeklerden yararlanamıyoruz. Hazırladığımız sağlıklı, akıllı ve dijital ikiz uygulamaları, sürdürülebilir iklim eylem planımız, yaşamımızı kolaylaştıracak ve bizi daha iyi yerlere götürecek. Bu çalışmalar göreve gelmeden önce planladığımız işler, kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı planlamalıyız. Bugünü değil, geleceği planlıyoruz. 6 Şubat’ta depremi yaşadık, 20 yıl önce Gölcük ve Düzce depremleri oldu. Biz bu tedbirleri alabildik mi? Hayır. 6 Şubat’tan sonra ben arkadaşlarıma bir söz verdim. Dedim ki, ‘unutmayacağız ve depreme dayanıklı bir Yenişehir’i oluşturacağız.’”

“Bütün bu işleri başarmak zorundayız. Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle”

Özyiğit konuşmasının devamında, “GMK ve Adana Menderes bulvarları arasındaki bantta yapım esnasında kullanılan malzemeden mühendisliğe, yıpranmadan zeminine kadar kaygılıyız. Bunu hepimiz biliyoruz, orada yaşayan insanlar da biliyor. Az önce bir hanımefendi geldi ve kendi yaşadığı mahalledeki sıkıntısını benimle paylaştı. Zamanında yapıldığında 5’e varan, 5’i geçen emsaller verildiği için bunun dönüşümün ne kadar zor olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Ve kentte de maalesef spekülatif davranan bazı unsurlar var. Bütün bu işleri başarmak zorundayız. Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle. Bir birim kurduk, bu birimimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla daha uzman hale geldiler. Meslek odalarının başkanlarıyla depremden sonra bir toplantı yaptık. O toplantıda jeofizik mühendisi bir hanımefendinin söylemi beni çok etkiledi, yani bu iş zemin ile başlıyor. Zemini doğru belirlersek, ona göre doğru temel sistemini kullanırsak, doğru malzeme ve doğru mühendislik uygularsak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz”

Riskli alanlarda kentsel dönüşüm planları yaptıklarını kaydeden Başkan Özyiğit, “Meclislerde yüksek binalar ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Adıyaman Yaylakonak’ta neredeyse tüm evler tek katlı, 250 konutun 200’ü yıkıldı. 6 Şubat’ta sabah saat 05.00’te Yaylakonak Belediye Başkanı beni aradı. Demek ki bu iş kat yüksekliğinde değil, mühendislikte ve bilimde. Ben ‘göğe doğru gidelim’ demiyorum ama doğrusunu da kullanmazsak bu sefer de yan yana binalar olacak. Dolayısıyla efektif ve bilimsel temelli işler yapacağız. Şimdi hızlı tarama sistemlerini kullanacağız, jeoloji mühendislerimiz zemini tespit edecek. Arkadaşlarımız tespit edilen zeminler üzerinde doğru işlerin yapılıp yapılmadığını bizzat yerinde inceleyecek, temellerin açılması ve atılması gibi tüm süreçleri izleyecek. Kentsel dönüşüm için planları yaptık, bundan sonraki süreçlerde bunları tabi ki Yenişehir ve Büyükşehir Belediye meclislerimize getireceğiz. Varsa bir eksikliği, tartışılacak ve sonuca gidilecek. Daha yanaşabilir, daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz” dedi.

“Olay anında 1 saat içinde toplanacaklar”

Kurdukları ’Acil durum arama ve kurtarma ekibi’ hakkında da konuşan Başkan Özyiğit, “Depremde Hatay’a giden 3 arkadaşımız ellerinde bir delici aletle 18 saate yakın uykusuz, yemeksiz çalıştılar ve 6 kişiyi enkazdan çıkardılar. Bu bize bir ders oldu. Ve biz Yenişehir Belediyesi olarak 60 kişilik bir ekip kurduk. Eğitim süreci bitmez, eğitimlerine devam ediyorlar. Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde toplanacaklar, kıyafetleri ve malzemeleri aynı yerde olacak. Allah inşallah nasip etmez ve öyle bir şeye gerek olmaz ama olursa da Yenişehir Belediyesi olarak hazır bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.