T.C.MERSİN 7. İCRA DAİRESİ
2016/13364 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, MAHMUDİYE Mahallesi 250 Ada, 12 Parsel,D Blok Zemin Kat. 20 NBB satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz kent merkezinde, Akdeniz Belediyesi Mahmudiye Mahallesi sınırları içerisinde, Zeytinlibahçe Caddesi ile Bahçeler Caddesinin kesiştiği kavşağın/Mersin Adliyesinin 100 m güneybatısında, Adliye Sarayının güneyindeki Bahçeler Caddesine bağlantılı 4810 Sokağa cepheli bitişiğindeki bağımsız bölümlerle birleştirilmiş vaziyette market olarak kullanılan iş yeridir. Ulaşım Zeytinli bahçe Caddesinden ve Kuvai Milliye caddesinden geçen toplu taşım araçları ile ulasım sağlanmakta ulasım kolavlığı bulunmaktadır. Taşınmaz ve çevresi şehrin merkezinde, geçmiş yıllardan günümüze meskün alan olup, ticari akslara yakın mesafededir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinin tamamından ve diğer hizmetlerden yararlanmakla birlikte, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bölgede yer almaktadır. Taşınmaz Bankalara, Mersin Endüstri Meslek Lisesine, kuzey doğusundaki Akdeniz Belediyesine, Metropol iş merkezine, bölgesindeki okullara, Zeytinlibahçe Caddesine, Adliyeye, gelir idaresi başkanlık binasına/vergi dairelerine resmi kurumlara, semt pazarına yakın mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz Kuzeyi Bahçeler Caddesine, doğusu 4810 Sokak, batısı 4812 Sokağa cepheli güneyi bitişik parsel ve üzerindeki bina ile sınırlı parsel üzerinde 4 bloklu yapının güneydoğusunda yer almakta olan 3. Sınıf B grubu yapılar sınıfında betonarme tarzda Zemin kat +3 Normal katlı, olarak inşa edilmiş, zemin katı apartman girişi ve dükkanlar, normal katları meskenlerden ibaret olarak kullanılan 4810 nolu sokaktan girişi bulunan apartmanın zemin katında (apartman girişinin kuzey bitişiğinde), doğu cepheli 23,80m2 büyüklüğe sahip olan B.B. 19 nolu dükkanla arasındaki duvar kaldırılmak suretiyle birlikte toptan ve perakende gıda satışı yapılan faal halde kullanılan iş yeridir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın üstü/çatısı gezilebilen dam teras, dış cephesi kaleterasit muadili hazır sıva ile kaplı, giriş kapısı alüminyum doğramadır. Taşınmazın bulunduğu parsel üzerindeki yapılarda/bloklarda/apartman ortak alanlarında ve taşınmazda yapım yılı kullanımı ve görünümü itibarı ile % 32 doğal yıpranma bulunmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı/camekanı oluklu saç darabalı düz camlı demir doğrama, duvarları ve tavanları sıvalı ve plastik boya ile boyalı, zemini seramik kaplı olup, elektrik tesisatı mevcuttur. Taşınmazın müstakilen kullanılabilmesi için B.B.19 ile B.B. 20 arasındaki duvarın yapılması kat irtifakına esas mimari projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Adresi : Mahmudiye Mahallesi 4810 Sokak, No:62, Zemin Kat, Ayhan Tan Toptan Perakende Gıda Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 1.585,00 m2
Arsa Payı : 4/1610
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kentsel tasarım revizyon İmar planında, Bitişik Nizam 8 Kat (B-8) ve 5 kat (B-5) Ticari aks üzerinde yer almaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 09/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 06/04/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z/20 Akdeniz/Mersin

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13364 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913634/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mersin-akdenizde-1-585-m%C2%B2-is-yeri-icradan-satiliktir