Kır lokantası,kır kahvesi ve büfe ihale ile kiraya verilecektir

Yenişehir 23.09.2021, 15:55 Mersin Radikal
Kır lokantası,kır kahvesi ve büfe ihale ile kiraya verilecektir

MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz Mersin  Orman İşletme Şefliği Höyüktepe “B” Tipi Mesire Yerinin İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin “c”  bendi uyarınca Kapalı Teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARE’NİN
a)Adresi                                             :Yeni Mah. 33191 Sok.No:4 Mezitli/MERSİN
b)Telefon ve faks numarası              :0324 237 43 14  – 0324 237 71 96
c)Elektronik posta adresi                  :ozkanerbas@ogm.gov.tr

2.İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği    İli    İlçesi    Mahallesi    Mevkii    Yüzölçümü    Muhdesatı    İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman    Mersin    Yenişehir    Emirler    Esri    3,07  Ha.    1 Adet Kır Lokantası,     1 Adet Kır Kahvesi ve    1 Adet Büfe yap işlet şeklinde yapılacaktır.    20 Yıl

3.İHALE KONUSU İŞİN
a)İşin niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)      :1 Adet Kır Lokantası, 1 Adet Kır Lokantası, 1 Adet Kır Kahvesi ve 1 Adet Büfe’nin “B” Tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 sayılı Orman Kanunun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi
b)Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkının kira bedeli          : 73.000,00 TL.
c)Geçici teminat miktarı                                                                  : 22.000,00 TL
4.İHALENİN:
a)Yapılacağı yer                                            :Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b)Tarih ve saat                                                          :08/10/2021  Cuma günü,   saat 10:00

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YERLİK KRİTERLERİ
İLE İSTENİLEN BELGELER
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Nüfus Kayıt Sureti), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret Sicil Gazetesi sunulacaktır),
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (gerçek kişiler Nüfus Müdürlüğünden alınacak, Tüzel kişilik için Adres Beyanı sunulacaktır),
5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (gerçek ve tüzel kişilik için adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon numarası, (varsa) faks numarası ve (varsa) e-mail adreslerini bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5 İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
 5.1.10.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 5.1.11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi   ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
6.1.İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 300,00 TL (Üçyüz) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Mersin Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Mersin/Merkez Şubesi’ndeki IBAN TR37 0001 0002 0735 1142 66 5001  numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ     :
Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
Teklifler, 08/10/2021 Cuma günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki Döner Sermaye Muhasebe Birimi’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

Yorumlar (0)
banner69
22
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2022
İmsak 03:41
Güneş 05:20
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:57
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31