T.C.MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Camişerif mahallesi, 150 ada, 16 parsel sayılı, 200,76 yüz ölçümlü kargir ev niteliğinde kayıtlı taşınmazdır. Satış konusu taşınmaz, Mersin Valilik binasının kuş uçuşu 330 m kuzey batısında konumludur. Satış konusu taşınmaz; okul, cami, park vb. sosyal tesisler yürüme mesafesinde olup, Mersin ilinin en eski ve en merkezi yerleşim yerindedir. İleri İlkokuluna 50 m yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Satışa konu taşınmazın mahallinde yapılan incelemede tapu kaydında her ne kadar kargir ev denmekte ise üzerinde herhangi bir muhdesat ve yapı bulunmamaktadır. Boş arsa durumundadır. Mevcut haliyle otopark olarak kullanılan bir işyerinin içerisinde kalmış ve otopark olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Camişerif Mahallesi 5224 Sokak No : 14 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 200,76 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında kısmen yol kısmen de (B-5) bitişik nizam beş kat Kentsel Bölgesel İş Merkezi alanı olmakla beraber parsel ve çevresi 08/04/2015 tarih 2015/7567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Yenileme Alanı ilan edildiği bildirilmiştir. Parsel imar uygulaması işlemi görmemiştir.
Kıymeti : 250.950,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MERSİN ADLİYESİ 7.KAT 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/897155/emlak/arsa/mersin-akdenizde-200-m%C2%B2-arsa-mahkemeden-satiliktir