T.C.MERSİN 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 1766 ada 7 parsel no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 4 kat (BL-4) Konut Alanı" olarak işaretlenmiştir. Yeni imar çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz Akdeniz İlçesinin Güneydoğusunda yer alan bölgede olup, etrafında depolama alanları, antrepolar ve boş arsalar bulunmaktadır. Sosyal donatı alanları gelişmiş olan ilçede, taşınmaza yakın konumda, okul, hastane ve polis karakolu gibi kamu kuruluşlarına yakın seviyededir. Mersin Limanına 2250 ve sahile ise 1850 metre mesafede konumludur. Ulaşımı ve alt yapısı sorunsuz olan semtin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ulaşımını taşınmazın yakınında bulunan Caddeler üzerinde seyreden toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlayabilmektedir. Ticari potansiyel taşınmazın yakınında olan Bulvarlar üzerinde büyük, orta ve küçük işletmeler şeklinde yapılanmıştır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai veya zirai muhdesat bulunmayıp hali hazır durumda arsa vasfında olduğu ve keşif günü boş olduğu gözlenmemiştir. Satışa konu taşınmaz keşif tarihi itibari ile Zemin değerinin 561.400,00 TL olduğu, bilirkişi marifetiyle tespit edilmiş, taşınmaz bu haliyle satışa sunulmuştur.
Adresi : Nusratiye Mahallesi 1766 Ada 7 Parsel Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 401 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 561.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh ve İcra Hacizleri
1. Satış Günü : 22/02/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 21/03/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mersin 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 7.KAT

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/912304/emlak/arsa/mersin-akdenizde-401-m%C2%B2-bos-arsa-mahkemeden-satiliktir