T.C.MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evci M., Çatalkoyak mevkii, 136 ada, 3 parsel sayılı, 26.662,88 m2 yüz ölçümlü, bağ niteliğinde kayıtlı taşınmazdır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta olan taşınmazın elektriği, yolu ve suyu bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım belli bir noktaya kadar özel araçlarla sağlandıktan sonra bahçe yolundan yürünmek suretiyle sağlanabilmektedir. Satışa konu taşınmazın etrafında boş araziler, sanayi yapıları, üzüm bağları ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şekil olarak düzgün bir şekle sahip olmayıp taşlık çalılık tarla vasfındadır.
Adresi : Evci Mahallesi, Çatalkoyak Mevkii Akdeniz / MERSİN

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 2.175.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3.Derece de arkeolojik sit alanıdır. Üzerindeki bu şerhle birlikte satışa çıkartılmıştır.
1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri :MERSİN ADLİYESİ 7.KAT 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Sarıibrahimli M, Köyiçi mevkii, 150 ada, 3 parsel sayılı, 8.368,37 m2 yüz ölçümlü, kargir ev ve bağ niteliğinde kayıtlı taşınmazdır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan taşınmazın elektrik, yol ve su sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla rahatlıkla sağlanabilmektedir.Satışa konu taşınmazın etrafında boş araziler, müstakil evler ve bahçeler bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz şekil olarak düzgün bir şekle sahip olmayıp kuzeybatı ve doğu cephelidir. Batı / doğu istikametinde meyilli olan taşınmaz üzerinde 154,58m² oturumlu, toplam alanı 309,16m² olan alt katı depo, üst katı mesken olarak kullanılan kısmen yığma taş kısmen betonarme olarak imal edilmişzemin + 1 katlı bina ile 10,79m² alana sahip briketle yığma olarak imal edilmiş çatısı ağaçtan yapılmış ve üzeri çinko ile kapatılmış ayrı bir depo olarak kullanılan yapı mevcuttur. Zemin + 1 katlı yapıda ve depoda yıpranma %80 olarak tespit edilmiştir. Zemin +1 katlı yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından III. Sınıf A Grubu yapılar, depo ise I. Sınıf A Grubu yapılar içinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde ayrıca; kapama vaziyette telli terbiye sistemi üzerinde 20-25 yaşlarında 5 dekar alanlı bağ, geri kalan kısımda 10-15 yaşlarında 2 adet asma, 10-15 yaşlarında 3 adet nar, 40-45 yaşlarında 1 adet badem, 30-40 yaşlarında 2 adet dut, 6-8 yaşlarında 1 adet mandalina, 25-30 yaşlarında 2 adet badem, 15-20 yaşlarında 1 adet palmiye, 15-20 yaşlarında 4 adet nar, 10-12 yaşlarında 3 adet limon, 10-15 yaşlarında 1 adet yenidünya, 15-20 yaşlarında 23 adet zeytin, 40-50 yaşlarında 2 adet zeytin, 15-20 yaşlarında 4 adet incir, 70-80 yaşlarında 1 adet harnup ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Sarıibrahimli Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Akdeniz / MERSİN
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır
Kıymeti : 565.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/11/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MERSİN ADLİYESİ 7.KAT 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/870069/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-akdenizde-26-662-m%C2%B2-bag-icradan-satiliktir-coklu-satis-