Mersin Yenişehir'de 58 m² 2+1 daire icradan satılıktır

Mersin Yenişehir'de 58 m² 2+1 daire icradan satılıktır

Yenişehir 10.11.2021, 16:25 Mersin Radikal
Mersin Yenişehir'de 58 m² 2+1 daire icradan satılıktır

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2021/91 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi 222 ada 4 parsel numaralı 1.254,00 m² lik ARSA üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 89/2848 arsa paylı 3. kat (12) no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında olup, (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz son yıllarda hızla gelişen ve yenilenen bir bölgedir. Konu yer Üniversite yolu ile İsmet İnönü Bulvarı ile oluşan kavşağının 120 metre kadar batı cephesinde kalmaktadır.Taşınmaz, Üniversite yolunun 100 metre kadar batı cephesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarının 590 metre kadar kuzey cephesinde kalmaktadır. Taşınmaza yakın konumda Özel Orta Doğu Hastanesi (Taşınmazın 370 metre kadar güney köşesinde kalmaktadır) bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde yüksek katlı ve konut amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. Taşınmaza yakın konumda cami alanı, park alanları ve bazı sosyal alanlar mevcuttur. Bölgede belediye alt yapı tesisleri tam olup toplu taşıma araçlarının güzergâhına yürüme mesafesindedir.Taşınmaz bağımsız bölümünün içinde bulunduğu yapı 13 giriş kapı numaralı Ünivercity Sitesi 1.254,00 m² Hlik arsa üzerine 08.05.2014 tarih 2014/68 sayılı yapı ruhsatına istinaden tek blok halinde betonarme tarzında inşa edilmiştir. Parselin kuzey cephesinde 31083 sokak ve doğu cephesinde 31100 sokak olup, bahçe girişi 31100 sokaktandır. Parselin çevre duvarı tamamlanmıştır. Çevre duvarı üzerinde 1 metre kadar yükseklikte demir doğrama korkuluk mevcuttur. Bahçe girişinde demir doğrama sürgülü araç ve demir kapı olarak da yaya girişi mevcuttur. Bina girişi yapının doğu cephesinde ve zemin kattandır. Binanın zemin katında sığınak, enerji odası ve diğer ortak alanlar ile bina girişi ve giriş holü mevcuttur. Binanın normal katlarında 4 erden 8 normal katta binada 32 adet mesken vasfında bağımsız bölüm mevcuttur.Binanın girişinde şifreli ve otomatik alüminyum doğama cam kapı mevcuttur. Binanın girişi, giriş holü, merdiven basamak ve kat sahanlıkları mermer kaplıdır. Merdiven ve balkon korkulukları alüminyum doğramadır. Bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalıdır. Bina teras çatılıdır. Binada bir adet asansör bulunmaktadır. Apartman bahçesinde açık otopark alanı ve yeşil alan ve jeneratör bulunmaktadır. Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre IV. Sınıf A Grubu yapı gurubuna girmektedir.Taşınmaz konu yer 89/2848 arsa paylı 3. kat (12) no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında,kuzey ve batı cephelidir. Mesken, binanın üçüncü katında asansör çıkışına göre sol kol tarafından 2.nci sırada kalmaktadır. Meskenin zemininde yapılan incelemede onaylı mimari proje ile konum ve alan olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mesken salon + mutfak, 2 oda, wc + lavabo + banyo, antre ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Salon + mutfak: 19,55 m², 1.oda: 9,00 m², 2.oda: 12,30 m², banyo + wc + lavabo: 3,15 m², antre: 5,85 m² ve balkon: 13,40 m² olarak ölçülmüştür. Mesken net: 58,74 m² ve brüt: 89,60 m² hesaplanmıştır.Meskenin giriş kapısı mobilya görünümlü çelik pres kapı olup iç kapıları Amerikan Panel ahşap doğramadır. Meskenin ıslak odaları, antre ve balkon zeminleri seramik kaplıdır. Meskenin diğer bölümleri oda ve salon zeminleri laminat parke kaplıdır.Meskenin diğer bölümleri oda ve salon zeminleri laminat parke kaplıdır. Banyo alanının zemini ve duvarları seramik kaplanmıştır. Banyo alanında duşa kabin ve mobilyalı lavabo ve klozet mevcuttur. Salon alanın bir bölümü mutfak olarak inşa edilmiştir. Mutfak alanında granit mermer mutfak tezgahı, tezgah altı ve üstü lake kapaklı mdf gövdeli dolaplar mevcuttur. Meskenin duvarları sıvalı üzeri boyalıdır. Tavan kısımlarında asma tavan mevcuttur. Mesken içi doğalgaz tesisatı bulunmamaktadır. Mesken halen kiracısı tarafından kullanılmaktadır. Konu meskene ait 13.02.2017 tarih 2017/51 sayılı yapı kullanma izni mevcuttur.Taşınmazın mevcut özelliği, imar durumu, piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, taşınmazın arsa payı dâhil mevcut durumu 400.000,00TL .dir.

Adresi Atatürk Mahallesi 31100 Sokak No: 13 Ünivercity Sitesi Kat: 3 İç Kapı No: 12 Yenişehir / Mersin
İmar Durumu : Taşınmaz konum olarak Mezitli Belediye Başkanlığı yetki alanında kalmaktadır. Mezitli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu Çiftlik Mahallesi 222 ada 4 parselin zemini, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, Emsal 1.50 İnşaat Nizamlı (E = 1,50) KONUT ALANI olarak işaretlenen alanda kaldığı anlaşılmıştır. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmış olup, ilgili planın plan notlarının 1.10 maddesi “Bu planın onayından önce onaylanmış ve bu plan kararlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir. “
Kıymeti 400.000,00 TLKDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : ipotek şerhi
1. Satış Günü 28/12/2021 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü 24/01/2022 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/91 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/876959/emlak/konut/mersin-yenisehirde-58-m%C2%B2-2-1-daire-icradan-satiliktir

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
27
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
İmsak 03:47
Güneş 05:24
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:52
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31