T.C.MERSİN5. İCRA DAİRESİ

2017/196 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 33 Ada, 8 Parsel, KİREMİTHANE Mahalle/Köy, ATATÜRK CADDESİ Mevkii, 12 Nolu Bağımsız Bölüm 222/1674 arsa payı, 1/1 hisseli Alacak konusu taşınmaz; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kültür Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:54, Sahil Apartmanı, Kat:6/12 adresinde konumlanmış, ana taşınmaz üzerindeki apartmanın yapımına mülga Mersin Belediyesince verilen 30.05.1969 tarih ve 3/22-156/1969 sayılı inşaat ruhsatına göre başlandığı bilgisi verilmiş, betonarme karkas olarak yapılan apartman Z+6 katlı, tapudaki bit irtifakına esas mimari projesine göre apartmanda 12 bağımsız bölüm bulunmakta, gezilebilen dam teraslı, apartmanın dış cephesi sıva üzeri dış cephe boya kaplama, apartman giriş kapısı camlı demir kapı, giriş holü yer döşemesi paledyen, merdiven basamaklarının ve kat sahanlık alanlarının yer döşemeleri dökme-karo mozaik giriş holü ve kat alanı duvarları alçı sıva-sıva üzeri boya kaplama, merdiven korkulukları demir-ahşap imalat, ana taşınmaz İsmet İnönü Bulvarı ile Cengiz Topel Caddesinin ana arterlerinin kesiştiği noktanın yaklaşık 260 metre kuzeyinde yer almakta, taşınmazın yakın çevresinde Marina Vista Avm bulunmakta, sahil bandına yatan, Mersin Kültür Merkezine yürüyüş mesafesinde, belediyenin alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta, ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır.
Alacak konusu taşınmaza ait tapu müdürlüğünde tarafımıza verilen tapudaki kat irtifakına esas mimari proje dosyasındaki projeye göre apartmanda 12 bağımsız bölüm bulunmakta, projede alacak konusu bağımsız bölümün katının çatı olarak adlandınldığı (tapu kaydında 6. kat) 12 nolu bağımsız bölümün 4 oda, salon, mutfak, wc, banyo, çamaşırlık, 2 teras ve müştemilatından oluşmakta, dört cepheli, ortak alanlar hariç teraslar dahil yaklaşık 263 m2 alanlı, ayrıca bağımsız bölüm numaralarının yazılı olmadığı tadilat projesi bulunmakta, mahallinde dıştan yapılan gözlemde projesine aykırı olarak yapılan imalatların normal kat planlan ile uyumlu olduğu belirlenmiş, yapılan ölçüm neticesinde yaklaşık 290 m2 alanlı, mesken 4 oda, salon, mutfak, çamaşır odası, banyo, 7 balkon ve müştemilatı olarak düzenlenmiş, meskenin giriş kapısı çelik kapı, ıslak hacimler hariç yer döşemesi mermer-ahşap parke, ıslak hacimler hariç tüm hacimlerin duvarları alçı sıva üzeri boya-kağıt kaplama, ıslak hacimlerin döşeme ve kaplaması seramik, meskenin iç kapı doğramalan ahşap, pencere doğramaları pvc, meskende mutfak dolabı ve tezgahı, asma tavan- kartonpiyer çalışmalan ve doğalgaz üniteleri bulunmakta, bazı balkonlar camlı pvc doğrama ile kapatılmış diğer balkon korkuluktan demir imalat, taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Kültür Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:54, Sahil Apartmanı, Kat:6/12 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 532 m2
Arsa Payı : 222/1674
Hissesi :1/1
İmar Durumu : İnşaat tarzı Akdeniz Belediye Başkanlığından; ana taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 7 katlı meskun taralı alana isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/196 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.