T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2021/55 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mah. 572 Ada, 82 Parselde kayıtlı Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Borçlunun hissesi Tam'dır. Konu parselin üçgene yakın geometrik yapıda olduğu, topoğrafik yapısının düz olduğu, üzerinde inşai veya zirai muhtesat olmadığı, tarımsal faaliyetin de yürütülmediği, parselin kuzey ve batısı cephelerinde yol bulunduğu, batı cephesinde bulunan yolun bitişiğinden sulama kanalının geçmekte olduğu, bölgenin su sorunun olmadığı görülmüştür.Parselin Zemin Değeri: Yukarıda ?Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan Piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, imar durumu, geometrik Yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m2 değerinin: 135,00 TL/m2? olabileceği kanaatiyle, Zemin Değerinin: 6.536,89 m? x 135,00 TL/m2 - 882.480,15 TL hesap edilmiştir.

Adresi : Nacarlı Mah. Çatalsakız Mevkii 572 Ada 82 Nolu ParselAkdeniz / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 6.536,89 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kadastral parsel (imar sınırına
bitişik) olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 882.480,15 TL ,
KDV Oranı : %18,
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü : 28/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mersin Adalet Sarayı Zemin Kat Z-20 Akdeniz/Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877681/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-akdenizde-6-536-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir